Základní škola Jana Amose Komenského

"Nedopusť, aby ti zlí zabraňovali jednat dobře. Chválou jejich musíš pohrdat, utrhání jejich si nevšímat. Chtěj býti zlými spíše nenáviděn, nežli uctíván."

Jan Amos Komenský
Bakaláři" On-line zápis do školy skolniprogram

EU peníze školám - Vytvořené materiály

Seznam vykazovaných sad odevzdaných v monitorovací zprávě

V případě zájmu o využití zveřejněného materiálu, kontaktujte nás na e-mailové adrese zsjak.krapsova@blatna.net. Do zprávy napište název sady a číslo materiálu, o který máte zájem.
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Český jazyk pro 1. ročník
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Předmět:Český jazyk a literatura
Ročník:1.
Stručná charakteristika:Vyvozování písmen (genetickou metodou) pro získání čtenářské gramotnosti.
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)


Český jazyk pro 2. ročník
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Předmět: Český jazyk a literatura
Ročník:2.
Stručná charakteristika:Procvičování učiva 2. ročníku z gramatiky a literatury s podpořením čtenářské gramotnosti.
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)


Křížem krážem češtinou
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Předmět: Český jazyk a literatura
Ročník:5.
Stručná charakteristika:Vyvozování a procvičování učiva českého jazyka v 5. ročníku s podpořením čtenářské gramotnosti.
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)


Hezky česky pro 3. ročník
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Předmět: Český jazyk a literatura
Ročník:3.
Stručná charakteristika:Vyvozování a procvičování učiva 3. ročníku z gramatiky a literatury s podpořením čtenářské gramotnosti.
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf), interaktivní materiály (formát *.notebook)


Hravé počítání pro 1. ročník
Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Předmět:Matematika
Ročník:1.
Stručná charakteristika:Numerace 0 - 20 s podpořením čtenářské gramotnosti.
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)


Hravé počítání pro 2. ročník
Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Předmět:Matematika
Ročník:2.
Stručná charakteristika:Numerace 0 - 100 s podpořením čtenářské gramotnosti.
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)


Hravé počítání pro 3. ročník
Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Předmět:Matematika
Ročník:3.
Stručná charakteristika:Numerace 0 - 1000 s podpořením čtenářské gramotnosti.
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf), interaktivní materiály (formát *.notebook)


Co ještě neznám
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Předmět: Přírodověda, vlastivěda
Ročník:5.
Stručná charakteristika:Vyvozování, procvičování učiva přírodovědy a vlastivědy v 5. ročníku s podpořením čtenářské gramotnosti.
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

Anglický jazyk pro základní školu
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Předmět:Anglický jazyk
Ročník:3., 4. a 9.
Stručná charakteristika:Gramtické jevy a slovní zásoba.
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf), interaktivní materiály (formát *.notebook)


Anglický jazyk pro 2. stupeň
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Předmět: Anglický jazyk
Ročník:7. a 9.
Stručná charakteristika:Čtení anglických textů a práce s nimi, procvičování gramatických jevů a slovní zásoby.
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)


Anglický jazyk pro 2. stupeň
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Předmět: Anglický jazyk
Ročník:8.
Stručná charakteristika:Čtení s porozuměním, komunikace, rozšíření slovní zásoby, procvičení gramatického učiva a rozvoj schopnosti se písemně vyjádřit.
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)


Procvičování mluvnických jevů a slovní zásoby
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Předmět: Anglický jazyk
Ročník:5., 6., 7. a 9.
Stručná charakteristika:Procvičování gramatických jevů a slovní zásoby
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

České dějiny pro 5. ročník
Vzdělávací oblast:Člověk a jeho svět
Předmět:Vlastivěda
Ročník:5.
Stručná charakteristika:Výukové a ověřovací materiály na vlastivědné téma české nové dějiny v 5. ročníku s podpoření výuky prostřednictvím ICT.
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


Poznáváme Evropu pro 5. ročník
Vzdělávací oblast:Člověk a jeho svět
Předmět:Vlastivěda
Ročník:5.
Stručná charakteristika:Výukové a ověřovací materiály na vlastivědné téma Evropa v 5. ročníku s podpoření výuky prostřednictvím ICT.
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


Cesty za poznáním pro 5. ročník
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Předmět: Přírodověda
Ročník:5.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro zkvalitnění výuky přírodovědy v 5. ročníku.
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


Občanská výchova pro 7. ročník
Vzdělávací oblast:Člověk a společnost
Předmět:Občanská výchova
Ročník:7.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro zkvalitnění výuky občanské výchovy v 7. ročníku.
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


Hrajeme si s matematikou pro 4. ročník
Vzdělávací oblast:Matematika a její aplikace
Předmět:Matematika
Ročník:4.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro zkvalitnění výuky matematiky ve 4. ročníku prostřednictvím ICT.
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


Hrajeme si s procenty pro 7. ročník
Vzdělávací oblast:Matematika a její aplikace
Předmět:Matematika
Ročník:7.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro zkvalitnění výuky matematiky ve 7. ročníku prostřednictvím ICT.
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.gwb)


Matematika v 8. ročníku
Vzdělávací oblast:Matematika a její aplikace
Předmět:Matematika
Ročník:8.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro zkvalitnění výuky matematiky v 8. ročníku prostřednictvím ICT.
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.gwb)


Naše vlast pro 4. ročník
Vzdělávací oblast:Člověk a jeho svět
Předmět:Vlastivěda
Ročník:4.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro zkvalitnění výuky vlastivědného učiva o naší vlasti ve 4. ročníku prostřednictvím ICT.
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


Zoologie
Vzdělávací oblast:Člověk a příroda
Předmět:Přírodopis
Ročník:7.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro zkvalitnění výuky zoologie ve 7. ročníku prostřednictvím ICT.
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


Poznáváme počítání v 1. třídě
Vzdělávací oblast:Matematika a její aplikace
Předmět:Matematika
Ročník:1.
Stručná charakteristika:Numerace v oboru 0 - 20 prostřednictvím ICT.
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


Matematika v 5. ročníku
Vzdělávací oblast:Matematika a její aplikace
Předmět:Matematika
Ročník:5.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro zkvalitnění výuky matematiky v 5. ročníku prostřednictvím ICT
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


Chemie
Vzdělávací oblast:Člověk a příroda
Předmět:Chemie
Ročník:8. - 9.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro zkvalitnění výuky chemie v 8. a 9. ročníku prostřednictvím ICT
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


Finanční gramotnost pro 6. - 9. ročníku
Vzdělávací oblast:Matematika a její aplikace
Předmět:Matematika
Ročník:6. - 9.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro zkvalitnění výuky finanční matematiky v 6. - 9. ročníku prostřednictvím ICT
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


Botanika
Vzdělávací oblast:Člověk a příroda
Předmět:Přírodopis
Ročník:6. - 7.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro zkvalitnění výuky přírodopisu v 6. - 7. ročníku prostřednictvím ICT
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


Anatomie člověka
Vzdělávací oblast:Člověk a příroda
Předmět:Přírodopis
Ročník:8.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro zkvalitnění výuky přírodopisu v 8. ročníku prostřednictvím ICT
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


České dějiny pro 4. ročník
Vzdělávací oblast:Člověk a jeho svět
Předmět:Vlastivěda
Ročník:4.
Stručná charakteristika:Výuková sada pro inovaci a zkvalitnění výuky vlastivědného učiva o počátečních českých dějinách - prostřednictvím ICT
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


Informatika pro 5. - 7. ročník
Vzdělávací oblast:Informační a komunikační technologie
Předmět:Informatika
Ročník:5. - 7.
Stručná charakteristika:Výuková sada pro inovaci a zkvalitnění výuky učiva informatiky (počáteční seznámení s hardwarem, základy práce se softwarem - operační systém, internet, e-mail, kancelářský balíček) - prostřednictvím ICT.
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


Pravěk a starověk v 6. ročníku
Vzdělávací oblast:Člověk a společnost
Předmět:Dějepis
Ročník:6.
Stručná charakteristika:Výuková sada pro inovaci a zkvalitnění výuky dějepisného učiva o pravěku a starověku - prostřednictvím ICT.
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


Matematika v 6. a 7. ročníku
Vzdělávací oblast:Matematika a její aplikace
Předmět:Matematika
Ročník:6. a 7.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro vyvození a procvičení učiva matematiky v 6. a 7. ročníku - prostřednictvím ICT.
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


Matematika v 8. a 9. ročníku
Vzdělávací oblast:Matematika a její aplikace
Předmět:Matematika
Ročník:8. a 9.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro vyvození a procvičení učiva matematiky v 8. a 9. ročníku - prostřednictvím ICT.
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


Hrajeme si s angličtinou ve 4. a 5. ročníku
Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace
Předmět:Anglický jazyk
Ročník:4. a 5.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro zkvalitnění výuky anglického jazyka ve 4. a 5. ročníku - prostřednictvím ICT.
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních školy

Matematika pro 8. a 9. ročník
Vzdělávací oblast:Matematika a její aplikace
Předmět:Matematika
Ročník:8. - 9.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro zkvalitnění výuky matematiky v 8.- 9. ročníku.
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)


Matematika pro 3.- 5. ročník
Vzdělávací oblast:Matematika a její aplikace
Předmět:Matematika
Ročník:3. - 5.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro zkvalitnění výuky matematiky v 3. - 5. ročníku.
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)
Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

Přírodopis pro 7. ročník
Vzdělávací oblast:Člověk a příroda
Předmět:Přírodopis
Ročník:7.
Stručná charakteristika:Vyvození nových poznatků z učiva přírodopisu v 7. ročníku.
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)


Člověk a příroda ve 2. ročníku
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Předmět: Prvouka
Ročník:2.
Stručná charakteristika:Inovace a procvičování učiva prvouky pro 2. ročník
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)


Člověk a svět ve 3. ročníku
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Předmět: Prvouka
Ročník:3.
Stručná charakteristika:Základní učivo o přírodninách.
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


Fyzika pro 6. - 8. ročník
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Předmět: Fyzika
Ročník:6. - 8.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro zkvalitnění výuky fyziky prostřednictvím ICT.
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.gwb)


Živá a neživá příroda pro 4. ročník
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Předmět: Přírodověda
Ročník:4.
Stručná charakteristika:Upevňování a procvičování učiva 4. ročníku z přírodovědy.
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)


Přírodopis pro 8. ročník
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Předmět: Přírodopis
Ročník:8.
Stručná charakteristika:Vyvození nových poznatků z učiva přírodopisu.
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)


Zeměpis světadílů a oceánů v 7. ročníku
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Předmět: Zeměpis
Ročník:7.
Stručná charakteristika:Vyvození nových poznatků ze zeměpisného učiva o Africe, Americe, Austrálii, Antarktidě a Oceánii.
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)


Zeměpis světadílů a oceánů v 8. ročníku
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Předmět: Zeměpis
Ročník:8.
Stručná charakteristika:Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika Asie a Evropy
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)


Svět kolem nás
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Předmět: Prvouka
Ročník:3.
Stručná charakteristika:Inovace a procvičování učiva prvouky pro 3. ročník
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)


Putování přírodovědou
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Předmět: Přírodověda
Ročník:5.
Stručná charakteristika:Ověření a procvičování přírodovědného učiva v 5. ročníku
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)


Poznáváme svět
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Předmět: Prvouka
Ročník:3.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro zkvalitnění výuky prvouky ve 3. ročníku
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)


Fyzika v 7. a 9. ročníku
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Předmět: Fyzika
Ročník:7. - 9.
Stručná charakteristika:Soubor pracovních listů pro procvičení učiva fyziky 7. ročníku (pohyb, prům. rychlost, meterologie) a 9. ročníku (elektřina, sluneční soustava)
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná