Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Úvodní stránka - Aktuality

Změna v testování a karanténě

Aktualizováno: 2022-02-01 08:56:19

Vážení rodiče, milí žáci.
od pondělí 31/01/2022 dochází ke změnám u osob po prodělání nemoci COVID-19.
Osoby, které mají ukončenou izolaci nařízenou po pozitivním PCR-testu, se nemusí do 30 dnů od odběru PCR-testu ani testovat, ani nastupovat do karantény.
Pozitivní výsledek PCR-testu je nutné prokazatelně doložit (certifikát, tečka).

Děkujeme za pochopení.

Karanténní pravidla platná od 17/01/2022

Aktualizováno: 2022-02-01 08:56:17

Vážení rodiče, milí žáci,
podrobnější informace pro aktuální karanténní pravidla jsou zveřejněna pod odkazem.
V případě pozitivního testu žáka kontaktujte školu, abychom mohli učinit potřebné kroky pro ochranu zdraví žáků i pracovníků.
V případě pozitivního testu nejbližších se řiďte pokyny KHS.
Děkujeme za spolupráci.

Testování od 17/01/2022

Aktualizováno: 2022-01-14 21:33:13

Počínaje pondělím 17/01/2022 pokračuje testování pouze 1x týdně (tj. první pracovní den přítomnosti ve škole). Příchod žáků a průběh testování pokračuje dle nastavených pravidel (viz pokyny k 03/01/2022). V případě pozitivního antigenního testu bude rodičům nabídnuta možnost odběru PCR-testu (ze slin) ve škole.
V případě pozitivního antigenního testu žáka nemusí třída do karantény ani není aktivován speciální režim třídy.
Karanténa může být žákům nařízena, pokud bude výsledek PCR testu pozitivní a žák bude ve škole přítomen na výuce jeden nebo dva dny před odběrem (do karantény nastupují všichni - bez ohledu na očkování nebo na ochrannou lhůtu po prodělání nemoci). Doba karantény je počítána ode dne posledního kontaktu - šestý den po kontaktu může žák zpět do školy, pokud nevykazuje příznaky onemocnění. Návrat do školy není podmíněn negativním PCR-testem.

Informace pro účastníky plánovaného LVVZ

Aktualizováno: 2022-01-14 21:28:45

Vážení rodiče,
pokud je vaše dítě přihlášeno na lyžařský výcvik, sledujte pokyny k plánovanému kurzu, které budeme postupně aktualizovat. podle měnících se mimořádných opatření.
Informace k LVVZ

MAFRA pomáhá žákům při volbě dalšího studia

Aktualizováno: 2022-01-11 11:33:11

Milí žáci 9. ročníku, vážení rodiče.
Mediální skupina MAFRA zase nabízí jihočeskou přílohu Vzdělávání v týdeníku 5plus2 opět v elektronické podobě a v příloze Speciál k výběru SŠ.
Může to pro vás být vítaná pomůcka, která vám pomůže v rozhodování na jakou střední školu podat svou přihlášku.
odkaz na přílohu

Změna testování žáků od 03/01/2022

Aktualizováno: 2021-12-30 22:23:55

Na základě nového mimořádného opatření (viz odkaz) bude testování ve dvou prvních lednových školních týdnech ve dvou termínech (pondělí a čtvrtek) a testováni budou všichni žáci (i očkovaní a v ochranné lhůtě po prodělání nemoci). Z testování jsou vyjmuti pouze žáci, kteří doloží negativní výsledky testů z oficiálního testovacího centra (do 72 hodin PCR-test, do 24 hodin AG-test, písemné potvrzení).
Žáci 1. stupně se budou testovat na začátku 1. vyučovací hodiny.
Žáci 2. stupně v tyto dny budou společně vstupovat do školy zadním vchodem (od tělocvičny) s určeným pedagogem a ihned po příchodu do třídy se otestují.

7:30 - 9. A, B
7:35 - 8. A, B, C
7:40 - 7. A, B
7:45 - 6. A, B
Po celou dobu, než budou všechny testy přítomných žáků vyhodnoceny, musí se žáci chránit respirátorem/rouškou.
V případě pozitivního výsledku budou okamžitě kontaktování zákonní zástupci žáka, aby si žáka odvedli ze školy a zajistili PCR test v testovacím centru.
Škola může mít k dispozici PCR-testy pro odběr ze slin. Se souhlasem zákonných zástupců může žák test podstoupit ve škole a odběr bude předán k odbornému zpracování. Zákonní zástupci pak jen vyčkají na výsledek, který dostanou prostřednictvím SMS zprávy.

Informační leták o novém testování pro rodiče
Odkaz na instruktážní video k použití samoodběrového AG-testu (Sejoy)

Cesta do Betléma

Aktualizováno: 2021-12-28 22:35:32

Žáci 4. B společně s paní učitelkou Marcelou Srbovou nacvičili dramatizaci CESTY DO BETLÉMA.
Nejprve jim diváky udělali jejich mladší spolužáci nebo i někteří pedagogové.
Protože nám ale epidemiologická situace nedovolila, aby si celé představení vychutnali i rodiče a další návštěvníci, posíláme vám aspoň toto video.
Odkaz na videonahrávku CESTY DO BETLÉMA

Přání do nového roku

Aktualizováno: 2021-12-20 13:47:34

Přání do nového roku

Blíží se konec roku 2021.
Jménem svým i všech pracovníků školy chci popřát všem žákům a jejich rodičům do nového roku 2022 hodně zdraví, mnoho štěstí, úspěchů a splněných přání.

Mgr. Jana Krapsová, ředitelka školy

Online Burza škol

Aktualizováno: 2021-12-15 12:33:01

Žáky 7. až 9 tříd a jejich rodiče si dovolujeme pozvat na Burzy škol Jihočeské hospodářské komory online 2022.
Burzy škol budou probíhat ve dnech 11. ledna, 12. ledna a 13. ledna 2022, vždy od 9:00, 15:00 a 17:00 na https://www.burzyskol.cz.
Díky účasti získáte informace o:
• studiu na středních školách a odborných učilištích,
• nabídkách a podmínkách studia na středních školách,
• možnostech dalšího uplatnění absolventů v praxi.
Na Burzách škol online Jhk se budou prezentovat jak střední školy z Jihočeského kraje, tak i další vystavovatelé.
Žáci se mohou přihlásit již v dopoledních hodinách, každý den, vždy od 9:00 do 10:00. V odpoledních hodinách pak jsou k dispozici vystavovatelé každý den výstavy vždy od 15:00 do 16:00 a od 17:00 do 18:00.
Online Burzy škol naleznete na webu https://www.burzyskol.cz, kde si stačí vybrat školy dle vašeho zájmu a na vybraný termín se připojit. Přivítá vás zástupce školy, který danou školu představí spolu s maturitními a učebními obory, dále podmínkami studia a dalšími informacemi. Prostor bude i pro vaše dotazy, které pište vystavovateli prostřednictvím chatu či dle instrukcí prezentujícího.
Připojení si můžete i vyzkoušet předem a pročíst si návody „jak na to“, které najdete na webu https://www.burzyskol.cz/pro-zaky-a-rodice.
Máte-li dotazy, kontaktujte organizátora Burz škol Jhk online. Kontakty na ně naleznete ZDE

Poděkování za příspěvky fondům Život dětem a Sidus

Aktualizováno: 2021-12-14 22:04:54

Děkujeme všem, kteří na našem Adventním zastavení 3. prosince přispěli na pomoc znevýhodněným dětem. Ve sbírce se vybralo celkem 3 200,- Kč, které jsme odeslali na účet obou fondů.
členové žákovského parlamentu

Vyhlášeny dny ředitelského volna

Aktualizováno: 2021-12-13 11:09:14

Vážení rodiče, žáci a zákonní zástupci,
oznamuji Vám, že v souladu s § 24, odst. 2 zák. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji dny ředitelského volna na dny 20. - 22. prosince 2021 z organizačních důvodů.
Všichni zákonní zástupci mohou pro své děti využít školní družinu (bez zajištění stravování školní jídelnou). Přihlášky do školní družiny je nutné odevzdat do čtvrtka 16. prosince třídní učitelce nebo vychovatelce ŠD.
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Jana Krapsová, ředitelka školy

Adventní zastavení proběhlo

Aktualizováno: 2021-12-05 17:56:39

V pátek 3. prosince odpoledne proběhlo Adventní zastavení v upravené organizaci, než jak bylo původně zamýšleno a prezentováno na třídních schůzkách.
Vystoupení žáků bylo nahrazeno jen poslechem reprodukované nahrávky, čas konání akce byl prodloužen, prodejní vánoční výstava byla doplněna výstavou výtvarných prací a překvapením u vstupu (rozdávání hvězd s "radostí do života", plotem ozdob pro radost a společným doplňováním hvězdného nebe nad Betlémem).
Ale ani rodiče a děti nepřijdou o celá vystoupení, protože byla z nich ve škole natočena videonahrávka, která bude nasdílena prostřednictvím odkazu. Každý třídní učitel pak bude mít k dispozici část, kde vystupovali žáci dané třídy, kterou vám může poskytnout.
Vážení návštěvníci, děkujeme vám za to, že jste si s námi přišli užít krásné advetní odpoledne. Věříme, že jste u nás aspoň na chvilku zapomněli na všechny povinnosti, které přináší předvánoční shon, a odnášeli jste si od nás nejen nějakou drobnost, ale i sváteční náladu a pohodu a klid do svých domovů.

Informace k případným PCR testům

Aktualizováno: 2021-12-03 09:05:43

Informace k případným PCR testům

Vážení rodiče,
v pondělních termínech probíhá plošné antigenní testování ve školách.
Pokud by u Vašeho dítěte vyšel pozitivní antigenní test, proto bude třeba, aby byl výsledek ověřen konfirmačním PCR testem. Nejdůležitějším cílem je co nejrychleji potvrdit nebo vyloučit výsledek pozitivity antigenního testu dítěte.
PCR testování dětí proběhne v pondělí v čase 10:30 – 12:00 v Nemocnici Strakonice v budově číslo 7 (bývalá biochemie, vedle lékárny a Dětského centra Jč. kraje).
Při pondělním pozitivním antigenním testu nemusíte kontaktovat dětského lékaře, protože elektronická žádanka bude vytvořena na základě hlášení základní školy.

V mimořádných případech jsou jihočeské nemocnice připraveny vždy v pondělí dopoledne a stejně tak v úterý dopoledne prostor pro rychlé provedení PCR testů. Vyhrazený čas je určený s vazbou na plošné testování ve školách, není možné jej chápat tak, že u dětí bude prováděn PCR test kdykoli standardně bez rezervace termínu.
Další možností je nechat otestovat dítě v pondělí v čase 13:00 - 15:00 na dvoře Městského úřadu v Blatné (prostřednictvím laboratoře blatenské polikliniky). Zájem o testování na tomto testovacím místě musíte oznámit ve škole při vyzvednutí svého dítěte ze školy, aby s vámi bylo možné počítat. Žádanku ani pro toto testování nebudete potřebovat, bude vygenerována při vlastním PCR testu. Na místě pouze doložíte kartičku zdravotní pojišťovny a doklad o pozitivním AG-testu, který obdržíte ve škole.
Pozitivita žáka z antigenního testu automaticky neznamená, že musí být k PCR testu indikována celá rodina či další osoby blízkého kontaktu. Prosíme zákonné zástupce, aby vyčkali až na výsledek PCR testu dítěte a až poté řešili vzniklou situaci, a to dle výsledku testu dítěte.
O výsledku testu informujte svou základní školu prostřednictvím třídního učitele nebo vedení školy.
Tyto pokyny dostanou zákonní zástupci v případě pozitivního antigenního testu přímo ve škole i potvrzením o pozitivním výsledku antigenního testu.

Adventní zastavení

Aktualizováno: 2021-12-03 09:05:39

Adventní zastavení

V pátek 3. prosince se bude konat ADVENTNÍ ZASTAVENÍ v čase 12:00 - 15:30 ve venkovních prostorách školního dvora.
Program:
- pěvecká vystoupení žáků ze záznamu
- prodejní vánoční výstava
- výtvarná výstava
- prodej vánočních dobrot
Všichni jste srdečně zváni. Zastavte se s námi v době vánočních příprav a užijte si klidné chvilky.
Zvuková pozvánka

Třídní schůzky k uzavřenému 1. čtvrtletí

Aktualizováno: 2021-11-22 20:52:42

25. listopadu proběhnou třídní schůzky pro uzavření 1. čtvrtletí.
V rámci třídních schůzek v 5. ročníku byla plánována preventivní informační schůzka pro rodiče k pravidlům bezpečného chování dětí na internetu, která by naávzala na stejnou dopolední aktivitu pro žáky 5. tříd, kde instruktáž provede paní starostka Bc. Kateřina Malečková s pprap. Martinem Tůmou.
Z důvodu mimořádných opatření jsou informace pro rodiče zveřejněny online pod odkazem Informace pro rodiče => Bezpečnost na internetu
Přesné časy najdete v sekci Školní rok 2021/2022=>Organizace roku