Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Zápis do 1. ročníku

Zápis pro školní rok 2023/2024

Termíny zápisu:

 • pátek 14. 4. 2023 od 14:00 do 17:00 hodin
 • sobota 15. 4. 2023 od 9:00 do 11:00 hodin
 • Prvňáčkem na zkoušku pro MŠ Vrchlického Blatná

  Prvňáčkem na zkoušku pro MŠ Šilhova Blatná

  • Prvňáčkem na zkoušku - Mateřská škola Šilhova (???), Mateřská škola Vrchlického (???)
   • připravený program v 1. třídách
   • divadelní představení dramatického kroužku
   • soutěžní program s odměnami v tělocvičně pod patronací žáků 8. ročníku

  NA CHVILKU ŠKOLÁKEM

  Plakát NA CHVILKU ŠKOLÁKEM

  Vážení rodiče, milí předškoláci.

  Již dříve jsme vám na webu školy zveřejnili informační portál k představení naší školy, pokud by vám současná situace nedovolíila skutečnou prohlídku školy.

  Zvláštní prezentační web pro představení školy

  Připravujeme pro vás setkání NA CHVILKU ŠKOLÁKEM, ve kterém budete moci dostat odpovědi na případné dotazy k zápisu do 1. ročníku a výuce v 1. třídě.

  Na setkání s vámi se těší vedení školy i budoucí paní učitelky 1. tříd.

  Akce se bude konat ve STŘEDU 29. března 2023 v čase 15:00-16:30 hodin

  Program akce:

  • besedy s budoucími třídními učitelkami 1. tříd - Mgr. Ivanou Chvostovou, Mgr. Evou Kotšmídovou - začátek v 15:00, 15:30, 16:00
  • odpoledne otevřených dveří (k dispozici budou průvodci z řad pedagogů nebo žáků)
  • KOUTKY PRO PŘEDŠKOLÁKY
   • tvořivé koutky (učebny 1. stupně)
   • herní koutek (prostory školní družiny)
   • sportovní koutek (tělocvična)
   • hudební koutek (pracovna hudební výchovy)
   • anglický koutek (učebna 1. stupně)
   • ukázky zajímavých pokusů z hodin

  Co by měl budoucí prvňáček zvládnout?

  • Měl by mít zažité základní hygienické návyky (hygiena před jídlem, po použití toalety, používání kapesníku,...).
  • Měl by se o sebe umět samostatně postarat (oblékání, obouvání, zavazování tkaničky, základní příprava věcí, úklid věcí ve třídě a v šatně, samostatnost při jídle, ...).
  • Měl by mít vyhraněnou pravo-levou orientaci ruky.
  • DESATERO BUDOUCÍHO ŠKOLÁKA

  Co by měl budoucí prvňáček umět? - V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ PODMÍNKOU PRO PŘÍJETÍ DO 1. TŘÍDY (Zápis nejsou přijímací zkoušky!)

  • rozeznávat základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)
  • pojmenovávat základní barvy
  • vyjmenovat čísla od 1 do 10
  • počítat věci do 5
  • pokud dítě projevuje zájem o písmena a číslice -

   nebránit, ale určitě NENUTIT => NAUČIT PÍSMENA A ČÍSLICE JE ÚKOLEM ŠKOLY

  Vlastní zápis do 1. ročníku

  K zápisu se dostaví všechny děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a děti narozené od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018, jejichž rodiče požádají ředitelství ZŠ o předčasné zařazení. K zápisu přijdou také děti s odloženou školní docházkou.

  Další základní informace naleznete v dokumentu: "Sdělení o zápisu".

  Spádové oblasti ve "Sdělení o zápisu" jsou informativní. Zákonní zástupci se sami rozhodnou, kterou základní školu bude jejich dítě navštěvovat - na tuto školu přijdou k zápisu (jen u zápisu nahlásí spádovou školu).

  K zápisu přijdou děti s aspoň jedním zákonným zástupcem. Zákonný zástupce přinese s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

  Vlastní zápis bude probíhat ve dvou krocích

  Prvním krokem bude administrativní příprava veškeré potřebné dokumentace.

  • Tento krok mohou přeskočit rodiče, kteří si přinesou všechny dokumenty již vytištěné a podepsané (žádost o přijetí, popř. i žádost o odklad), protože si je mohou vyplnit již dopředu. Online prostředí bude zpřístupněno už od pondělí 10. dubna 2023 (do soboty 15. dubna do 10:30).
  • Všichni rodiče budou moct vyplnit žádost přímo ve škole v čase zápisu v online prostředí Zápisy online. K dispozici bude technika i pomoc našich pedagogů. Po celou dobu administrativních úkonů budou pro děti připraveny herní koutky v místnostech, kde se jim budou věnovat naši žáci.

  Druhým krokem bude povídání s dítětem, při kterém bude dítě plnit jednoduché zábavné úkoly s paními učitelkami z 1. stupně. Na závěr bude dokončen celý zápisový proces. Nebude chybět ani odměna pro budoucí prvňáčky.

  Celý zápis je pro nás velkým svátkem, který si chceme s dětmi, i s vámi - rodiči, pěkně užít a zahájit tak symbolický vstup do další etapy dětského života.

  Všichni rodiče odevzdají či vyplní na místě:

  • Žádost o přijetí na školu (rodiče si mohou sami vygenerovat z portálu Zápisy online nebo vyplnit si ji přímo na místě v administrativní části zápisu)

  Dokumenty je možné stáhnout ze sekce Informace pro rodiče/Dokumenty ke stažení

  Zákonní zástupci jsou povinni předložit následující doklady:

  • občanský průkaz jednoho zákonného zástupce
  • rodný list dítěte

  Rodiče si odnesou:

  • seznam pomůcek do 1. třídy
  • identifikační číslo svého dítěte

  Odklad povinné školní docházky

  Zákonní zástupci jsou povinni přivést dítě k zápisu, i když budou žádat o odklad povinné školní docházky. Ve škole pak získají žádost o odklad, ke které musí doložit 2 posudky: posudek příslušného poradenského zařízení (zprávu z pedagogicko – psychologické poradny) a posudek odborného lékaře či klinického psychologa. Na základě těchto dokumentů ředitelka školy rozhodne o povolení odkladu školní docházky. Podklady je dobré dodat škole v den zápisu dítěte.

  Pokud zákonní zástupci nemají ještě dokumenty pro doložení odkladu vyřízeny, jsou povinni odevzdat při zápisu aspoň žádost o odklad, aby nebyla porušena lhůta pro podání žádosti o odklad.

  Žádost si zákonní zástupci mohou vyzvednout a vyplnit u zápisu nebo si ji mohou přinést již vyplněnou k zápisu. Možnost stažení dokumentu je v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ

  Předčasné zařazení do 1. ročníku

  Pokud se zákonní zástupci dítěte rozhodnou pro předčasné zařazení, přivedou též dítě k zápisu. Následně musí doložit tyto dokumenty:

  • děti narozené od 1. září 2017 do 31. prosince 2017 - doporučení školského poradenského zařízení
  • od 1. ledna 2018 do 30. června 2018 - doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře

  Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte

  Dle školského zákona se výsledky přijímání dětí do 1. ročníku základní školy pro příští školní rok sdělují oficiálním vyvěšením seznamu identifikačních kódů zapsaných dětí, které byly přijaty na naši školu. Škola je povinna tento seznam umístit na webové stránky školy a na veřejně přístupné místo školy (vitrína u vstupních dveřích školy).

  Seznam přijatých dětí do 1. ročníku

  Písemné vyrozumění je rozesíláno pouze v případě nepřijetí dítěte na danou školu.