Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Úvodní stránka - Aktuality

Rozvrhy hodin pro školní rok 2022/2023

Aktualizováno: 2022-08-30 09:50:57

Vážení, rodiče, milí žáci,
víme, že se již chystáte hledat volnočasové aktivity po školním vyučování, proto zde nabízíme rozvrhy hodin, které budou platit od 01/09/2022.
Koncové časy budou již pevné, jen některé vyučovací hodiny se ještě mohou přesunout.
TTěšíme se na vás v ctvrtek.

Zahájení nového školního roku

Aktualizováno: 2022-08-25 22:14:45

1. září zahájíme nový školní rok. Věříme, že po několika náročných letech bude probíhat úplně běžným způsobem.
Společnými silami a za přispění vzájemné spolupráce a podpory najdeme cestu, jak pomoci Vašim dětem - našim žákům zvládnout povinnosti školního roku 2022/2023.

Organizace prvního dne:
Žákům začíná výuka ve čtvrtek 01/09/2022 v 8:00 a bude trvat pouze 1 vyučovací hodinu. V případě potřeby mohou poté využít služby školní družiny.

S sebou si přinesou psací potřeby a zápisník pro zaznamenání prvních informací k novému školnímu roku (rozvrh, pokyny pro rodiče, nákup pomůcek, požadovanou startovní částku do školní pokladny, apod.). Mohou si již přinést i další potřeby do školy dle zadání z konce loňského školního roku (výtvarné potřeby, cvičební úbor, přezůvky).
Prvňáčci a děti v přípravné třídě absolvují svou první školní hodinu v doprovodu svých rodičů. Rodičům budou také k dispozici informace od vedoucí školní družiny (přihlášky, odpovědi na otázky, evidence požadovaných čipů pro vyzveávání dětí) a vedoucí školní jídelny (přihlášky ke stravování, obědové čipy, pravidla objednávání a odhlašování obědů).
Další informace k nadcházejícímu školnímu roku dostanou nejen rodiče prvňáčků, dětí v přípravné třídě nebo nových žáků od třídních učitelek během prvního dne nebo na nejbližším třídních schůzkách.
Všem přejeme šťastný start do nového školního roku.

Prázdninový čas

Aktualizováno: 2022-08-16 20:00:07

30. června se školou rozezněl naposledy v tomto školním roce školní zvonek a žákům byla rozdána vysvědčení, slavnostně jsme se rozloučili se žáky 9. ročníku a nastal dlouho očekávaný čas prázdnin.
Všem žákům i pracovníkům děkuji za skvělou školní práci, kterou odvedli za uplynulých deset pracovních měsícům, rodičům za spolupráci při řešení vzniklých školních problémů či za podporu svých ratolestí při vzdělávání. Všem patří velká poklona za skvělé zvládnutí výuky za neustále se měnících podmínek.
Všem přeji krásné prožití letních prázdninových dní.

Na všechny žáky i pracovníky se budeme těšit 1. září při zahájení nového školního roku 2022/2023.
Mgr. Krapsová Jana

Zvýšení stravného od 01/09/2022

Aktualizováno: 2022-07-08 08:57:50

Vážení rodiče,
posílám vám informace o změně finanční normy potravin od 1. 9. 2022.
Od 1. 9. 2022 dojde k navýšení finanční normy potravin – ceny oběda, tj. ceny, za které naše škola poskytuje jídla v rámci školního stravování.
Věk strávníka Cena oběda
7- 10 let - 28,- Kč
11 – 14 let - 30,- Kč
15 let a více - 32,- Kč
Z výše uvedeného důvodu je nutné zajistit na účtu, ze kterého se provádí inkaso obědů, navýšení limitu pro povolení inkasa.
Žádáme všechny zákonné zástupce o zajištění případného navýšení limitu inkasa ve své bance/internetovém bankovnictví nejpozději do 31. 07. 2022.
V případě pozdního navýšení může hrozit neprovedení inkasa na měsíc září a v důsledku toho nemožnost objednat stravu.

Děkuji za pochopení.
Gabriela Kopáčková,
vedoucí školní jídelny

HURÁ - MÁME BRONZ!!!! v republikovém finále Battlefield

Aktualizováno: 2022-06-27 11:22:09

HURÁ - MÁME BRONZ!!!! v republikovém finále Battlefield

V pátek 24. června 2022 - v den 80. výročí vypálení obce Ležáky - se konalo republikové finále branné soutěže Battlefield (navazující kolo na krajské kolo branné soutěže POKOS), do kterého postoupilo naše úspěšné družstvo žáků IX. A.
Vůbec jsme nevěděli, co je v tomto kole čeká, ale přesto jsme přípravu nezanedbaili. Žáci se zlepšovali ve střelbě, v topografických dovednostech a rozšiřovali si vědomosti z válečného období kolem událostí spojených s obcí Ležáky.
Na cestu se vypravily obě devítky, aby podpořily své zástupce. Podporou jim byli i učitelé, kterří se podíleli na jejich intenzivní přípravě, i paní starostka Blatné - paní K. Malečková, která zastoupiila pana místostarostu P. Ounického a p. M. Dolejše (oba se věnovali našemu družstvu a pomohli jim v přípravě na mnoho disciplín).
Ráno v 6:00 jsme se všichnii nalodilli na palubu autobusu, který nám poskytl vojenský útvar Klatovy (za což moc děkujeme).
V 10:30 se družstvo šťastně zaregistrvalo do soutěže. Po přesunu do nedalekého prostoru žáci vyběhli na skoro dvouhodinový terénní závod se sedmi úkoly (střelba ze vzduchovky, hod granátem na cíl, togografické úkoly, netradiční transport raněného, pamětní úkol, poslechový a komunikační úkol na téma kolem historických událostí spjatých s Ležáky). Žáci prokázali skvělou spolupráci, znalosti i fyzickou přípravu.
Veškeré předchozí roky zúročili opravdu skvěle - získali krásnou bronzovou medaili (Vaněčková Kristýna, Balogová Michaela, Postřehovská Adéla, Hůrka Vít, Schwarz Tomáš, Hanousek David).
VŠEM MOC BLAHOPŘEJEME. Toto vítězství prokázalo, že snaha, nadšení, píle a přijímání veškeré pomoci (tréninky, výuka, nabídka pedagogů pro rozšiřování běžného povědomí) vedou ke skvělým výsledkům. Děkujeme soutěžícím za jejich plné nasazení a všem, kteří je připravovali (padagogoům i zástupcům města Blatná), za jejich neuvěřitelnou pomoc a podporu. Velké poděkování patří i vojenskému útvaru Klatovy za poskytnutý autobus s pohodovým a humorem jiskřícím trojčlenným doprovodem.
Fotogalerie

Pozvánka na schůzku pro rodiče dětí do přípravné třídy

Aktualizováno: 2022-06-20 15:16:04

Pozvánka na schůzku pro rodiče dětí do přípravné třídy

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat na informační schůzku k výuce v přípravné třídě od příštího školního roku.
Těšíme se na Vás v pondělí 27. června od 16:00 v prvním patře v učebně IV. B.

Pozvánka na schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků

Aktualizováno: 2022-06-20 15:13:58

Pozvánka na schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat na informační schůzku k výuce v 1. třídě od příštího školního roku.
Těšíme se na Vás v pondělí 27. června od 16:00 v prvním patře v učebně III. B.

Pasování na čtenáře

Aktualizováno: 2022-06-14 20:55:45

Pasování na čtenáře

Žáci 8. A spolu s paními učitelkami Martinou Jirouškovou a Janou Schmidovou připravili malou slavnost pro naše začínající čtenáře v naší žákovské knihovně - PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE.
Každý prvňáček splnil symbolický úkol, aby dokázal, že si zaslouží stát se novým čtenářem a uživatelem žákovské knihovny. Všichni se stali majiteli průkazky, která je opravňuje si půjčovat knížky z fondu žákovské kníhovny. Již nyní se těší, jak si příští rok užijí nejen zajímavé hodiny čtení, ale že si budou moci některou knížku půjčit i domů a v klidu si vychutnat poutavý příběh.
K průkazce prvňáčci dostali i malou sladkou odměnu a barevný odznak "malého čtenáře".
Všichni si malý slavnostní ceremoniiál moc užili.

POKOS - Zvedněme děti od počítačů

Aktualizováno: 2022-06-08 15:28:23

POKOS - Zvedněme děti od počítačů

V pátek 03/06/2022 proběhlo krajské kolo branné soutěže organizované Krajským velitelstvím České Budějovice a Krajským úřadem Jihočeského kraje.
Z oblastního kola vyrazilo vítězné družstvo - naše šestice z IX. A. Všichni se důkladně připravovali - pod vedením pana místostarosty Pavla Ounického a vedoucího krizové štábu Martina Dolejše se zdokonalovali v technikách topografie, vázání uzlů, střelby a základnímu ovládání raftu. Naši tělocvikáři - manželé Tereza a Miroslav Šafrovi jim pomohli ve fyzické přípravě, pan učitel jim ještě doplnil historické znalosti a paní učitelka Lucie Novotná je připravila na poskytování první pomoci.
A důkladná příprava přinesla ovoce. Po náročném plnění všech stanovišť ani nečekalli, že by mohli v soutěžním poli tak uspět. Proto když byly vyhlašovány výsledky, nemohli uvěřit vlastním uším - první místo a postup do republikového finále.
Soutěžícím srdečně blahopřejeme, paní učitelce třídní Evě Černé za organizační zajištění soutěže a všem, kteří jim pomohli k takovému úspěchu, velmi děkujeme. V pátek 24/06/2022 jim budeme držet palce ve finále!
Článek na portálu Krajského velitelství
Fotogalerie
Článek v elektronické verzi Týdeník Strakonicko
Výsledky soutěží

Beseda pro rodiče - přípravná třída

Aktualizováno: 2022-05-12 09:48:52

Beseda pro rodiče - přípravná třída

NOVĚ OTEVÍRÁME PŘÍPRAVNOU TŘÍDU od 01/09/2022

Aktualizováno: 2022-05-05 16:06:20

NOVĚ OTEVÍRÁME PŘÍPRAVNOU TŘÍDU od 01/09/2022

Vážení rodiče,
byl Vašemu dítěti udělen odklad školní docházky nebo jej čeká poslední rok před nástupem do 1. třídy?
Nabízíme Vám jinou cestu k úspěšnému přechodu do 1. ročníku základní školy.

Více informací najdete v sekci Přípravná třída, v informačním letáku (na odkazu, nebo si jej můžete vyzvednout v mateřské škole nebo u nás ve škole).

Výsledky oblastního kola Branné soutěže

Aktualizováno: 2022-05-10 13:46:24

Výsledky oblastního kola Branné soutěže

V pondělí 9. května - symbolicky v období ukončení 2. světové války - proběhlo oblastní kolo BRANNÉ SOUTĚŽE, do kterého postoupila 3 naše družstva, která vzešla ze školního souboje 12 třídních družstev (21. dubna).
Všem jsme drželil palce a přáli si, aby jedno družstvo postoupilo do krajského kola. Máme velkou radost, protože se nám přání splnilo. V krajském kole nás bude reprezentovat družstvo IX. A. Na bronzové příčce se umístilo družstvo VIII. B a hned za ním i družstvo VIII. C.
Všichni soutěžící předvedli skvělé výkony, jsme na ně právem pyšní.
Děkujeme všem za skvělou reprezentaci, paní učitelce Zdeňce Jestřábové za organizační zajištění soutěže a postupujícímu družstvu přejeme do dalších klání hodně štěstí.
Výsledky soutěží
Odkaz na fotografie z akce

Třídní schůzky

Aktualizováno: 2022-04-20 18:56:16

Ve čtvrtek 21. dubna proběhnou třídní schůzky nebo ndividuální konzultace k uzavřenému 3. čtvrtletí školního roku. Začátky jednotlivých tříd najdete v ročním plánu akcí.
Organizace roku =>Duben

Desatero pro primární prevenci

Aktualizováno: 2021-10-17 17:20:47

Desatero pro primární prevenci

Naše škola využila nabídky preventivních videí a následných kvízů v rámci projektu Desatero pro primární prevenci.
Další informace najdete v dokumentu pod odkazem nebo na webu projektu.
Další odkazy najdete v sekci Partnerství v projektech.

Doučování

Aktualizováno: 2021-09-21 19:52:12

Vážení rodiče,
abychom zmírnili negativní dopady výpadku prezenční výuky, nabízíme pro Vaše děti možnost doučování
. Třídní učitelé ve spolupráci s ostatními vyučujícími vytipují žáky, pro které bude doučování vhodné. Následně Vás budeme prostřednictvím třídních učitelů informovat o tom, jak bude výuka organizována. Doučování není součástí povinné školní výuky a způsob výběru žáků je v kompetenci ředitelky školy.
V případě, že žák bude pro doučování vybrán a zákonný zástupce vyjádří souhlas, je účast žáka na doučování povinná.
Prosíme vás o spolupráci pro úspěšný návrat vašich dětí - našich žáků do běžného školního života a doplnění chybějících znalostí a dovedností z doby distanční výuky.
Dotazník pro vyjádření zájmu o doučování pro dítě