Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Úvodní stránka - Aktuality

Nabídka letních pobytů pro žáky (rok 2024)

Aktualizováno: 2024-02-28 18:01:40

Vážení rodiče, milí žáci.
V novém odkaze v části Informace pro rodiče jsou zveřejňovány nabídky na letní tábory či příměstské tábory v době prázdnin.
Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě aktivit v době prázdnin.
Letní nabídky

Vítání jara

Aktualizováno: 2024-02-28 17:58:13

Vítání jara

Dne 22. března 2024 od 15:00 hodin proběhne ve škole již tradiční Vítání jara, které organizujeme společně se Spolkem rodičů a přátel školy.
Na programu budou:
1) velikonoční vystoupení
2) velikonoční prodejní tvořivé dílny
3) prodej velikonočních výrobků a dekorací
4) improvizovaná kavárnička
5) výstava dětských prací
Plakát na Vítání jara

Prvňáčkem na zkoušku

Aktualizováno: 2024-02-27 07:45:25

Prvňáčkem na zkoušku

26. února jsme přivítali předškolní třídy z MŠ Šilhova na akci Prvňáčkem na zkoušku.
Žáci 1. tříd se svými třídními učitelkami je nejprve pozvali do svých tříd, aby si vyzkoušeli, jaké to je být prvňáčkem.
Potom na ně čekala pohádka Láska rohatá v podání dramatického kroužku pod vedením paní vychovatelky Marie Kulhové.
Další překvapení si pro ně připravili žáci 8. ročníku. Sportovní soutěže si vyzkoušeli všichni předškoláci, odnesli si za ně medaile a kornout plný sladkých lízátek. Ze setkáníí s prvnáčky si pyšně nesli i první velkou jedničku.
Děkujeme žákům 1. a 8. tříd, paním učitelkám i paní vychovatelce za skvěle připravený program pro budoucí prvňáčky.
Fotogalerie

Výsledky okresního kola zeměpisné olympiády

Aktualizováno: 2024-02-22 21:18:13

Středa 21. února byla zasvěcena měření sil v okresním kole zeměpisné olympiády.
Jak se předvedli naši zástupci v orientaci na mapě a ve znalostech světa?
V kategorii A se Lukáš Kolář (VI. B)umístil na 11. místě, o tři místa dále se zapsal Matyáš Mašát (VI. B) a Vojtěch Novotný z VI. A získal 17. místo.
Ani v kategorii B se soutěžící neztratili: Jiří Týc (VII. B) získal 8. příčku, Amálie Balogová (VII. A) skončila čtrnáctá a Filip Kubát (VII. B) získal 16. příčku.
V kategorii C nás reprezentovali tři chlapci: Jan Janota (IX. B) - 3. místo, Jakub Princ (VIII. B) - 15. místo a Jan Slavík (IX. B) - 17. místo.
Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. Paní učitelce Janě Novotné děkujeme za jejich přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Výsledky okresního kola florbalového turnaje

Aktualizováno: 2024-02-22 14:19:20

Ve čtvrtek 22. února vyrazil chlapecký forbalový tým do Strakonic, aby změřil síly s ostatními nadšenci do florbalu.
Turnaj se konal v několika halách, kde soupeřilo celkem 13 družstev.
Naši chlapci z 9. a 8. tříd nakonec získali krásné 6. místo.
Blahopřejeme jim ke pěknému sportovnímu výsledku a panu učiteli M. Šafrovi děkujeme za jejich přípravu a organizační zvládnutí soutěže.
Výsledky soutěží

Prodloužení termínu podávání přihlášek

Aktualizováno: 2024-02-20 14:36:40

Na základě dnešních doručených informací z MŠMT vám sdělujeme, že dochází k prodloužení termínu doručení přihlášek k dalšímu vzdělávání z původního 20/02/2024 ke středě 21/02/2024 (tj. o jeden den opožděného spuštění systému).
Stále platí doporučení - nenechávejte podání přihlášky na poslední minuty.
Držíme našim žákům palce v přijímacím řízení.

Popeleční středa a Valentýn ve škole

Aktualizováno: 2024-02-15 19:29:58

Popeleční středa a Valentýn ve škole

Středa 14. února se nesla v dvou tradicích.
Jedné z tradic se věnovali žáci ve 2. třídách a děti v přípravné třídě a užili si karneval. Po škole se začali objevovat strašidla, princezny, čarodějnice, různá zvířátka a další masky. Celý den byl pro ně připraven program - částečně v jednotlivých třídách a částečně společný. I paní učitelky se nám proměnily, aby mezi své svěřence zapadly. Žáci s druhého stupně jim nakonec připravili taneční rej.
Žákovský parlament připravil pro všechny žáky i pracovníky školy schránku na přáníčka k valentýnskému dni, ve které se celkem sešlo 257 valentýnek, které udělaly svým adresátům velkou radost.
Věříme, že si všichni tuto nevšední středu společně užili.
Děkujeme za přípravu paním učitelkám a paní asistence (L. Motyková, J. Fialová, M. Srbová, M. Houdková) za přípravu celodenního programu a členům žákovského parlamentu pod vedením paní učitelky J. Novotné za sbírku valentýnek.

Kroužek Veselá věda - odpadá

Aktualizováno: 2024-02-12 07:40:23

Vážení rodiče, milé děti,
kroužek Veselé vědy tento týden 13. 2. 2024 ze zdravotních důvodů odpadá. Ale nebojte se, děti o hodinu nepřijdou. Bude jim nahrazena na konci školního roku.
Jak se nahrazují odpadlé lekce?
Náhrada probíhá za lekce zrušené ze strany Veselé vědy, nahrazují se na konci školního roku nebo pololetí. Náhrady probíhají ve stejný den a čas jako kroužek, aby se mohly účastnit všechny děti. Kroužek se nám o tyto náhradní lekce protahuje.
Děkuji za pochopení.
Lektor kroužku Romana Šourková
776802024
sourkova.romana@seznam.cz

Změna řádu školní jídelny

Aktualizováno: 2024-02-07 09:38:12

Vážení rodiče, milí žáci.
K 1. únoru 2024 dochází k úpravě vnitřního řádu školní jídelny.
Je doplněn jeden nový odstavec do kapitoly 3.4. Vnitřní režim školní jídelny:
g) Strávníkům (žákům i zaměstnancům) je strava vydávána v určeném čase pouze k přímé spotřebě. Výdej do jídlonosičů je omezen pouze na první den nemoci nebo při závažných ojedinělých důvodech. Pro vyzvedávání obědů do jídlonosičů je vyhrazen vymezený čas, který je zveřejněn na webových stránkách a nástěnce u jídelny. Ve výjimečných případech může strávník využít dobu přímého výdeje, ale nesmí narušit proces výdeje (zařadí se až za čekající strávníky).
Pro výdej do jídlonosičů je v současné době vyhrazen čas 11:00 - 11:15 hodin.
Děkujeme za pochopení i za pomoc zajistit plynulý provoz školní jídelny podle provozních a hygienických požadavků.
Vnitřní řád školní jídelny, platný od 01. 02. 2024
Gabriela Kopáčková, vedoucí školní jídelny.

Výsledky okresního kola olympiády v českém jazyce

Aktualizováno: 2024-02-01 18:58:55

Ve čtvrtek před pololetními prázdninami (1. února) vyrazili naši dva zástupci změřit síly do okresního kola olympiády v českém jazyce.
Po splnění všech úkolů nakonec obsadili tato krásná místa: Princ Jakub z IX. B skončil na 7. místě, Čanda Tomáš (také z IX. B) získal sdílené 19. - 20. místo.
Soutěžícím blahopřejeme k výsledkům a děkujeme za reprezentaci školy, paní učitelce Janě Schmidové děkujeme za organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Výsledky okresního kola matematické olympiády

Aktualizováno: 2024-01-30 21:01:32

Ve středu 24. ledna proběhlo okresní kolo matematické olympiády, do kterého postoupili čtyři naši zástupi ze školního kola a reprezentovali naši školu v kategorie 5. a 9. ročníku.
Výsledky:
Kategorie Z5
3. - 9. místo - Dolejšová Anita (V. B)
10. - 11. místo - Kazanevskyi Orest (V. B)
12. místo - Paulus Daniel (V. B)
Kategorie Z9
9. místo - Čanda Tomáš (IX. B)

Všem soutěžím blahopřejeme a paním učitelkám Haně Šafaříkové a Pavle Voborníkové děkujeme za jejich přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY A VÍCELETÁ GYMNÁZIA

Aktualizováno: 2024-01-30 15:19:34

Ve čtvrtek 1. 2. 2024 bude spuštěn nový portál pro podávání přihlášek. Zákonný zástupce žáka musí podávat přihlášku sám a to nejdéle do 20. 2. 2024. Jsou možné 3 varianty. V případě, že budete potřebovat s tímto pomoci, kontaktujte ředitelku školy Mgr. Janu Krapsovou či výchovnou poradkyni Mgr. Hanu Šafaříkovou. Rádi vám pomůžeme.
Do konce tohoto týdne dostanou zákonní zástupci do Komens v Bakalářích elektronické dokumenty, které je nutné přiložit k podávaným přihláškám (hodnocení za poslední tři školní roky a hodnocení školy - vše s elektronickým podpisem dle požadavků nového systému přihlášek).
Podrobný popis postupu a instruktážní videa jsou k dispozici na v sekci Informace pro rodiče => Přihlášky na SŠ

Výsledky okresního kola dějepisné olympiády

Aktualizováno: 2024-01-19 16:34:20

Ve čtvrtek 18. ledna vyrazili naši tři nejlepší historici, aby poměřili své síly ve okresním kole DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY do Strakonic.
Udělali nám velkou radost svým umístěním:
1. místo - Janota Jan (IX. B) - postup do krajského kola
8. místo - Princ Jakub (IX. B)
13. místo - Slavík Jan (IX. B)

Všem soutěžícím blahopřejeme ke skvělému umístění, postupujícímu budeme držet palce v dalším kole, paní učitelce Jirouškové děkujeme za organizační zajištění soutěže a přípravu soutěžících.
Výsledky soutěží

Digitalizace přijímacího řízení

Aktualizováno: 2024-01-15 09:06:58

Digitalizace přijímacího řízení

Blíží se termín odevzdání přihlášek na střední školy a učiliště. Letos dochází ke změně!
Celý proces je převáděn na digitální podávání. Podrobnosti k novému systému jsou uveřejněny v sekci Informace pro rodiče/Přihlášky na SŠ.
Na některé studijní obory musí být přihláška doplněna i o potvrzení lékaře, že žák splňuje podmínky pro studium. Dokument pro stažení je uveřejněn na odkaze.

Výsledky školního kola Anglické olympiády

Aktualizováno: 2024-01-19 16:33:06

Ve středu 20. prosince se sešli nejlepší angličtináři druhého stupně, aby změřili své síly ve školním kole ANGLICKÉ OLYMPIÁDY.
V jednotlivých kategoríích se žáci umístili takto:
6. a 7. ročník
1. Kolář Lukáš VI. B
2. Antoš Tobiáš VII. B
3. Mašát Matyáš VI. B

4. Drnec Jakub VII. B
5. Nguyen Milan VI.A
6. Fouňová Ema VI. A
7. Floriánová Veronika VI. B
8. Polánský Jakub VI. A
8. a 9. ročník
1. Fialová Zuzana VIII. A
2. Ratajová Nela IX. A
3. Paulus Roman IX. B

4. Kolář Patrik IX. B
5. Dušek Jakub IX. B
6. Otruba Daniel IX. B
První v každé kategorii postoupí do okresního kola.
Všem soutěžícím děkujeme za zájem o soutěžení, nejlepším blahopřejeme, paním učitelkám Černé a Polívkové děkujeme za organizaci školního kola a přípravu soutěžících.