Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Školní poradenské pracoviště

Kdy se na nás můžete obrátit?

  • Když potřebujete znát aktuální stav specifické poruchy učení a intelektových schopností, případně osobnostních charakteristik Vašeho dítěte.
  • Když potřebujete poradit s domácí přípravou Vašeho dítěte na vyučování a s výběrem jeho optimálního učebního stylu.
  • Když u Vašeho dítěte došlo k náhlé změně ve výkonnosti, chování nebo prožívání.
  • Když potřebujete poradit a pomoci při řešení výchovných nebo osobnostních problémů Vašeho dítěte.
  • Když potřebujete pomoci při řešení sourozeneckých vztahů nebo jiných rodinných problémů.
  • Když potřebujete pomoci při řešení obtíží Vašeho dítěte se spolužáky, jinými dětmi nebo dospělými.
  • Když potřebujete poradit s výběrem dalšího vzdělávání Vašeho dítěte z hlediska specifické poruchy učení.

Školní poradenské pracoviště - pracovníci financovaní doporučením podpůrných opatření

Na základě doporučení ze ŠPZ pro poskytování podpůrných opatření 2. - 4. stupně byly zřízeny pozice:
Asistent pedagoga: 6x (částečné úvazky)
Školní speciální pedagog: 1x (částečný úvazek)
Délka poskytování podpůrného opatření závisí na doporučení školského poradenského pracoviště (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum).

Dřívější organizace školského poradenského pracoviště

Financování pracovníků ve školním roce 2016/2017

Název projektu: Společné vzdělávání na ZŠ JAK Blatná
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002619 (Výzva č. 02_16_022 pro Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP).
Termín ukončení projektu: 31. srpna 2018

V rámci projektu byly na naší škole zřízeny pozice školního speciálního pedagoga a školního asistenta na školní rok 2016/2017.

Podpora doučování bude poskytována i ve školním roce 2017/2018.

Školní poradenské pracoviště na ZŠ J. A. Komenského Blatná

Název projektu: Školní poradenské pracoviště na ZŠ J.A. Komenského Blatná
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.15/02.0010 (z globálního grantu CZ.1.07/1.2.15 „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Jihočeském kraji II).
Termín ukončení projektu: projekt ukončen 31. prosince 2014