Základní škola Jana Amose Komenského

"Člověk je z tvorů poslední, nejdokonalejší a nejznamenitější."

Jan Amos Komenský
Bakaláři" On-line zápis do školy skolniprogram

Školní poradenské pracoviště

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná