Základní škola Jana Amose Komenského

"S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole."

Jan Amos Komenský

Školní poradenské pracoviště

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná