Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

EU peníze školám - Vytvořené materiály

Seznam vykazovaných sad odevzdaných v monitorovací zprávě

V případě zájmu o využití zveřejněného materiálu, kontaktujte nás na e-mailové adrese zsjak.krapsova@blatna.net. Do zprávy napište název sady a číslo materiálu, o který máte zájem.
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Český jazyk pro 1. ročník
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Předmět:Český jazyk a literatura
Ročník:1.
Stručná charakteristika:Vyvozování písmen (genetickou metodou) pro získání čtenářské gramotnosti.
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)


Český jazyk pro 2. ročník
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Předmět: Český jazyk a literatura
Ročník:2.
Stručná charakteristika:Procvičování učiva 2. ročníku z gramatiky a literatury s podpořením čtenářské gramotnosti.
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)


Křížem krážem češtinou
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Předmět: Český jazyk a literatura
Ročník:5.
Stručná charakteristika:Vyvozování a procvičování učiva českého jazyka v 5. ročníku s podpořením čtenářské gramotnosti.
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)


Hezky česky pro 3. ročník
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Předmět: Český jazyk a literatura
Ročník:3.
Stručná charakteristika:Vyvozování a procvičování učiva 3. ročníku z gramatiky a literatury s podpořením čtenářské gramotnosti.
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf), interaktivní materiály (formát *.notebook)


Hravé počítání pro 1. ročník
Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Předmět:Matematika
Ročník:1.
Stručná charakteristika:Numerace 0 - 20 s podpořením čtenářské gramotnosti.
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)


Hravé počítání pro 2. ročník
Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Předmět:Matematika
Ročník:2.
Stručná charakteristika:Numerace 0 - 100 s podpořením čtenářské gramotnosti.
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)


Hravé počítání pro 3. ročník
Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Předmět:Matematika
Ročník:3.
Stručná charakteristika:Numerace 0 - 1000 s podpořením čtenářské gramotnosti.
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf), interaktivní materiály (formát *.notebook)


Co ještě neznám
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Předmět: Přírodověda, vlastivěda
Ročník:5.
Stručná charakteristika:Vyvozování, procvičování učiva přírodovědy a vlastivědy v 5. ročníku s podpořením čtenářské gramotnosti.
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

Anglický jazyk pro základní školu
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Předmět:Anglický jazyk
Ročník:3., 4. a 9.
Stručná charakteristika:Gramtické jevy a slovní zásoba.
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf), interaktivní materiály (formát *.notebook)


Anglický jazyk pro 2. stupeň
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Předmět: Anglický jazyk
Ročník:7. a 9.
Stručná charakteristika:Čtení anglických textů a práce s nimi, procvičování gramatických jevů a slovní zásoby.
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)


Anglický jazyk pro 2. stupeň
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Předmět: Anglický jazyk
Ročník:8.
Stručná charakteristika:Čtení s porozuměním, komunikace, rozšíření slovní zásoby, procvičení gramatického učiva a rozvoj schopnosti se písemně vyjádřit.
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)


Procvičování mluvnických jevů a slovní zásoby
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Předmět: Anglický jazyk
Ročník:5., 6., 7. a 9.
Stručná charakteristika:Procvičování gramatických jevů a slovní zásoby
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

České dějiny pro 5. ročník
Vzdělávací oblast:Člověk a jeho svět
Předmět:Vlastivěda
Ročník:5.
Stručná charakteristika:Výukové a ověřovací materiály na vlastivědné téma české nové dějiny v 5. ročníku s podpoření výuky prostřednictvím ICT.
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


Poznáváme Evropu pro 5. ročník
Vzdělávací oblast:Člověk a jeho svět
Předmět:Vlastivěda
Ročník:5.
Stručná charakteristika:Výukové a ověřovací materiály na vlastivědné téma Evropa v 5. ročníku s podpoření výuky prostřednictvím ICT.
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


Cesty za poznáním pro 5. ročník
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Předmět: Přírodověda
Ročník:5.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro zkvalitnění výuky přírodovědy v 5. ročníku.
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


Občanská výchova pro 7. ročník
Vzdělávací oblast:Člověk a společnost
Předmět:Občanská výchova
Ročník:7.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro zkvalitnění výuky občanské výchovy v 7. ročníku.
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


Hrajeme si s matematikou pro 4. ročník
Vzdělávací oblast:Matematika a její aplikace
Předmět:Matematika
Ročník:4.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro zkvalitnění výuky matematiky ve 4. ročníku prostřednictvím ICT.
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


Hrajeme si s procenty pro 7. ročník
Vzdělávací oblast:Matematika a její aplikace
Předmět:Matematika
Ročník:7.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro zkvalitnění výuky matematiky ve 7. ročníku prostřednictvím ICT.
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.gwb)


Matematika v 8. ročníku
Vzdělávací oblast:Matematika a její aplikace
Předmět:Matematika
Ročník:8.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro zkvalitnění výuky matematiky v 8. ročníku prostřednictvím ICT.
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.gwb)


Naše vlast pro 4. ročník
Vzdělávací oblast:Člověk a jeho svět
Předmět:Vlastivěda
Ročník:4.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro zkvalitnění výuky vlastivědného učiva o naší vlasti ve 4. ročníku prostřednictvím ICT.
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


Zoologie
Vzdělávací oblast:Člověk a příroda
Předmět:Přírodopis
Ročník:7.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro zkvalitnění výuky zoologie ve 7. ročníku prostřednictvím ICT.
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


Poznáváme počítání v 1. třídě
Vzdělávací oblast:Matematika a její aplikace
Předmět:Matematika
Ročník:1.
Stručná charakteristika:Numerace v oboru 0 - 20 prostřednictvím ICT.
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


Matematika v 5. ročníku
Vzdělávací oblast:Matematika a její aplikace
Předmět:Matematika
Ročník:5.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro zkvalitnění výuky matematiky v 5. ročníku prostřednictvím ICT
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


Chemie
Vzdělávací oblast:Člověk a příroda
Předmět:Chemie
Ročník:8. - 9.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro zkvalitnění výuky chemie v 8. a 9. ročníku prostřednictvím ICT
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


Finanční gramotnost pro 6. - 9. ročníku
Vzdělávací oblast:Matematika a její aplikace
Předmět:Matematika
Ročník:6. - 9.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro zkvalitnění výuky finanční matematiky v 6. - 9. ročníku prostřednictvím ICT
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


Botanika
Vzdělávací oblast:Člověk a příroda
Předmět:Přírodopis
Ročník:6. - 7.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro zkvalitnění výuky přírodopisu v 6. - 7. ročníku prostřednictvím ICT
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


Anatomie člověka
Vzdělávací oblast:Člověk a příroda
Předmět:Přírodopis
Ročník:8.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro zkvalitnění výuky přírodopisu v 8. ročníku prostřednictvím ICT
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


České dějiny pro 4. ročník
Vzdělávací oblast:Člověk a jeho svět
Předmět:Vlastivěda
Ročník:4.
Stručná charakteristika:Výuková sada pro inovaci a zkvalitnění výuky vlastivědného učiva o počátečních českých dějinách - prostřednictvím ICT
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


Informatika pro 5. - 7. ročník
Vzdělávací oblast:Informační a komunikační technologie
Předmět:Informatika
Ročník:5. - 7.
Stručná charakteristika:Výuková sada pro inovaci a zkvalitnění výuky učiva informatiky (počáteční seznámení s hardwarem, základy práce se softwarem - operační systém, internet, e-mail, kancelářský balíček) - prostřednictvím ICT.
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


Pravěk a starověk v 6. ročníku
Vzdělávací oblast:Člověk a společnost
Předmět:Dějepis
Ročník:6.
Stručná charakteristika:Výuková sada pro inovaci a zkvalitnění výuky dějepisného učiva o pravěku a starověku - prostřednictvím ICT.
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


Matematika v 6. a 7. ročníku
Vzdělávací oblast:Matematika a její aplikace
Předmět:Matematika
Ročník:6. a 7.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro vyvození a procvičení učiva matematiky v 6. a 7. ročníku - prostřednictvím ICT.
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


Matematika v 8. a 9. ročníku
Vzdělávací oblast:Matematika a její aplikace
Předmět:Matematika
Ročník:8. a 9.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro vyvození a procvičení učiva matematiky v 8. a 9. ročníku - prostřednictvím ICT.
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


Hrajeme si s angličtinou ve 4. a 5. ročníku
Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace
Předmět:Anglický jazyk
Ročník:4. a 5.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro zkvalitnění výuky anglického jazyka ve 4. a 5. ročníku - prostřednictvím ICT.
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních školy

Matematika pro 8. a 9. ročník
Vzdělávací oblast:Matematika a její aplikace
Předmět:Matematika
Ročník:8. - 9.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro zkvalitnění výuky matematiky v 8.- 9. ročníku.
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)


Matematika pro 3.- 5. ročník
Vzdělávací oblast:Matematika a její aplikace
Předmět:Matematika
Ročník:3. - 5.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro zkvalitnění výuky matematiky v 3. - 5. ročníku.
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)
Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

Přírodopis pro 7. ročník
Vzdělávací oblast:Člověk a příroda
Předmět:Přírodopis
Ročník:7.
Stručná charakteristika:Vyvození nových poznatků z učiva přírodopisu v 7. ročníku.
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)


Člověk a příroda ve 2. ročníku
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Předmět: Prvouka
Ročník:2.
Stručná charakteristika:Inovace a procvičování učiva prvouky pro 2. ročník
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)


Člověk a svět ve 3. ročníku
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Předmět: Prvouka
Ročník:3.
Stručná charakteristika:Základní učivo o přírodninách.
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.notebook)


Fyzika pro 6. - 8. ročník
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Předmět: Fyzika
Ročník:6. - 8.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro zkvalitnění výuky fyziky prostřednictvím ICT.
Forma zpracování:interaktivní materiály (formát *.gwb)


Živá a neživá příroda pro 4. ročník
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Předmět: Přírodověda
Ročník:4.
Stručná charakteristika:Upevňování a procvičování učiva 4. ročníku z přírodovědy.
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)


Přírodopis pro 8. ročník
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Předmět: Přírodopis
Ročník:8.
Stručná charakteristika:Vyvození nových poznatků z učiva přírodopisu.
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)


Zeměpis světadílů a oceánů v 7. ročníku
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Předmět: Zeměpis
Ročník:7.
Stručná charakteristika:Vyvození nových poznatků ze zeměpisného učiva o Africe, Americe, Austrálii, Antarktidě a Oceánii.
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)


Zeměpis světadílů a oceánů v 8. ročníku
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Předmět: Zeměpis
Ročník:8.
Stručná charakteristika:Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika Asie a Evropy
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)


Svět kolem nás
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Předmět: Prvouka
Ročník:3.
Stručná charakteristika:Inovace a procvičování učiva prvouky pro 3. ročník
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)


Putování přírodovědou
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Předmět: Přírodověda
Ročník:5.
Stručná charakteristika:Ověření a procvičování přírodovědného učiva v 5. ročníku
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)


Poznáváme svět
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Předmět: Prvouka
Ročník:3.
Stručná charakteristika:Inovativní materiál pro zkvalitnění výuky prvouky ve 3. ročníku
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)


Fyzika v 7. a 9. ročníku
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Předmět: Fyzika
Ročník:7. - 9.
Stručná charakteristika:Soubor pracovních listů pro procvičení učiva fyziky 7. ročníku (pohyb, prům. rychlost, meterologie) a 9. ročníku (elektřina, sluneční soustava)
Forma zpracování:pracovní listy (formát *.pdf)