Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Úvodní stránka - Aktuality

Online kroužky

Aktualizováno: 2023-02-11 16:40:51

Online kroužky

Vážení rodiče, milí žáci,
nabízíme vám možnost zapojení se do online kroužku MINECRAFT, které provozuje BRIDGE Academy Group s.r.o.
Podrobnější informace najdete na tomto odkazu.

Změna jídelníčku

Aktualizováno: 2023-02-11 16:40:30

Vážení rodiče, milí žáci.
z provozních důvodů dochází ke změně v již zveřejněném jídelníčku.
Dvojice nabízených jídel ve dnech 13/09/2022 a 15/09/2022 se prohazují.
Vybrané "jedničky" a "dvojky" zůstavávají dle původních voleb.
Děkuji za pochopení.
Gabriela Kopáčková, vedoucí ŠJ

Rozvrhy hodin pro školní rok 2022/2023

Aktualizováno: 2023-02-11 17:39:16

Vážení, rodiče, milí žáci,
víme, že se již chystáte hledat volnočasové aktivity po školním vyučování, proto zde nabízíme rozvrhy hodin, které budou platit od 01/09/2022.
Koncové časy budou již pevné, jen některé vyučovací hodiny se ještě mohou přesunout.
TTěšíme se na vás v ctvrtek.

Prázdninový čas

Aktualizováno: 2023-02-11 16:40:12

30. června se školou rozezněl naposledy v tomto školním roce školní zvonek a žákům byla rozdána vysvědčení, slavnostně jsme se rozloučili se žáky 9. ročníku a nastal dlouho očekávaný čas prázdnin.
Všem žákům i pracovníkům děkuji za skvělou školní práci, kterou odvedli za uplynulých deset pracovních měsícům, rodičům za spolupráci při řešení vzniklých školních problémů či za podporu svých ratolestí při vzdělávání. Všem patří velká poklona za skvělé zvládnutí výuky za neustále se měnících podmínek.
Všem přeji krásné prožití letních prázdninových dní.

Na všechny žáky i pracovníky se budeme těšit 1. září při zahájení nového školního roku 2022/2023.
Mgr. Krapsová Jana

HURÁ - MÁME BRONZ!!!! v republikovém finále Battlefield

Aktualizováno: 2023-02-11 16:39:27

HURÁ - MÁME BRONZ!!!! v republikovém finále Battlefield

V pátek 24. června 2022 - v den 80. výročí vypálení obce Ležáky - se konalo republikové finále branné soutěže Battlefield (navazující kolo na krajské kolo branné soutěže POKOS), do kterého postoupilo naše úspěšné družstvo žáků IX. A.
Vůbec jsme nevěděli, co je v tomto kole čeká, ale přesto jsme přípravu nezanedbaili. Žáci se zlepšovali ve střelbě, v topografických dovednostech a rozšiřovali si vědomosti z válečného období kolem událostí spojených s obcí Ležáky.
Na cestu se vypravily obě devítky, aby podpořily své zástupce. Podporou jim byli i učitelé, kterří se podíleli na jejich intenzivní přípravě, i paní starostka Blatné - paní K. Malečková, která zastoupiila pana místostarostu P. Ounického a p. M. Dolejše (oba se věnovali našemu družstvu a pomohli jim v přípravě na mnoho disciplín).
Ráno v 6:00 jsme se všichnii nalodilli na palubu autobusu, který nám poskytl vojenský útvar Klatovy (za což moc děkujeme).
V 10:30 se družstvo šťastně zaregistrvalo do soutěže. Po přesunu do nedalekého prostoru žáci vyběhli na skoro dvouhodinový terénní závod se sedmi úkoly (střelba ze vzduchovky, hod granátem na cíl, togografické úkoly, netradiční transport raněného, pamětní úkol, poslechový a komunikační úkol na téma kolem historických událostí spjatých s Ležáky). Žáci prokázali skvělou spolupráci, znalosti i fyzickou přípravu.
Veškeré předchozí roky zúročili opravdu skvěle - získali krásnou bronzovou medaili (Vaněčková Kristýna, Balogová Michaela, Postřehovská Adéla, Hůrka Vít, Schwarz Tomáš, Hanousek David).
VŠEM MOC BLAHOPŘEJEME. Toto vítězství prokázalo, že snaha, nadšení, píle a přijímání veškeré pomoci (tréninky, výuka, nabídka pedagogů pro rozšiřování běžného povědomí) vedou ke skvělým výsledkům. Děkujeme soutěžícím za jejich plné nasazení a všem, kteří je připravovali (padagogoům i zástupcům města Blatná), za jejich neuvěřitelnou pomoc a podporu. Velké poděkování patří i vojenskému útvaru Klatovy za poskytnutý autobus s pohodovým a humorem jiskřícím trojčlenným doprovodem.
Fotogalerie

POKOS - Zvedněme děti od počítačů

Aktualizováno: 2023-02-11 16:39:00

POKOS - Zvedněme děti od počítačů

V pátek 03/06/2022 proběhlo krajské kolo branné soutěže organizované Krajským velitelstvím České Budějovice a Krajským úřadem Jihočeského kraje.
Z oblastního kola vyrazilo vítězné družstvo - naše šestice z IX. A. Všichni se důkladně připravovali - pod vedením pana místostarosty Pavla Ounického a vedoucího krizové štábu Martina Dolejše se zdokonalovali v technikách topografie, vázání uzlů, střelby a základnímu ovládání raftu. Naši tělocvikáři - manželé Tereza a Miroslav Šafrovi jim pomohli ve fyzické přípravě, pan učitel jim ještě doplnil historické znalosti a paní učitelka Lucie Novotná je připravila na poskytování první pomoci.
A důkladná příprava přinesla ovoce. Po náročném plnění všech stanovišť ani nečekalli, že by mohli v soutěžním poli tak uspět. Proto když byly vyhlašovány výsledky, nemohli uvěřit vlastním uším - první místo a postup do republikového finále.
Soutěžícím srdečně blahopřejeme, paní učitelce třídní Evě Černé za organizační zajištění soutěže a všem, kteří jim pomohli k takovému úspěchu, velmi děkujeme. V pátek 24/06/2022 jim budeme držet palce ve finále!
Článek na portálu Krajského velitelství
Fotogalerie
Článek v elektronické verzi Týdeník Strakonicko
Výsledky soutěží

Pasování na čtenáře v městské knihovně

Aktualizováno: 2023-02-11 17:35:39

Pasování na čtenáře v městské knihovně

14. října 2022 byli naši druháčci pasováni na čtenáře pracovnicemi knihovny v Blatné. Ceremoniálem byli slavnostně přijati mezi pravidelné návštěvníky dětského oddělení.
Věříme, že si budou četbu knih z knižního fondu městské nebo i žákovské knihovny pěkně užívat.

Výsledky oblastního kola Branné soutěže

Aktualizováno: 2023-02-11 16:37:50

Výsledky oblastního kola Branné soutěže

V pondělí 9. května - symbolicky v období ukončení 2. světové války - proběhlo oblastní kolo BRANNÉ SOUTĚŽE, do kterého postoupila 3 naše družstva, která vzešla ze školního souboje 12 třídních družstev (21. dubna).
Všem jsme drželil palce a přáli si, aby jedno družstvo postoupilo do krajského kola. Máme velkou radost, protože se nám přání splnilo. V krajském kole nás bude reprezentovat družstvo IX. A. Na bronzové příčce se umístilo družstvo VIII. B a hned za ním i družstvo VIII. C.
Všichni soutěžící předvedli skvělé výkony, jsme na ně právem pyšní.
Děkujeme všem za skvělou reprezentaci, paní učitelce Zdeňce Jestřábové za organizační zajištění soutěže a postupujícímu družstvu přejeme do dalších klání hodně štěstí.
Výsledky soutěží
Odkaz na fotografie z akce

Desatero pro primární prevenci

Aktualizováno: 2023-02-11 16:35:49

Desatero pro primární prevenci

Naše škola využila nabídky preventivních videí a následných kvízů v rámci projektu Desatero pro primární prevenci.
Další informace najdete v dokumentu pod odkazem nebo na webu projektu.
Další odkazy najdete v sekci Partnerství v projektech.

Doučování

Aktualizováno: 2023-02-11 16:35:39

Vážení rodiče,
abychom zmírnili negativní dopady výpadku prezenční výuky, nabízíme pro Vaše děti možnost doučování
. Třídní učitelé ve spolupráci s ostatními vyučujícími vytipují žáky, pro které bude doučování vhodné. Následně Vás budeme prostřednictvím třídních učitelů informovat o tom, jak bude výuka organizována. Doučování není součástí povinné školní výuky a způsob výběru žáků je v kompetenci ředitelky školy.
V případě, že žák bude pro doučování vybrán a zákonný zástupce vyjádří souhlas, je účast žáka na doučování povinná.
Prosíme vás o spolupráci pro úspěšný návrat vašich dětí - našich žáků do běžného školního života a doplnění chybějících znalostí a dovedností z doby distanční výuky.
Dotazník pro vyjádření zájmu o doučování pro dítě

Aplikace Bakaláři v mobilních telefonech

Aktualizováno: 2023-02-11 16:35:23

Vážení rodiče, miilí žáci.
Protože někteří z Vás máte problém k aplikací Bakaláři ve svých telefonech, oslovili jsme technickou podporu programu Bakaláři.
Pro úspěšné využívání aplikace je nutná pravidelná aktualizace operačního systému (Android, iOS).
V případě, že problémy přetrvávají, zkuste aplikaci odinstalovat, restartovat mobilní telefon a nainstalovat nejnovější verzi aplikace.

Odpověď pro všechny uživatele aplikace na mobilech s operačním systémem Android: Pokud Váš telefon nemá verzi Androidu alespoň 7.1.1., nebude aplikace Bakaláři na Vašem mobilu fungovat. Můžete využívat přístup přes webový prohlížeč. Toto omezení vzniká nefunkčností certifikační autority Lets Encrypt, jejíž certifikáty Bakaláři využívají.
Pokud by problémy přetrvávaly, obraťte se na školu, budeme kontaktovat technickou podporu Bakalářů.
Děkujeme za pochopení.

Nová mobilní aplikace pro držitele průkazů ISIC, ITIC a ALIV

Aktualizováno: 2023-02-11 16:35:18

Vážení rodiče, milí žáci.
V současnosti byla aktivována nová aplikace podporující průkazy ISIC.
Podrobnější informace najdete v sekci Informace pro rodiče => Průkazy ISIC Školák

Ombudsman pro děti

Aktualizováno: 2021-08-18 11:58:39

Ombudsman pro děti

Ombudsman pro děti vám podává pomocnou ruku v případě, že si sami nevíte rady v některých životních situacích.
Samozřejmě jsou vám také připraveni pomoci naši pracovníci (hlavně třídní učitelé, výchovné poradkyně, metodička prevence), na které se můžete bez obav obrátit.
Odkaz na webové stránky ombudsmana.
Leták
Video o činnosti ombudsmana pro děti (youtube kanál)

Inspirace ze školní kuchyně

Aktualizováno: 2021-08-18 11:55:11

Vážení rodiče, milí žáci.
Naše školní kuchařky pro vás připravily kuchařskou knihu ze školní jídelny.
Recepty, které jsou v ní uvedeny, pravidelně jídají naši žáci a pracovníci, pro vás nyní mohou být inspirací v této nelehké době.
Receptář z naší školní jídelny
Dobrou chuť přejí kuchařky ŠJ

Nenech to být

Aktualizováno: 2021-08-18 11:54:35

Portál Nenech to být je určen k pomoci všem, kteří se setkali se šikanou - ať už jako oběti nebo jako svědkové, kteří chtějí pomoci.
Pro snadnější a rychlejší anonymní nahlášení problémového chování portál vytvořil mobilní aplikaci, kterou si může stáhnout do svého mobilního telefonu z App Store nebo Google Play.
Podrobnější informace na letáčku