Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Projekty podpořené Krajským úřadem Jihočeského kraje

Dotační program Jihočeského kraje: Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu)

Logo - Jihočeský kraj

Název projektu: Návštěva žáků školy ve Važci v roce 2023
Podopatření: Mezinárodní spolupráce
Schválená dotace: 15 000,- Kč
Termín realizace: do 31. 12. 2023

My v tom Jihočechy nenecháme - dotační program pro nízkopříjmové skupiny

Logo - Jihočeský kraj

Vážení rodiče, zastupitelstvo Jihočeského kraje na mimořádném zasedání schválilo dotační program pro nízkopříjmové skupiny "My v tom Jihočechy nenecháme". Hlavním cílem dotačního programu je podpora rozvoje a zachování školní a mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje.

Na škole lze tento příspěvek čerpat na následující aktivity (úplata za školní družinu, úplata za školní stravování) za období 09/2022 – 01/2023. V pravidlech níže se můžete seznámit s podrobnými pravidly poskytování dotace, KDO a za JAKÝCH PODMÍNEK má na dotaci NÁROK:

Další informace k dotačnímu programu

Dotační program Jihočeského kraje: Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta

Název projektu: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ J. A. Komenského Blatná
Podopatření:Cílená podpora EVVO ve školách
Schválená dotace: 14 000,- Kč
Termín realizace: do 31. 12. 2019

Dotační program Jihočeského kraje: Podpora práce s dětmi a mládeží

Název projektu: Návštěva žáků ZŠ s MŠ Važec v roce 2019
Podopatření: Mezinárodní spolupráce
Schválená dotace: 21 000,- Kč
Termín realizace: do 31. 12. 2019

Dotační program Jihočeského kraje: Podpora práce s dětmi a mládeží

Název projektu: Návštěva žáků ZŠ J. A. Komenského Blatná ve Važci v roce 2018
Podopatření: Mezinárodní spolupráce
Schválená dotace: 22 000,- Kč
Termín realizace: do 31. 12. 2018

Dotační program Jihočeského kraje: Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu)

Název projektu: Dovybavení školního klubu herními prvky
Podopatření: Poskytnutí dotace na rekonstrukce, opravy a obnovu vybavení kluboven a základen domů dětí a mládeže i nestátních neziskových organizací z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže, mimo subjekty z oblasti sportu. Podpora pravidlené zájmové činnosti a zájmového vzdělávání, podpora informačních systémů mládeže, podpora talentované mládeže a soutěží i mezinárodní spolupráce. Podpora aktivit pro děti a mládež se zdravotním postižením.
Schválená dotace: 20 000,- Kč
Celkové náklady: 25 021,89 Kč (minimální hodnota výdajů)
Termín realizace: do 15. 11. 2017

Dotační program Jihočeského kraje: Podpora sportu

Název projektu: Dovybavení tělocvičny ZŠ J. A. Komenského
Podopatření: Příspěvky na obnovu vybavení sportovišť, pořádání veřejně přístupných sportovních aktivit, přeborů Jihočeského kraje, aktivit handicapovaných sportovců, mezinárodních aktivit v oblasti sportu a sportovní aktivity dětí do 15 let.
Schválená dotace: 45 000,- Kč
Celkové náklady: 56 257,- Kč (minimální hodnota výdajů)
Termín realizace: do 14. 10. 2017

Dotační program Jihočeského kraje: Podpora práce s dětmi a mládeží, 1. výzva pro rok 2016

Název: Návštěva žáků ZŠ J. A. Komenského Blatná ve Važci v roce 2016
Částka: 30 000,- Kč
Datum realizace: 13. - 16. května 2016

Rozvoj venkova a krajiny

Podopatření: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a cílená podpora EVVO na školách
Realizace vybraných projektů: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015
Místo konání: O. S. Vespolek, Pobytové středisko ekologické výchovy Mlýn Radoňka (U Dolního Strýchova 176, 377 01 Jindřichův Hradec)
Termín: 7. - 11. 9. 2015
Třída: VIII. B
Pedagogický dohled: Mgr. Petra Karešová, Mgr. Olga Vejvodová
Program: Zapomenutá řemesla

Podpora programy dopravy dětí na dětská dopravní hřiště ve školním roce 2014/2015

Částka: 7 840,- Kč
Datum realizace: podzim 2014 - jaro 2015

Grant v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2014

Název: Návštěva žáků ZŠ J. A. Komenského Blatná ve Važci v roce 2014
Částka: 10 000,- Kč
Datum realizace: 21. – 23. 5. 2014

Podpora programy dopravy dětí na dětská dopravní hřiště ve školním roce 2013/2014

Částka: 7 840,- Kč
Datum realizace: podzim 2013 - jaro 2014

Grant v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2012

Název: Návštěva žáků ze Základní školy Važec (Slovensko) v roce 2012
Částka: 15 000,- Kč
Datum realizace: 17. – 19. 10. 2012

Podpora programy dopravy dětí na dětská dopravní hřiště ve školním roce 2012/2013

Částka: 7 840,- Kč
Datum realizace: jaro 2013