Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Úvodní stránka - Aktuality

Výsledky okresního kola chemické olympiády

Aktualizováno: 2023-03-09 21:49:26

V úterý 7. března se sešli mladí chemici v okresním kole chemické olympiády. Po splnění všech disciplin bylo jejich konečné pořadí následovné:
9. místo - Jiroušková Julie (IX. B)
10. místo - Tešková Sára Beáta (IX. B)

Všem chemikům blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy, paní učitelce Petře Karešové děkujeme za jejich přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

ZNOVU OTEVÍRÁME PŘÍPRAVNOU TŘÍDU od 01/09/2023

Aktualizováno: 2023-03-07 16:39:47

ZNOVU OTEVÍRÁME PŘÍPRAVNOU TŘÍDU od 01/09/2023

Vážení rodiče,
byl Vašemu dítěti udělen odklad školní docházky nebo jej čeká poslední rok před nástupem do 1. třídy?
Nabízíme Vám jinou cestu k úspěšnému přechodu do 1. ročníku základní školy.

Více informací najdete v sekci Přípravná třída, v informačním letáku (na odkazu, nebo si jej můžete vyzvednout v mateřské škole nebo u nás ve škole).

Vítání jara

Aktualizováno: 2023-02-27 12:04:05

Vítání jara

Dne 24. března 2023 od 15:00 hodin proběhne ve škole již tradiční Vítání jara, které organizujeme společně se Spolkem rodičů a přátel školy.
Na programu budou:
1) velikonoční vystoupení
2) velikonoční prodejní tvořivé dílny
3) prodej velikonočních výrobků a dekorací
4) improvizovaná kavárnička
5) výstava dětských prací
Plakát na Vítání jara

Šachový turnaj

Aktualizováno: 2023-02-27 12:04:01

Nejlepší šachisté se sešli při okresním kole Šachového turnaje (20. února 2023).
Do okresního kola si za naši školu troufla dvojice osmáků, Tomáš Čanda a Michal Švec, oba z VIII. B, která vybojovala krásné 11. místo.
Žákům blahopřejeme a paní učitelce Haně Šafaříkové děkujeme za organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Výsledky okresního kola zeměpisné olympiády

Aktualizováno: 2023-02-27 12:03:59

Středa 22. února byla zasvěcena měření sil v okresním kole zeměpisné olympiády.
Jak se předvedli naši zástupci v orientaci na mapě a ve znalostech světa?
V kategorii A se Jan Fous (VI. A) umístil na zlaté příčce a postupuje do krajského kola, Jiří Týc z VI. B na 6. příčce a Jaromír Koman (VI. B) na 9. místě. Ani v kategorii B se soutěžící neztratili: Adam Hudeček (VII. B) získal 10. příčku, Michal Pojer (VII. B) skončil dvanáctý a Šimon Matoušek (VII. A) nakonec čtrnáctý.
V kategorii C nás reprezentovali dva chlapci: Jakub Princ (VIII. B) - 9. místo a Jan Běhavý (IX. C) - 17. místo.
Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy, postupujícímu Janovi budeme držet palce v dalším kole. Paní učitelce Janě Novotné děkujeme za jejich přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Výsledky okresního kola konverzační soutěže v angl. jazyce

Aktualizováno: 2023-02-27 12:03:38

Nejlepší žáci v anglickém jazyce se sešli při okresním kole Konverzační soutěže v anglickém jazyce (9. února 2023).
Do okresního kola si za naši školu troufly Zuzana Fialová z VII. A, která vybojovala krásné 6. místo, a Anna Uldrichová (IX. A), která obsadila 9. místo.
Žákyním blahopřejeme a paní učitelce Vladěně Polívkové děkujeme za její přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Změna jídelníčku

Aktualizováno: 2023-02-13 11:46:59

Vážení rodiče, milí žáci.
Z provozních důvodů (nemocnost pracovnic kuchyně) dochází ke změně jídelníčku pro tento (13. - 17. února), možná i příští týden (20. 24. února).
Po dobu organizačních problémů bude nabízeno jen jedno jídlo, všichni strávníci budou mít automaticky přihlášenou stravu.

Prosíme vás o průběžnou kontrolu objednaných obědů.
Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
Gabriela Kopáčková, vedoucí školní jídelny

Ochutnávka ovoce

Aktualizováno: 2023-02-13 10:31:34

Ochutnávka ovoce

V rámci projektu Ovoce a mléko do škol mohli žáci 1. stupně ochutnat známé i méně známé druhy ovoce.
Třídy si o méně známých druzích zjišťovaly informace, které si pak spojovaly s chuťovými zážitky.

Postupující ze školního kola zeměpisné olympiády

Aktualizováno: 2023-02-11 16:51:30

Do okresního kola ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY postupují nejúspěšnější účastníci školního kola jednotlivých kategorií. Reprezentovat nás budoou:
Kategorie A:
Jaromín Koman, Jiří Týc (oba VI. B), Adam Fous (VI. A)
Kategorie B:
Adam Hudeček, Michal Pojer (oba VII. B), Šimon Matoušek (VII. A)
Kategorie C:
Jakub Princ, Jan Janota (oba VIII. B), Jan Běhavý (IX. C)
Všem postupujícícm budeme v okresního kole držet palce. Děkujeme paní učitelce Janě Novotné za jejich přípravu i realizaci školního kola.

NA CHVILKU ŠKOLÁKEM

Aktualizováno: 2023-02-11 16:45:19

NA CHVILKU ŠKOLÁKEM

Zveme všechny rodiče s jejich budoucími prvňáčky na akci NA CHVILKU ŠKOLÁKEM, která se bude konat ve středu 29. března 2023 od 15:00 do 16:30 hodin.
Budoucí školáčci si vyzkouší různé hry a zábavné úkoly.
Rodiče se mohou účastnit besedy s třídními učitelkami budoucích prvňáčků.
Besedy se konají v 15:00, 15:30 a 16:00.
Předcházející akce před zápisem
Informační leták o naší škole

Školní ples

Aktualizováno: 2023-02-11 16:45:12

Školní ples

Na sobotu 25. března 2023 se připravuje pravidelný ŠKOLNÍ PLES pro žáky 2. stupně, který organizuje SRPŠ. Akce se bude konat v sále Komunitního centra aktivního života v Blatné od 17:45 hodin (do 22:00 hodin).
Na programu je předtančení, osvojení si tanečních kroků některých tanců a losování bohaté tomboly.
Žáci si mohou zakoupit lístky ve škole (v kanceláři paní účetní - 1. patro vpravo, 60,- Kč).

Opakované vyhlášení dnů ředitelského volna

Aktualizováno: 2023-02-11 16:44:57

Vážení rodiče, žáci a zákonní zástupci,
oznamuji Vám, že v souladu s § 24, odst. 2 zák. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z organizačních a provozních důvodů (nové termíny pro dvoufázovou vzdělávací akci pedagogů) dny ředitelského volna v následujícím režimu:
26. 01. 2023 ředitelské volno pro 2. stupeň (výuka 1. stupně a přípravné třídy bude dle rozvrhu, školní družina i školní jídelna v běžném provozu pro přítomné žáky)
27. 01. 2023 ředitelské volno pro 1. stupeň (výuka 2. stupně a přípravné třídy dle rozvrhu, školní jídelna v běžném provozu pro přítomné žáky)

Všichni zákonní zástupci mohou pro své děti využít školní družinu. Přihlášky do školní družiny je nutné odevzdat do pátku 20. ledna 2023 třídní učitelce nebo vychovatelce ŠD.
Žákům, kteří nebudou v dané dny přítomní ve škole, budou obědy automaticky odhlášeny.
Děkujeme za pochopení. Věříme, že se již vše podaří dle plánu zrealizovat.
Mgr. Jana Krapsová, ředitelka školy

Zrušení ředitelského volna

Aktualizováno: 2023-02-11 16:44:52

Vážení rodiče, milí žáci.
Moc se omlouvám za vzniklou situaci, ale musím zrušit ředitelské volno, které bylo vyhlášeno z důvodu organizace vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky.
Vzdělávací akce byly dnes na oba termíny zrušeny z důvodu nemoci lektorky, proto přistupujeme ke zrušení ředitelského volna. Ve čtvrtek i v pátek bude probíhat výuka v celé škole dle běžného rozvrhu.
Školní jídelna bude v běžném provozu. Všem žákům bude přihlášena strava na oba dny. Případné odhlášení stravy (nepřítomnost žáka, nezájem o stravu) je možné den předem do 13:30 na portálu strava.cz nebo celý předcházející den na telefonním čísle 734 429 951.
Děkujeme za pochopení.

Krapsová Jana, ředitelka školy
(Zveřejněno 12/01/2023)

Vyhlášeny dny ředitelského volna

Aktualizováno: 2023-02-11 16:44:42

Vážení rodiče, žáci a zákonní zástupci,
oznamuji Vám, že v souladu s § 24, odst. 2 zák. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z organizačních a provozních důvodů dny ředitelského volna v následujícím režimu:
12. 01. 2023 ředitelské volno pro 2. stupeň (výuka 1. stupně a přípravné třídy bude dle rozvrhu, školní družina i školní jídelna v běžném provozu pro přítomné žáky)
13. 01. 2023 ředitelské volno pro 1. stupeň (výuka 2. stupně a přípravné třídy dle rozvrhu, školní jídelna v běžném provozu pro přítomné žáky)

Všichni zákonní zástupci mohou pro své děti využít školní družinu. Přihlášky do školní družiny je nutné odevzdat do pátku 06. ledna 2023 třídní učitelce nebo vychovatelce ŠD.
žáky, kteří nebudou v dané dny přítomní ve škole, budou obědy automaticky odhlášeny.
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Jana Krapsová, ředitelka školy

Přání do nového roku

Aktualizováno: 2023-02-11 16:44:36

Přání do nového roku

Blíží se konec roku 2022.
Jménem svým i všech pracovníků školy chci popřát všem žákům a jejich rodičům do nového roku 2023 hodně zdraví, mnoho štěstí, úspěchů a splněných přání.

Mgr. Jana Krapsová, ředitelka školy