Základní škola Jana Amose Komenského

"Teď jsem, Pane můj Ježíši, vezmi mne sobě, tvůj chci býti a zůstávati na věky. Mluv služebníku svému a dej, ať poslouchám: pověz, co chceš, a dej, ať oblibuji: vzlož, coť se líbí, a dej, ať nesu: obrať mne, k čemu chceš, a dej, ať stačuji: poruč, co chceš, a co poručíš, dej: nechť jsem já ničímž, aby ty sám všecko byl."

Jan Amos Komenský

Třídní stránky

Třídní stránky

Třídní učitelky mohou pro jednotlivé třídy vytvořit stránky. Zde najdete odkazy na jednotlivé informace pro některé třídy (skupiny žáků):

Třídní stránky IX. A (vede tř. uč. Martina Kubíková)


Stránky pro žáky navštěvující výuku paní ředitelky Jany Krapsové (informatika 5. a 6. ročník).

ONLINE PROCVIČOVÁNÍ

Online procvičování pro žáky z českého jazyka a matematiky (1. i 2. stupeň).

ONLINE PROCVIČOVÁNÍ

NENECH TO BÝT A NĚCO UDĚLEJ

Není nic jednoduššího než pomoct. Zkus to i ty! :)

Toto je heslo portálu Nenech to být, který vznikl za podpory MŠMT pro rychlé odhalování a řešení případů šikany.

Naše škola se také zaregistrovala, aby umožnila rodičům či žákům nahlásit případy šikany, které z jakéhokoliv důvodu nemohou nahlásit osobně pracovníkům školy. Oznamovat ji mohou nejen oběti, ale i svědkové nevhodného chování k jiné osobě.

Pro nahlašování slouží odkaz www.nntb.cz - ZŠ J. A. Komenského Blatná

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná