Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Přípravná třída

ZNOVU OTEVÍRÁME PŘÍPRAVNOU TŘÍDU od 01/09/2024

Vážení rodiče,

byl Vašemu dítěti udělen odklad školní docházky nebo jej čeká poslední rok před nástupem do 1. třídy?

Nabízíme Vám jinou cestu k úspěšnému přechodu do 1. ročníku základní školy.

Šťastná dvojice předškoláků

Diagram výhod přípravné třídy

Diagram výhod přípravné třídy

Výhody přípravné třídy (podrobnější charakteristika)

Podrobnější charakteristika přípravné třídy (grafické zpracování)

Pro koho je přípravná třída určena?

Určení
  • přednostně jsou přijímány děti s odkladem
  • do přípravné třídy lze zařadit i děti, které půjdou k zápisu v dubnu 2025
  • přihlášení dítěto do přípravné třídy nemá vliv na výběr budoucí základní školy

Přemýšlíte o zařazení Vašeho dítěte do přípravné třídy?

Postup

Požádejte o žádost o přijetí v mateřské škole, do které Vaše dítě dochází, nebo u nás ve škole (popř. si ji můžete stáhnout z níže uvedeného odkazu). Přihlášky lze odevzdat v termínu 16. dubna - 6. května 2024.

O dalším postupu budete informování školou. Pro zákonné zástupce přihlášených dětí se bude konat informační schůzka v červnu 2024

Beseda k aktivaci přípravné třídy

Beseda k aktivaci přípravné třídy

Kritéria přijetí do přípravné třídy pro školní rok 2024/2025

Pořadí kritérií pro přijetí dítěte je určeno následovně:

  1. Nejprve budou přijaty děti s odkladem povinné školní docházky a s místem trvalého pobytu ve školském obvodu školy.
  2. Poté budou přijaty děti s odkladem povinné školní docházky a s místem trvalého pobytu mimo školský obvod školy, které mají na naší škole zapsaného sourozence
  3. Dále budou zapsány ostatní děti s odkladem povinné školní docházky a místem trvalého pobytu mimo školský obvod.
  4. Poté budou přijaty děti bez odkladu povinné školní docházky, které by měly nastoupit do 1. třídy ve školním roce 2025/2026, a s místem trvalého pobytu ve školském obvodu školy.
  5. Následně budou přijaty děti bez odkladu povinné školní docházky, které by měly nastoupit do 1. třídy ve školním roce 2025/2026, s místem trvalého pobytu mimo školský obvod školy, které mají na naší škole zapsaného sourozence.
  6. Dále budou zapsány ostatní děti bez odkladu povinné školní docházky, které by měly nastoupit do 1. třídy ve školním roce 2025/2026.

Přídavné kritérium - věk dítěte (děti budou přijímány v sestupném pořadí, tj. od nejstaršího) bude použito k výše uvedeným bodům v případě překročení kapacity přípravné třídy.

Podmínkou pro přijetí je žádost a doporučení školského poradenského pracoviště.

Nanašli jste všechny odpovědi na Vaše otázky?

Grafika - infomace přípravná třída

Podrobnější informace získáte:

V případě zájmu o prohlídku školy nás bez obav kontaktujte, určitě najdeme společný termín.

Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy

Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy