Základní škola Jana Amose Komenského

"Zahálka je polštář Satanův. Koho Satan nezaměstnaného najde, toho sám zaměstná nejprve myšlenkami špatnými potom i skutky zlými."

Jan Amos Komenský

Třídní stránky

Třídní stránky

Třídní učitelky mohou pro jednotlivé třídy vytvořit stránky. Zde najdete odkazy na jednotlivé informace pro některé třídy (skupiny žáků):

Třídní stránky VII. A (vede tř. uč. Martina Kubíková)


Stránky pro žáky navštěvující výuku paní ředitelky Jany Krapsové (informatika 5. a 6. ročník).

NENECH TO BÝT A NĚCO UDĚLEJ

Není nic jednoduššího než pomoct. Zkus to i ty! :)

Toto je heslo portálu Nenech to být, který vznikl za podpory MŠMT pro rychlé odhalování a řešení případů šikany.

Naše škola se také zaregistrovala, aby umožnila rodičům či žákům nahlásit případy šikany, které z jakéhokoliv důvodu nemohou nahlásit osobně pracovníkům školy. Oznamovat ji mohou nejen oběti, ale i svědkové nevhodného chování k jiné osobě.

Pro nahlašování slouží odkaz www.nntb.cz - ZŠ J. A. Komenského Blatná

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná