Základní škola Jana Amose Komenského

"Peníze snáze odcházejí, než přicházejí."

Jan Amos Komenský

Školní poradenské pracoviště

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná