Základní škola Jana Amose Komenského

"Existují věci nepoznané, ale neexistují věci nepoznatelné."

Jan Amos Komenský

Školní poradenské pracoviště

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná