Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Úvodní stránka - Aktuality

Objevitelský program - 16. října 2021 online

Aktualizováno: 2021-10-06 19:12:59

Milí žáci, vážení rodiče.
Centrum pro talentovanou mládež organizuje pro zvídavé studenty ze základných škol i letos Objevitelský program. Už přes 10 let poskytují mimoškolní vzdělávání pro děti z celé republiky. Objevitelský program se zaměřuje na témata, která děti lákají a nejsou to klasické školní předměty, například věda v kuchyni, české obyčeje, děsivé dějiny nebo třeba programování.
Nabídka online lekcí v rámci dne objevitelského programu

Pravidla vyzvedávání oběda první den nepřítomnosti

Aktualizováno: 2021-09-30 14:04:52

Vážení rodiče,
v případě nepřítomnosti Vašeho dítěte ve škole máte první den právo na vyzvednutí si jeho oběda. Prosíme Vás, abyste si přinesli vlastní jídlonosič (či jinou vhodnou nádobu), do kterého Vám bude oběd vydán v době mimo hlavní výdej oběda strávníkům ve škole.
Děkujeme za spolupráci.

Doučování

Aktualizováno: 2021-09-21 19:52:12

Vážení rodiče,
abychom zmírnili negativní dopady výpadku prezenční výuky, nabízíme pro Vaše děti možnost doučování
. Třídní učitelé ve spolupráci s ostatními vyučujícími vytipují žáky, pro které bude doučování vhodné. Následně Vás budeme prostřednictvím třídních učitelů informovat o tom, jak bude výuka organizována. Doučování není součástí povinné školní výuky a způsob výběru žáků je v kompetenci ředitelky školy.
V případě, že žák bude pro doučování vybrán a zákonný zástupce vyjádří souhlas, je účast žáka na doučování povinná.
Prosíme vás o spolupráci pro úspěšný návrat vašich dětí - našich žáků do běžného školního života a doplnění chybějících znalostí a dovedností z doby distanční výuky.
Dotazník pro vyjádření zájmu o doučování pro dítě

Aplikace Bakaláři v mobilních telefonech

Aktualizováno: 2021-09-21 19:51:39

Vážení rodiče, miilí žáci.
Protože někteří z Vás máte problém k aplikací Bakaláři ve svých telefonech, oslovili jsme technickou podporu programu Bakaláři.
Pro úspěšné využívání aplikace je nutná pravidelná aktualizace operačního systému (Android, iOS).
V případě, že problémy přetrvávají, zkuste aplikaci odinstalovat, restartovat mobilní telefon a nainstalovat nejnovější verzi aplikace.

Odpověď pro všechny uživatele aplikace na mobilech s operačním systémem Android: Pokud Váš telefon nemá verzi Androidu alespoň 7.1.1., nebude aplikace Bakaláři na Vašem mobilu fungovat. Můžete využívat přístup přes webový prohlížeč. Toto omezení vzniká nefunkčností certifikační autority Lets Encrypt, jejíž certifikáty Bakaláři využívají.
Pokud by problémy přetrvávaly, obraťte se na školu, budeme kontaktovat technickou podporu Bakalářů.
Děkujeme za pochopení.

Nabídka dvou jídel od října

Aktualizováno: 2021-09-21 13:38:55

Vážení rodiče, milí žáci,
rádi bychom vám oznámili, že od října budeme ve dvou dnech nabízet možnost volby ze dvou jídel. Po dobu října je nastaveno pravidlo dvou jídel pro dny úterý a čtvrtek.

Děkujeme za pochopení.
Gabriela Kopáčková, vedoucí školní jídelny.

Rozpis konzutačních odpolední a třídních schůzek

Aktualizováno: 2021-09-16 11:20:48

Vážení rodiče.
Letošní rok jsme připravili pro pravidelnou možnost konzultace se všemi pedagogy dny, ve kterých budou organizovány třídní schůzky nebo konzultační odpoledne.
Mimo tyto pravidelné termíny jsou pedagogové k dispozici na základě individuální domluvy.
Rozpis termínů konzultačních odpolední a třídních schůzek

Nová mobilní aplikace pro držitele průkazů ISIC, ITIC a ALIV

Aktualizováno: 2021-09-13 12:09:22

Vážení rodiče, milí žáci.
V současnosti byla aktivována nová aplikace podporující průkazy ISIC.
Podrobnější informace najdete v sekci Informace pro rodiče => Průkazy ISIC Školák

Návrat z dovolené v cizině

Aktualizováno: 2021-09-13 10:01:48

Zákonní zástupci žáků, kteří se vrací do školy ze zahraniční dovolené, jsou povinní sledovat informace k povininostem po návratu ze zahraničí dle seznamu zemí s různým stupněm rizka nákazy.
Informace a správný postup je zveřejněn na stánkách MZdrav - odkaz
Pravidla pro vstup do České republíky ze zahraničí (grafický přehled)

Výjimky:
Od povinnosti testu a karantény jsou osvobozeny osoby, které prodělaly COVID maximálně před 180 dny, jsou očkované (nutné písemně doložit).
Dodatek:
S ohledem na obtíže zejména rodičů po návratu dětí ve věku 6 až 12 let, které podléhají stejným pravidlům jako dospělé osoby, avšak nemohou být ještě očkovány, se přistoupilo k možnosti ukončit povinnou samoizolaci negativním výsledkem PCR testu provedeného na území České republiky (nejde-li o děti, které mají výjimku z jiného důvodu, např. z titulu prodělaného onemocnění COVID-19). Rodiče tak mohou dítě již před cestou např. z dovolené objednat dítě na PCR test ihned po příjezdu a doba povinné samoizolace tak může činit jen několik hodin s ohledem na délku vyhodnocení výsledku testu. Toto opatření je přiměřené a potřebné s ohledem na alespoň částečnou eliminaci rizika importu onemocnění s tím, že se již nově u této věkové skupiny nebude vyžadovat ani test před cestou do České republiky. Navíc stále je možné využít možnosti provedení RT-PCR testu zdarma v určitém časovém období.

Třídní schůzky

Aktualizováno: 2021-09-08 19:01:25

Pro všechny proběhnou třídní schůzky pro informování zákonných zástupců o organizaci chodu školy dle aktuálních protiepidemiologických podmínek, seznámení se školním řádem a pravidly hodnocení, školním vzdělávacím programem, podmínkami organizace případné distanční výuky, kritérii hodnocení v jednotlivých předmětech, organizací adaptačních pobytů v 6. ročníku, LVVZ a dalšími třídními informacemi.
Rozpis jednotlivých termínů a formy schůzek je uveřejněn v sekci Školní rok 2021/2022 => Organizace .
Z důvodu zajištění zvýšených hygienických požadavků na provoz školy prosíme zákonné zástupce, aby po celou dobu pobytu ve škole a na třídních schůzkách použili roušky - naši pedagogové je použijí také pro vzájemnou ochranu zdraví. Děkujeme.

Adaptační kurzy

Aktualizováno: 2021-08-30 14:43:19

V letošním školním roce jsme opět na začátek září zařadili adaptační kurzy - pro 6. ročník - 13. - 15. září.
Od této aktivity si slibujeme správné nastavení vztahů v třídních kolektivech. Žáci se během her a soutěží lépe poznají a naučí se spolupracovat. I pro třídní učitele bude přínosem, protože žáky poznají v jiném prostředí, než je běžná třída a výuka.
Adaptační pobyty se staly pravidelnou činností na začátku 6. ročníku, čímž budeme plnit oblast sociální a osobnostní gramotnosti, která je jedním ze základních záměrů vzdělávání.

Zahájení nového školního roku - 2021/2022

Aktualizováno: 2021-08-30 14:43:17

Zahájení nového školního roku - 2021/2022

Nový školní se nazadržitelnými kroky blíží a s tím přichází i povinnost nastavit pravdila provozu dle stávajících podmínek vzhledem k epidemiologické situaci.
Zveřejněná pravidla:
Metodika provozu školy, školní družiny a jídelny pro školní rok 2021/2022
Grafické zpracování řešení případné pozitivity žáka na COVID-19
Pravidla organizace budou zveřejňovány v sekci Informace pro rodiče => Koronavirus a průběžně upravována dle aktuálních pravidel protiepidemiologických opatření.
Věřím, že ale společnými silami a za přispění vzájemné ohleduplnosti a podpory najdeme cestu, jak za mnohem náročnějších podmínek pomoci Vašim dětem - našim žákům zvládnout povinnosti školního roku 2021/2022.

Režim návratu ze zahraničí

Aktualizováno: 2021-08-30 14:42:35

Pod odkazem je zveřejněno, jak správně postupovat po návratu ze zahraničí z důvodu vyhlášených opatření pro ochranu zdraví.
Informace pro školy a školská zařízení - režim návratu ze zahraničí

Výsledky celostátních finále Pangey

Aktualizováno: 2021-08-18 12:05:04

Na konci června letošního školního roku proběhla celostátní finálová kola matematické soutěže PANGEA za letošní i loňský rok, protože kalendář soutěže byl pozměněn na základě vyhlášených mimořádných opatření.
Z každého ročníku nám postoupil jeden nadaný matematik a zúčastnil se finále. Oba se umístili na předních celostátních příčkách.
Za ročník 2020 nás reprezentoval Štěpán Flandera, dnes již student 1. ročníku Gymnázia Strakonice, který obsadil krásné 20. místo. V ročníku 2021 postoupil letošní čerstvý druhostupňák - Tomáš Čanda, který ve finále vybojoval 22. místo.
Oběma matematikům blahopřejeme k vynikajícím výsledkům a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Paním učitelkám, které je připravovaly, děkujeme za odbornou pomoc.
Výsledky soutěží

Informace pro uživatele blatenského bazénu na letní období

Aktualizováno: 2021-08-18 12:04:53

Ředitel TS informuje žáky a jejich rodiče, že v době prázdnin je podmínkou pro vstup do bazénu předložení čestného prohlášení (viz odkaz níže). U dětí mladších 18- ti let musí dokument podepsat zákonný zástupce.
Čestné prohlášení rodičů pro vstup do areálu Plaveckého bazénu Blatná

Pravidla pro hodnocení 2. pololetí

Aktualizováno: 2021-08-18 12:04:30

Pravidla pro hodnocení 2. pololetí

Hodnocení na vysvědčení na závěr školního roku vychází z pravidel pro hodnocení, která jsou součástí školního řádu. Žáci budou hodnoceni známkou dle pravidel pod odkazem.
Hodnocení v předmětu za období 2. pololetí