Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Úvodní stránka - Aktuality

Opakované vyhlášení dnů ředitelského volna

Aktualizováno: 2023-01-17 09:52:58

Vážení rodiče, žáci a zákonní zástupci,
oznamuji Vám, že v souladu s § 24, odst. 2 zák. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z organizačních a provozních důvodů (nové termíny pro dvoufázovou vzdělávací akci pedagogů) dny ředitelského volna v následujícím režimu:
26. 01. 2023 ředitelské volno pro 2. stupeň (výuka 1. stupně a přípravné třídy bude dle rozvrhu, školní družina i školní jídelna v běžném provozu pro přítomné žáky)
27. 01. 2023 ředitelské volno pro 1. stupeň (výuka 2. stupně a přípravné třídy dle rozvrhu, školní jídelna v běžném provozu pro přítomné žáky)

Všichni zákonní zástupci mohou pro své děti využít školní družinu. Přihlášky do školní družiny je nutné odevzdat do pátku 20. ledna 2023 třídní učitelce nebo vychovatelce ŠD.
Žákům, kteří nebudou v dané dny přítomní ve škole, budou obědy automaticky odhlášeny.
Děkujeme za pochopení. Věříme, že se již vše podaří dle plánu zrealizovat.
Mgr. Jana Krapsová, ředitelka školy

Zrušení ředitelského volna

Aktualizováno: 2023-01-16 19:46:17

Vážení rodiče, milí žáci.
Moc se omlouvám za vzniklou situaci, ale musím zrušit ředitelské volno, které bylo vyhlášeno z důvodu organizace vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky.
Vzdělávací akce byly dnes na oba termíny zrušeny z důvodu nemoci lektorky, proto přistupujeme ke zrušení ředitelského volna. Ve čtvrtek i v pátek bude probíhat výuka v celé škole dle běžného rozvrhu.
Školní jídelna bude v běžném provozu. Všem žákům bude přihlášena strava na oba dny. Případné odhlášení stravy (nepřítomnost žáka, nezájem o stravu) je možné den předem do 13:30 na portálu strava.cz nebo celý předcházející den na telefonním čísle 734 429 951.
Děkujeme za pochopení.

Krapsová Jana, ředitelka školy
(Zveřejněno 12/01/2023)

Uvaří nám profesionálové z Bidfoodu

Aktualizováno: 2023-01-04 12:46:58

Ve středu 18. ledna do naší školní kuchyně přijedou vařit profesionální kuchaři z dodavatelské firmy Bidfood
Naši strávníci si mohou vybrat ze dvou jídel.
Firma Bidfood nám tuto aktivitu nabídla jako bonus za několikaletou spolupráci.
Přínosná bude nejen pro naše strávníky, ale i pro paní kuchařky. Práce s profesionály z jiných provozů je pro ně inspirací, jak pro vlastní práci, tak pro nápady do jídelníčku.
Gabriela Kopáčková, vedoucí školní jídelny

Vyhlášeny dny ředitelského volna

Aktualizováno: 2023-01-10 20:48:15

Vážení rodiče, žáci a zákonní zástupci,
oznamuji Vám, že v souladu s § 24, odst. 2 zák. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z organizačních a provozních důvodů dny ředitelského volna v následujícím režimu:
12. 01. 2023 ředitelské volno pro 2. stupeň (výuka 1. stupně a přípravné třídy bude dle rozvrhu, školní družina i školní jídelna v běžném provozu pro přítomné žáky)
13. 01. 2023 ředitelské volno pro 1. stupeň (výuka 2. stupně a přípravné třídy dle rozvrhu, školní jídelna v běžném provozu pro přítomné žáky)

Všichni zákonní zástupci mohou pro své děti využít školní družinu. Přihlášky do školní družiny je nutné odevzdat do pátku 06. ledna 2023 třídní učitelce nebo vychovatelce ŠD.
žáky, kteří nebudou v dané dny přítomní ve škole, budou obědy automaticky odhlášeny.
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Jana Krapsová, ředitelka školy

Přání do nového roku

Aktualizováno: 2022-12-28 19:56:12

Přání do nového roku

Blíží se konec roku 2022.
Jménem svým i všech pracovníků školy chci popřát všem žákům a jejich rodičům do nového roku 2023 hodně zdraví, mnoho štěstí, úspěchů a splněných přání.

Mgr. Jana Krapsová, ředitelka školy

Vločka a vánoční hvězda

Aktualizováno: 2023-01-04 22:42:32

Vločka a vánoční hvězda

Před vánočním prázdninami jsme na zasněženém školním dvoře nechali rozzářit velkou hvězdu a vločku. Ve spolurpáci s panem Sedlákem jsme mohli získat krásné letecké snímky i video.
Video - Vločka a hvězda

Zvýšení stravného od 01/02/2023

Aktualizováno: 2022-12-20 09:17:20

Vážení rodiče,
posílám vám informace o změně finanční normy potravin od 1. 2. 2023.
Od 1. 2. 2023 dojde k navýšení finanční normy potravin – ceny oběda
, tj. ceny, za které naše škola poskytuje jídla v rámci školního stravování.
Věk strávníka Cena oběda
7- 10 let - 34,- Kč
11 – 14 let - 36,- Kč
15 let a více - 38,- Kč
Z výše uvedeného důvodu je nutné zajistit na účtu, ze kterého se provádí inkaso obědů, navýšení limitu pro povolení inkasa.
Žádáme všechny zákonné zástupce o zajištění případného navýšení limitu inkasa ve své bance/internetovém bankovnictví nejpozději do 10. 01. 2023.
V případě pozdního navýšení může hrozit neprovedení inkasa na měsíc únor a v důsledku toho nemožnost objednat stravu.

Děkuji za pochopení.
Gabriela Kopáčková,
vedoucí školní jídelny

DRUHÁ ŠANCE PRO PLYŠÁKA

Aktualizováno: 2023-01-04 22:46:53

DRUHÁ ŠANCE PRO PLYŠÁKA

Máte doma plyšáka, se kterým si už nehrajete? A zároveň chcete pomoci dětem, kterým není úplně dobře?
Váš plyšák může udělat radost dětem v nemocnici.

JAK NA TO?

V týdnu od 5. do 9. prosince můžete čistého vypraného plyšáka přinést do školy a o velké přestávce odnést do cvičné kuchyňky v přízemí školy. My je potom odvezeme na dětská oddělení nemocnic v Písku a ve Strakonicích. Tam je předají malým pacientům.
Předem děkuje žákovský parlament

Vánoční zpívání na schodech

Aktualizováno: 2022-12-05 09:18:38

Vánoční zpívání na schodech

V pondělí 19. prosince 2022 Vás srdečně zveme na tradiční Zpívání na schodech, které začíná v 16:00 hodin v budově školy.
Dopolední veřejná zkouška bude probíhat od 10:00 hodin.
Sučástní programu bude i výstava betlémů - 12:00 - 17:00 hodin v prvním patře školy.
Srdečně vás všechny zveme: "Přijďte si s námi zazpívat koledy a vánoční písně."

Výstoupení sboru

Aktualizováno: 2022-11-25 18:20:03

Blíží se nám začátek adventu a s tím přichází i čas různých akcí.
V pátek 25. listopadu vyrazili členové pěveckého sboru pod vedením paní učitelky Terezy Šafrové zazpívat vánoční koledy a písně a i trochu zarecitovat do Komunitního centra.
Publikum je odměnilo velkým potleskem. Všichni si z programu odnesli slavnostní předvánoční náladu.
V podvečer první adventní členy čeká ještě vystoupení při slavnostním rozsvěcením vánočního stromu města Blatná.

Projektový den - Střípky revoluce

Aktualizováno: 2022-11-25 18:19:49

Týden před výročím Sametové revoluce jsme zahájili ukázkami z písniček - symbolů revolučního dění. Žáci si během dvou dní poslechli čtyři písničky, ze kterých vybrali pro ně tu nejhezčí.
V pondělí pedagogové nainstalovali zapůjčené panely "Střípy revoluce" a vše bylo přpraveno pro vlastní projektový den, který absolvovali žáci 8. a 9. tříd ve středu 16. listopadu.
Na žáky čekalo mnoho úkolů i praktických zkušeností z doby před 17. listopadem. Podrobnější informace o projektovém dni a vlastní postřehy žáků přineseme v dalších dnech.
Velké poděkování za přípravu a realizaci projektu děkujeme kolektivu pedagogů 2. stupně pod vedením paní učitelky Martiny Jirouškové.

Postup do republiky - Pišqworky

Aktualizováno: 2022-11-23 11:34:09

Ve středu 23. listopadu vyrazilo postupující družstvo Játrový knedlíček (Čanda Tomáš, Slavík Jan, Švec Michal - VIII. B) do krajského kola soutěže Pišqworky. Výhry a remízy je postupně vyhouply do postupu do republikového finále, které se bude konat 8. prosince v Brně.
Soutěžícím děkujeme za skvělou reprezentaci školy a blahopřejeme k úspěchu. Do dalšího kola budeme přát štěstí. Paní učitelce H. Šafaříkové děkujeme za organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Adventní zastavení - 2. prosince

Aktualizováno: 2022-11-23 09:43:10

Adventní zastavení - 2. prosince

V pátek 2. prosince odpoledne od 15:00 hodin proběhne Adventní zastavení.
Jste srdečně zváni na vystoupení žáků 1. a 3. tříd, čekají na vás tvořivé prodejní dílničky, výstava výtvarných prací a improvizovaná kavárnička.
Na závěr slavnostně osvětlíme vánoční školní strom (16:30 na školím dvoře).

Střípky revoluce

Aktualizováno: 2022-11-21 10:24:59

Střípky revoluce

Zveme širokou veřejnost na výstavu Střípky revoluce, která bude zpřístupněna v pracovních dnech od 21. listopadu do 2. prosince vždy od 14 do 16 hodin v prvním patře školy.
Návštěvníci si budou moci prohlédnout materiály pro připomenutí výročí událostí listopadu 1989.
Jednotlivé panely umí ožívat autentickými záběry pomocí aplikace rozšířené reality prostřednictvím mobilního telefonu nebo školou zapůjčeného tabletu.
Odkaz pro stažení aplikace pro rozšířenou realitu k dané výstavě.

Hledáme mladého chemika

Aktualizováno: 2022-11-21 10:24:54

Ve škole proběhlo kvalifikační školní kolo soutěže Hledáme mladého chemika.
Výsledky:
1. místo Tešková Sára (IX. B) - postup do dalšího kola
2. místo Bláha Matěj (IX. A) - postup do dalšího kola
3. místo Teško Martin (IX. B) - postup do dalšího kola

4. místo Jiroušková Julie (IX. B)
5. místo Chlanda Lukáš (IX. A)
6. místo Koleňová Klaudie (IX. A)
Tři nejlepší chemici postupují do dalšího - pražského kola. Všem soutěžícím blahopřejeme, postupujícím držíme palce v dalším kole a paní učitelce Petře Karešové děkujeme za přípravu soutěže.