Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Zápis do 1. ročníku

Zápis pro školní rok 2024/2025

Termíny zápisu:

 • pátek 12. 4. 2024 od 14:00 do 17:00 hodin
 • sobota 13. 4. 2024 od 9:00 do 11:00 hodin
 • Prvňáčkem na zkoušku pro MŠ Vrchlického Blatná

  Prvňáček na zkoušku pro MŠ Vrchlického Blatná

  Prvňáčkem na zkoušku pro MŠ Šilhova Blatná

  Prvňáček na zkoušku pro MŠ Šilhova Blatná

  • Prvňáčkem na zkoušku - Mateřská škola Šilhova (23. 2. 2024), Mateřská škola Vrchlického (1. 3. 2024)
   • připravený program v 1. třídách
   • divadelní představení dramatického kroužku
   • soutěžní program s odměnami v tělocvičně pod patronací žáků 8. ročníku

  NA CHVILKU ŠKOLÁKEM

  Plakát NA CHVILKU ŠKOLÁKEM

  Vážení rodiče, milí předškoláci.

  Již dříve jsme vám na webu školy zveřejnili informační portál k představení naší školy, pokud byste nemohli využít skutečnou osobní prohlídku školy.

  Zvláštní prezentační web pro představení školy

  Připravujeme pro vás setkání NA CHVILKU ŠKOLÁKEM, ve kterém budete moci dostat odpovědi na případné dotazy k zápisu do 1. ročníku a výuce v 1. třídě.

  Na setkání s vámi se těší vedení školy i budoucí paní učitelku 1. tříd.

  Akce se bude konat ve STŘEDU 3. dubna 2024 v čase 15:00-16:30 hodin

  Program akce:

  • besedy s budoucími třídními učitelkami - začátek v 15:00, 15:30, 16:00
  • odpoledne otevřených dveří (k dispozici budou průvodci z řad pedagogů nebo žáků)
  • KOUTKY PRO PŘEDŠKOLÁKY
   • tvořivé koutky (učebny 1. stupně)
   • herní koutek (prostory školní družiny)
   • sportovní koutek (tělocvična)
   • hudební koutek (pracovna hudební výchovy)
   • anglický koutek (učebna 1. stupně)
   • ukázky zajímavých pokusů z hodin

  Co by měl budoucí prvňáček zvládnout?

  • Měl by mít zažité základní hygienické návyky (hygiena před jídlem, po použití toalety, používání kapesníku,...).
  • Měl by se o sebe umět samostatně postarat (oblékání, obouvání, zavazování tkaničky, základní příprava věcí, úklid věcí ve třídě a v šatně, samostatnost při jídle, ...).
  • Měl by mít vyhraněnou pravo-levou orientaci ruky.
  • DESATERO BUDOUCÍHO ŠKOLÁKA

  Co by měl budoucí prvňáček umět? - V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ PODMÍNKOU PRO PŘÍJETÍ DO 1. TŘÍDY (Zápis nejsou přijímací zkoušky!)

  • rozeznávat základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)
  • pojmenovávat základní barvy
  • vyjmenovat čísla od 1 do 10
  • počítat věci do 5
  • pokud dítě projevuje zájem o písmena a číslice -

   nebránit, ale určitě NENUTIT => NAUČIT PÍSMENA A ČÍSLICE JE ÚKOLEM ŠKOLY

  Všichni rodiče odevzdají či vyplní na místě:

  • Žádost o přijetí na školu (rodiče si mohou sami vygenerovat z portálu Zápisy online nebo vyplnit si ji přímo na místě v administrativní části zápisu)

  Dokumenty je možné stáhnout ze sekce Informace pro rodiče/Dokumenty ke stažení

  Zákonní zástupci jsou povinni předložit následující doklady:

  • občanský průkaz jednoho zákonného zástupce
  • rodný list dítěte

  Rodiče si odnesou:

  • seznam pomůcek do 1. třídy
  • identifikační číslo svého dítěte

  Odklad povinné školní docházky

  Zákonní zástupci jsou povinni přivést dítě k zápisu, i když budou žádat o odklad povinné školní docházky. Ve škole pak získají žádost o odklad, ke které musí doložit 2 posudky: posudek příslušného poradenského zařízení (zprávu z pedagogicko – psychologické poradny) a posudek odborného lékaře či klinického psychologa. Na základě těchto dokumentů ředitelka školy rozhodne o povolení odkladu školní docházky. Podklady je dobré dodat škole v den zápisu dítěte.

  Pokud zákonní zástupci nemají ještě dokumenty pro doložení odkladu vyřízeny, jsou povinni odevzdat při zápisu aspoň žádost o odklad, aby nebyla porušena lhůta pro podání žádosti o odklad.

  Žádost si zákonní zástupci mohou vyzvednout a vyplnit u zápisu nebo si ji mohou přinést již vyplněnou k zápisu. Možnost stažení dokumentu je v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ

  Předčasné zařazení do 1. ročníku

  Pokud se zákonní zástupci dítěte rozhodnou pro předčasné zařazení, přivedou též dítě k zápisu. Následně musí doložit tyto dokumenty:

  • děti narozené od 1. září 2017 do 31. prosince 2017 - doporučení školského poradenského zařízení
  • od 1. ledna 2018 do 30. června 2018 - doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře

  Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte

  Dle školského zákona se výsledky přijímání dětí do 1. ročníku základní školy pro příští školní rok sdělují oficiálním vyvěšením seznamu identifikačních kódů zapsaných dětí, které byly přijaty na naši školu. Škola je povinna tento seznam umístit na webové stránky školy a na veřejně přístupné místo školy (vitrína u vstupních dveřích školy).


  Seznam zapsaných dětí v řádném termínu byl sejmut 02/05/2024.


  Písemné vyrozumění je rozesíláno pouze v případě nepřijetí dítěte na danou školu.