Základní škola Jana Amose Komenského

"Lichocení jest falešný peníz, který v oběhu udržuje naše marnivost."

Jan Amos Komenský

Třídní stránky

Třídní stránky

Třídní učitelky mohou pro jednotlivé třídy vytvořit stránky. Zde najdete odkazy na jednotlivé informace pro některé třídy (skupiny žáků):

Třídní stránky IX. A (vede tř. uč. Martina Kubíková)


Stránky pro žáky navštěvující výuku paní ředitelky Jany Krapsové (informatika 5. a 6. ročník).

ONLINE PROCVIČOVÁNÍ

Online procvičování pro žáky z českého jazyka a matematiky (1. i 2. stupeň).

ONLINE PROCVIČOVÁNÍ

NENECH TO BÝT A NĚCO UDĚLEJ

Není nic jednoduššího než pomoct. Zkus to i ty! :)

Toto je heslo portálu Nenech to být, který vznikl za podpory MŠMT pro rychlé odhalování a řešení případů šikany.

Naše škola se také zaregistrovala, aby umožnila rodičům či žákům nahlásit případy šikany, které z jakéhokoliv důvodu nemohou nahlásit osobně pracovníkům školy. Oznamovat ji mohou nejen oběti, ale i svědkové nevhodného chování k jiné osobě.

Pro nahlašování slouží odkaz www.nntb.cz - ZŠ J. A. Komenského Blatná

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná