Základní škola Jana Amose Komenského

"Co ústy chválí, od toho jim mysl letí, a co sobě jazykem oškliví, k tomu jim srdce lne."

Jan Amos Komenský
Bakaláři" On-line zápis do školy skolniprogram

Úvodní stránka

Pravidla pro hodnocení 2. pololetí

Aktualizováno: 2021-06-22 09:27:59

Pravidla pro hodnocení 2. pololetí

Hodnocení na vysvědčení na závěr školního roku vychází z pravidel pro hodnocení, která jsou součástí školního řádu. Žáci budou hodnoceni známkou dle pravidel pod odkazem.
Hodnocení v předmětu za období 2. pololetí

Poděkování za pomoc z fondu SIDUS

Aktualizováno: 2021-06-15 21:12:50

Milí žáci, vážení rodiče,
dovolujeme si vám všem jménem FONDu SIDUS poděkovat za přispění do veřejné sbírky na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžného života.
Za tři dny organizované sbírky se prodaly všechny magnetky, které škola měla k dispozici, a vybrala se částka 2000,- Kč.

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce
členové žákovského parlamentu

Změna v používání ochrany dýchacích cest

Aktualizováno: 2021-06-14 19:43:40

Dnem 15. června se ruší povinnost nosit ochranu nosu a úst při výuce pro žáky i pedagogy.
Dále zůstává povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách.

Mimořádné opatření platné od 15. čevna 2021

Letní dotované kempy

Aktualizováno: 2021-06-14 19:43:35

MŠMT vypsalo dotační program pro organizátory letních doučovacích kempů, které budou tudíž zdarma.
Pokud budete mít zájem poslat své dítě na podobnou letní aktivitu, nabízíme několik odkazů:
Děti bez hranic
Rekreace pro děti - Letní vzdělávací kempy
Sport joy - příměstské tábory
Letní kemp Choltice
Kroužky a tábory
Příměstské tábory Laser-game Písek
Letní kempy - Český západ
Spolky organizující tábory a kroužky
Příměstský tábor - DDM Blatná
Aktivní léto s doučování na Krašovské

Třídní schůzka pro budoucí 1. třídy

Aktualizováno: 2021-06-11 12:19:39

Vážení rodiče budoucích prvňáčků.
Paní učitelky z budoucích prvních tříd pro vás připravily krátký dopis, který je přílohou tohoto sdělení, kde Vám přiblíží první dny příštího školního roku a provozu školy.
Třídní schůzka bude organizována začátkem září, kde již se navzájem trochu poznáte.
Věřím, že nejvíce vás zajímá, do které třídy Vaše dítě nastoupí. Během příštího týdne Vás prostřednictvím zaregistrovaného mailového kontaktu osloví přímo již budoucí třídní učitelka Vašeho dítěte a sdělí Vám další podrobnosti.

V případě jakýchkoliv dalších nejasností se nebojte nás kontaktovat, jsme připraveni Vám všechny dotazy zodpovědět.
Dopis pro rodiče budoucích prvňáčků

Závěr školního roku

Aktualizováno: 2021-06-02 17:55:12

Slavnostní ukončení tohoto zvláštního školního roku bude ve středu 30. června.
Všichni žáci kromě 9. ročníku dostanou během první hodiny vysvědčení.
Pro žáky 9. ročníku je připravené slavnostní rozloučení na blatenském zámku. Dle počasí se ještě upřesní místo konání ceremoniálu
(nádvoří zámku nebo klavírní sál).
Z důvodu veškerých opatření a úpravy vlastního slavnostního rozloučení jsme nastavili tento postup:
- sraz žáků 9. třídy a jejich blízkých 15 minut před slavnostním ceremoniálem na nádvoří zámku (bez průvodu městem, s rouškami či respirátory, bez příznaků virového onemocnění, pokud možno tak, aby nebyl rušen případný předchozí obřad)
- 9. A - sraz v 8:15, slavnostní rozloučení od 8:30
- 9. B - sraz v 8:45, slavnostní rozloučení od 9:00
Věřím, že si závěrečný školní den všichni užijeme a budeme se moci v klidu rozejít na zasloužené hlavní prázdniny.

Podporujeme FOND SIDUS - akce žákovského parlamentu

Aktualizováno: 2021-06-02 14:33:00

Fond Sirus je nezisková organizace, která si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné děti, a to po finanční i materiální stránce.
Přispět můžeme i my zakoupením magnetky, kterou můžeme využít jako záložku do knihy nebo jako ozdobu na ledničku.

Magnetky jsou vystavené ve vitríně před sborovnou školy.
Prodej bude probíhat od pondělí 7. 6. do středy 9. 6., vždy o velké přestávce. Cena jedné magnetky je 40 Kč.
Děkujeme předem za případný příspěvek.
Členové žákovského parlamentu

Volby do školské rady - volební období 2020 - 2023

Aktualizováno: 2021-05-26 14:33:30

Ve čtvrtek 3. června v čase 7:00 - 15:30 hodin proběhnou volby do Školské rady z řad zákonných zástupců a pedagogů.
Nejmladší dítě z rodiny přinese domů 2 hlasovací lístky (pro každého zákonného zástupce jeden). Zákonní zástupci si na volebním lístku vyberou nejvýše dva kandidáty, které označí křížkem. V přízemí budovy proti hlavnímu vchodu bude připravena volební urna, do které budou moci zákonní zástupci (popř. v zastoupení svými dětmi) vhodit hlasovací lístky v předem stanoveném čase.
Ve stejném čase bude probíhat volba dvou zástupců z řad pedagogů ve sborovně školy.
Výsledky voleb budou zveřejněny v ponděí 7. června na webu školy.

Čestné prohlášení pro prokázání negativního testu žáka

Aktualizováno: 2021-05-25 14:07:46

Vážení rodiče,
na odpoledních aktivitách Vašich dětí (ZUŠ, DDM, tréninky,...) může být vyžadováno potvrzení negativního antigenního samoodběrového testu, které provádíme ve škole.
Žák si jej může vyžádat v pondělí v rámci testování ve škole a během dne je mu vystaven (popř. v následujících dvou dnech v případě platnosti 72 hodin). Dále si můžete vytisknout čestné prohlášení, kterým můžete negativní test také prokázat.
Odkaz na dokument Čestného prohlášení zákonného zástupce

Změna lhůt pro uvolnění z antigenních samoodběrových testů

Aktualizováno: 2021-05-22 21:09:06

Od 24. května vstupuje v platnost změna lhůt pro uvolnění z povinného testování na COVID 19.
Citace z mimořádného opatření:
Žáci a pracovníci školy jsou povinni podstoupit testování, a to s výjimkou:
a) osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
b) osob, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
Všechny tyto skutečnosti je osoba povinna prokazatelně doložit.

Druhé kolo přijímacích zkoušek

Aktualizováno: 2021-05-21 09:46:41

Milí deváťáci.
Pokud vám nevyšlo první kolo přijímacích zkoušek, využijte nabídku internetového portálukde můžete vyhledat školy, které nabízejí druhou možnost.
Nezapomeňte při filtrování škol zapnout pouze školy, které nabízejí druhé kolo příjímacího řízení.

Seznam středních škol a odborných učilišť

Výuka od 24. května

Aktualizováno: 2021-05-19 07:29:00

Na základě mimořádných opatření se povoluje přítomnost všech žáků základních škol za dodržení následujících povinností:
- nošení ochrany nosu a úst (respirátor, chirurgická rouška)
- pravidelné testování samoodběrovými antigenními testy 1x týdně
(pondělí, popř. první den přítomnosti ve škole v daném týdnu)
- žák nevykazuje příznaky virového onemocnění

Žáci se budou testovat vždy v pondělí během 1. vyučovací hodiny. (Splnění výjimky pro odpuštění testu musí žák prokazatelně doložit.)
Pro každé pondělí je změněn systém ranní družiny pro 1. stupeň (není vliv na příchod dětí do školy). Žáci 2. stupně vyčkají příchodu svého pedagoga na školním dvoře a přesunou se společně do školy. Pro společné vstupy budou vypsány přesné časy. V další dny není pro ranní vstup do školy žádné časové rozmezí (1. stupeň hlavním vchodem, 2. stupeň zadním vchodem od tělocvičny, pouze na nultou hodinu žáci vstupují hlavním vchodem).
Žákům jsou umožněny pohybové aktivity venku, pro sportovní aktivity ve vnitřních prostorech nesplňujeme prostorové požadavky mimořádného opatření.
Výuka pracovních činností bude probíhat v prostorách SOU dle platného rozvrhu - viz. Bakaláři (26/05/2021 - 7. ročník, 01/06/2021 - 8., 9. ročník, dále 1x za 14 dní).
Všem přihlášeným strávníkům bude oběd ve škole automaticky přihlášen. V případě nezájmu o školní stravu je nutné si oběd odhlásit.
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 24. KVĚTNA 2021

Výsledky mezinárodní matematické soutěže Pangea

Aktualizováno: 2021-05-17 11:18:34

V online režimu proběhlo školní kolo mezinárodní matematické soutěže Pangea. Výsledky byly započteny do republikového pořadí.
Nejlépe se na naší škole v jednotlivých kategoriích umístili následující žáci:
4. ročník - Viktora Šimon (IV. A)
5. ročník - Slavíková Kateřina (V. B)
6. ročník - Čanda Tomáš (VI. B) - postup do finálového kola
7. ročník - Vilítová Markéta, Tůma Tadeáš (VII. B)
9. ročník - Baťka Vojtěch (IX. A)
Blahopřejeme všem soutěžícím za skvělé výsledky. Děkujeme vyučujícím matematiky za přípravu soutěžících.
Výsledky ostatních účastníků soutěže najdete na odkazu: Výsledky soutěží

Výuka v týdnu od 17. května 2021

Aktualizováno: 2021-05-13 11:26:06

Dle aktualizovaných informací na webu MŠMT nastává změna v systému výuky na ZŠ.
Od pondělí 17/05/2021 se bude vyučovat:
PREZENČNĚ - celý 1. stupeň
ROTAČNĚ - 2. stupeň (6. a 8. ročník prezenčně, 7. a 9. ročník distančně).

Frekvence testování pokračuje ve stejném režimu (1x týdně 1. stupeň a zaměstnanci, 2x týdně 2. stupeň). Přítomnost žáků je stále podmíněna absolvováním antigenního samoodběrového testu.
Nástup žáků 2. stupně je popsán v následujícím materiálu.
Provoz školy pro celý 1. stupně bude ještě upřesněn.
Žáci se budou učit podle běžného rozvrhu, který byl spuštěn na začátku roku.

Podrobnější informace zveřejníme po upřesnění metodiky z MŠMT
AKTUALIZOVÁNO: Změny v rotační výuce u 1. i 2. stupňů ZŠ

Výsledky okresního kola biologické olympiády

Aktualizováno: 2021-05-12 13:58:19

V dubnu se online sešli mladí biologové v okresním kole biologické olympiády. Po splnění všech disciplin bylo jejich konečné pořadí následovné:
45. místo - Slavík Jan (VI. B)
Janovi blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy, paní učitelce Petře Karešové děkujeme za jejich přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Informace ze školní jídelny.

Aktualizováno: 2021-05-10 14:42:34

V případě spuštění prezenční výuky (běžné nebo rotační) mají žáci automaticky přihlášenou stravu ve školní jídelně.
Pokud se žák z jakéhokoliv důvodu výuky nezúčastňuje nebo nemá zájem o oběd, je nutné, aby si jej odhlásil.

V případě distanční výuky si žáci (jejich zákonní zástupci) musí stravu telefonicky objednat (383 422 093) a na základě předchozí domluvy si stravu vyzvednou do jídlonosiče.
Předem děkujeme za spolupráci.

Výsledky zápisu pro školní rok 2021/2022

Aktualizováno: 2021-05-07 09:12:53

Ve dnech 9. - 31. dubna proběhl ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Celkem zákonní zástupci zapsali 36 dětí, pro tři z nich podali žádost o odklad povinné školní docházky.
Na základě výsledků zápisu počítáme s otevřením dvou prvních tříd. Třídními učitelkami se stanou Mgr. Iva Tvrdá a Mgr. Marcela Karbanová. Obě již mají opakovanou zkušenost s prací s dětmi v první třídě.
Všem žádostem o přijetí dítěte k plnění školní docházky na naší škole bylo vyhověno.
Všem zákonným zástupcům děkujeme za důvěru, kterou nám projevili zapsáním svých dětí na naši školu. Všichni se již těšíme na práci s dětmi a spolupráci s jejich rodiči. Touto společnou devítiletou cestou dovedeme budoucí prvňáčky k jejich úspěšné budoucí přípravě pro vysněné povolání a úspěšnému vstupu na vlastní dráhu samostatného života.
Seznam přijatých dětí

Provoz školy od 10/05/2021

Aktualizováno: 2021-05-06 15:11:50

Žáci 2. stupně na základě rozhodnutí vlády ze dne 06/05/2021 nastoupí na rotační výuku.
Rotační systém od příštího týdne pro 2. stupeň je následující:
10/05/2021 - 14/05/2021: 7. a 9. ročník (prezenční výuky), ostatní třídy distančně
17/05/2021 - 21/05/2021: 6. a 8. ročník (prezenční výuka), ostatní třídy 2. stupně distančně
Rozvrhy a podrobné pokyny dostanou žáci a zákonní zástupci od třídních učitelů
Testování a střídání distanční a prezenční výuky 1. stupně (popř. školní družina pro žáky rodičů vybraných profesí) zůstává ve stejném režimu.
Stále jsou nabízeny individuální a skupinové konzultace pro žáky na distanční výuce.
Držme si palce, aby se již v blízké době mohli vrátit všichni žáci do lavic.
MŠMT - ŽÁCI II. STUPŇŮ ZŠ SE 10. KVĚTNA VRÁTÍ V 11 KRAJÍCH DO ŠKOL
Informace o organizaci výuky od 10. 5. 2021 (rozpis testování pro 2. stupeň je uveden na třetí straně).

Výsledky okresního kola matematické olympiády

Aktualizováno: 2021-04-30 12:09:03

V čtvrtek 1. dubna proběhlo distanční okresní kolo, do kterého postoupili dva naši zástupci ze školního kola a reprezentovali naši školu v Matematické olympiádě (kategorie 6. ročník).
Výsledky:
Kategorie Z6
8. místo - Čanda Tomáš (VI. B)
9. místo - Mašek Jaroslav (VI. B)

Všem soutěžím blahopřejeme, postupujícím do krajského kola budeme držet palce a paní učitelce Haně Šafaříkové děkujeme za jejich přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Provoz školy od 03/05/2021

Aktualizováno: 2021-04-30 12:09:00

Na základě nastavených opatření nedochází od 03/05/2021 ke změně v přítomnosti žáků ve škole. Nadále zůstávají všichni žáci 2. stupně na distanční výuce.
Třídy 1. stupně se rotačně střídají v prezenční a distanční výuce - v týdnu od 03/05/2021 mají žáci 1., 4. a 5. A povolenu přítomnost (popřípadě zbylí žáci 1. stupně rodičů vybraných profesí mohou využívat školní družinu).
Pro žáky na distanční výuce nadále platí možnost využívat individuální (všichni) nebo skupinové konzultace (pouze 2. stupeň s povinností AG testu).
Změna nastává v testování žáků a pracovníků samoodběrovými antigenními testy:
- žáci 1. stupně se testují 1x týdně (první den přítomnosti v týdnu)
- pracovníci se testují 1x týdně (první den přítomnosti na pracovišti v týdnu)
- žáci 2. stupně (od předpokládaného nástupu 10/05/2021) 2x týdně dle předchozího systému
Informace k provozu školy od 3. 5. 2021
Děkujeme všem za spolupráci a přejeme pevné zdraví.

Aktivace Družinového systému - 1. třídy

Aktualizováno: 2021-04-28 12:23:16

Vážení rodiče.
Z důvodu požadavků na zabezpečení školy zavádíme nový způsob vyzvedávání žáků ze školní družiny.
Provozní důvody nás dovedly k volbě tzv. Družinového systému, kdy vyzvednutí žáků ze školní družiny bude oznamováno pomocí speciálního čipového systému, kterým budou kontaktovány vychovatelky kdekoliv v budově či na školním dvoře.
Každá osoba, která vyzvedává dítě ze školní družiny musí mít svůj čip, popř. si jej mohou členové jedné rodiny mezi sebou půjčovat. Cena jednoho čipu je 100,- Kč.
Systém vám vysvětlí vychovatelky na plánovaných třídních schůzkách.
Nyní Vás prosíme o nahlášení předběžného zájmu o čipy na jedno dítě. Pokud máte více dětí, kteří v naší škole využívají školní družinu, prosíme o vyplnění dotazníku za každé dítě (pro každé dítě je nutné mít vyzvednutý minimálně jeden vyzvedávací čip).
Děkujeme Vám za pochopení a pomoc při zajištění bezpečného prostředí pro Vaše děti - naše žáky.

Soutěž: 4 pilíře zdraví

Aktualizováno: 2021-04-27 12:31:01

Soutěž: 4 pilíře zdraví

Firma Laktea vyhlašuje na období od 26. dubna do 30. května 2021
v rámci našeho projektu Fitkonto novou soutěž na téma 4 PILÍŘE ZDRAVÍ, zaměřená na SPORT, JÍDLO, SPÁNEK A DOBROU NÁLADU.
Děti mohou na WWW.FITKONTO.CZ vyhrávat zajímavé ceny.
V soutěži vyhlásíme i 10 vítězných škol (v závislosti na aktivitě a správných odpovědí žáků školy), které odměníme SADOU BUĎ FIT - pomůcka na cvičení a sportování.

Testování od 26. dubna

Aktualizováno: 2021-04-23 14:51:29

Vážení rodiče, milí žáci.
V dalším turnusu rotační výuky budeme zase opakovat pondělní a čtvrteční testování žáků. Do školy byly dodány antigenní samoodběrové testy jiného typu, které se také provádějí stěrem z okraje nosu.
Pro děti se technika odběru nemění, proto nemusíte mít obavy, zda vše zvládnou. I při minulých odběrech byly samostatné a velmi šikovné. Mění se pouze postup při práci s vlastním testem.
Žáci budou zase instruováni a bude jim poskytnuta pomoc při vlastním postupu.
Instruktážní video pro Singclean testy
Leták k testování Singclean testy

Výuka od 26. dubna

Aktualizováno: 2021-04-21 08:48:20

Dle nastavených opatření pokračujeme v týdnu od 26. dubna ve stejném režimu.
Do školy se vrátí v rotačním systému žáci 2., 3. tříd a 5. B (povinnost absolvovat 2x týdně samoodběrové antigenní testy). Ostatní třídy 1. stupně a celý 2. stupeň zůstává na distanční výuce.
Žáci 1. stupně zařazení do režimu distanční výuky mohou využívat školní družinu (povinnost samoodběrového antigenního testu 2x týdně), pokud jejich rodiče pracují ve vybraných profesích (nutné doložit potvrzením zaměstnavatele, vše včas objednat u vedení školy).
Žáci s potřebou vyšší podpory učitele mohou v době distanční výuky využívat konzultace ve formátu 1+1 (oba stupně) nebo skupinové konzultace (šestičlenné skupiny, pouze 2. stupeň, povinnost absolvovat samoodběrový antigenní test).
Informace pro žáky, kteří budou konat přijímací zkoušky na maturitní obory: Žáci mohou jako ochranu dýchacích cest použít zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2). Aby se mohli přijímacích zkoušek zúčastnit, musí předložit doklad o negativním výsledku antigenního testování, který jim vystaví naše škola. Pokyny jste již dostali v předchozí aktualitě.

Manipulace - dezinformace na internetu - webinář

Aktualizováno: 2021-04-20 15:19:19

Pokud jste nestihli webinář na téma "Manipulace - dezinformace", který se konal v rámci projektu INTERNET S ROZUMEM, zveme Vás k jeho opakování.
Webinář proběhne v úterý 27. 4. 2021 v 16 hodi, stačí se připojit na uvedený odkaz. Na YouTube zůstane do neděle 2.5.2021.
Těšíme se na setkání s vámi,
Lucie Richterová, Projekt Internet s rozumem

TÝDEN PRO NAŠI ZEMI

Aktualizováno: 2021-04-20 09:25:02

TÝDEN PRO NAŠI ZEMI

Protože na tento čtvrtek (22. dubna) připadá DEN ZEMĚ, rozhodli jsme se věnovat tento týden naší planetě. Zkuste se všichni zamyslet na svým chováním vůči naší Zemi, popř. ji zkusit pomoci.
Rozhlédněte se kolem svého blízkého okolí (školy, bydliště, oblíbených míst) nebo při procházkách, jak se umíme ke své planetě chovat. Určitě poznáte, že nemůžeme mít všichni čisté svědomí.
Tento týden můžeme naší přírodě pomoci všichni - zkusme uklidit nějaký koutek přírody ve vašem okolí.
Nejen, že budete mít dobrý pocit, že jste něco udělali pro naši přírodu, ale ještě se můžete zúčastnit další soutěže - zaslat fotografii před úklidem a po něm a vysloužit si sladkou odměnu.
Plakát TÝDEN PRO NAŠI ZEMI
Formulář pro zapojení se do soutěže TÝDEN PRO NAŠI ZEMI
Těšíme se, že přiložíte své ruce k dílu a pomůžete naší ZEMIČCE.

Povinné testování žáků k přijímacím zkouškám

Aktualizováno: 2021-04-20 09:24:59

Protože základní škola je povinná zajistit testování žáků konajícím přijímací zkoušky na maturitní obory samoodběrovými antigenními testy, potřebujeme od žáků, popř. jejich zákonných zástupců, nahlášení termínů přijímacích zkoušek, na které se mají žáci dostavit.
Prosím o vyplnění dotazníku pro evidenci termínů.
Na základě zjištěných termínů můžeme naplánovat povinné testování dle metodického pokynu MŠMT.
Děkujeme za spolupráci.

Volby do školské rady - volební období 2020 - 2023

Aktualizováno: 2021-04-20 09:24:55

Z důvodu ukončení nouzového stavu (11. dubna 2021) končí opatření, které umožňovalo prodloužení volebního období stávající Školské rady (po dobu nouzového stavu a dalších 90 dní po jeho ukončení), znovu spouštíme sběr přihlášek kandidátů do školské rady z řad zákonných zástupců. Každý zákonný zástupce, jehož dítě navštěvuje naši základní školu, má právo kandidovat do školské rady. (Je možné, aby kandidovali i oba zákonní zástupci žáka, v takovém případě prosíme o odeslání přihlášky každým zákonným zástupcem zvlášť.)
Přihlášky ke kandidatuře zákonní zástupci odevzdají do neděle 25. dubna do půlnoci prostřednictvím dotazníku Přihláška kandidáta do voleb zástupců do Školské rady pro období 2021 - 2024. Zákonní zástupci budou též vyzváni mailovou zprávou od třídní(ho) učitelky(e). Případný nezájem o kandidaturu mohou vyjádřit zpětnou odpovědí na zaslaný mail.
Volby měly proběhnout v květnu dle nastavených mimořádných opatření, termín a způsob hlasování bude ještě upřesněn. Ze všech přihlášených kandidátů budou zákonní zástupci volit dva zástupce.
Dále proběhne tajná volba z řad pedagogických pracovníků. Zřizovatel Město Blatná jmenuje dva své zástupce.
Seznam nových členů Školské rady pro období 2021-2024 bude zveřejněn na veřejně přístupném místě a webových stránkách v sekci Úřední deska/Školská rada.

Stravování ve školní jídelně - rotační výuka

Aktualizováno: 2021-04-12 12:58:21

Vážení rodiče.
Pro žáky, kteří mají spuštěnu prezenční výuku, je automaticky přihlášena strava ve školní jídelně.
Pokud se žák nebude zúčastňovat prezenční výuky nebo nebude mít zájem o nabízenou stravu, musí si ji sám (popř. zákonný zástupce) odhlásit.
Děkujeme za spolupráci.

1. fáze návratu žáků do školy

Aktualizováno: 2021-04-11 09:52:43

1. fáze návratu žáků do školy

12. dubna bude zahájena první fáze návratu žáků do školy k prezenční výuce.
Měla by být realizována následujícím způsobem:
- třídy 1. stupně se budou střídat po týdnu prezenční / distanční výuky (bez zpěvu a sportovních aktivit, v rámci homogenních skupin, povinnost ochrany nosu a úst, podmíněno testováním 2x týdně antigenními samoodběrovými testy)
> týden 12. - 16. dubna - prezenční výuka 2., 3. tříd, V. B
> týden 19. - 23. dubna - prezenční výuka 1., 4. tříd, V. A
- třídy 2. stupně nadále pokračují v distanční výuce
- individuální konzultace v režimu 1 + 1 (žák + učitel)
- skupinové konzultace žáků 2. stupně (podpora v případě školního neúspěchu, podpora žáků 9. ročníku v přípravě na přijímací zkoušky, podmíněno testovávním antigenními samoodběrovými testy jednou za 3 dny) - maximální počet 6 žáků na skupinu
- žáci 1. stupně na distanční výuce, jejichž rodiče pracují ve vybraných profesích, mohou využít školní družinu (dopolední i odpolední) - náhrada krizové péče (nutnost zvláštního přihlášení)
Podrobnější informace k provozu školy
Grafický přehled organizace výuky
Instruktážní video pro samoodběrový antigenní test
Návod použití samoodběrového antigenního testu
Dotazník pro informování školy (nesouhlas s testováním dítěte, zájem o asistenci blízké osoby při testování dítěte, zájem o péči o dítě v době distanční výuky)
MANUÁL COVID-19 TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH DUBEN 2021
Leták k testování pro žáky
Leták k testování pro rodiče

Online předzápisová beseda pro rodiče předškoláků

Aktualizováno: 2021-03-31 13:41:15

Online předzápisová beseda pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků.
Již dříve jsme vám na webu školy zveřejnili informační portál k představení naší školy, když vám současná situace nedovoluje osobní návštěvu.
Zvláštní prezentační web pro představení školy
Připravujeme pro vás online setkání HURÁ DO ŠKOLY, ve kterém budete moci získat informace o všem, co vás zajímá o průběhu zápisu do 1. ročníku, výuce v 1. třídě a provozu školy a co jste nenašli ani v představení školy, ani na našich oficiálních stránkách.
Na setkání s vámi se těší pracovníci vedení školy a školního poradenského pracoviště i paní učitelky budoucích 1. tříd.
Akce se bude konat ve středu 7. dubna od 16:30 hodin (minimálně do 17:30 hodin) v online prostředí Google Meet.
Podrobnosti najdete na odkazu Připojení ke schůzce k zápisu.

Velikonoční soutěž

Aktualizováno: 2021-03-29 15:34:18

Vyhlašujeme na tento týden Velikonoční soutěž.
Každý den až do Velikonočního pondělí bude vyhlášen jeden úkol se zaměřením na význam jednotlivých dní předvelikonočního týdne.
Zájemci se mohou soutěže zúčastnit bez ohledu na třídu.
Stačí vždy vyplnit jméno a příjmení soutěžícího a jeho třídu a přiložit řešení úkolu.
Soutěžní úkol na pondělí a úterý
Soutěžní úkol na úterý
Soutěžní úkol na středu
Soutěžní úkol na čtvrtek
Soutěžní úkol na pátek
Soutěžní úkol na sobotu
Soutěžní úkol na sváteční dny - neděle a pondělí
Držíme palce všem zapojeným. Pro nejpilnější soutěžící budou připraveny odměny.

Informace k zápisu do 1. ročníku

Aktualizováno: 2021-03-26 18:31:00

Informace k zápisu do 1. ročníku

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství se průběh zápisů dětí do 1. ročníku upravuje následovně.
Zápis se bude konat v termín 9. - 30. dubna bez přítomnosti dětí pouze administrativní cestou. Abychom zajistili omezení kontaktu osob proběhne zápis bezkontaktní cestou předání dokumentů.
Způsob podávání přihlášek je zveřejněn v sekci Informace pro rodiče => Zápis do 1. ročníku, ve veřejně přístupné informační vitríně, popř. městským rozhlasem.
Další informace o škole najdete na zvláštním prezentačním webu školy PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY. Pokud budete mít jakékoliv další dotazy, nebojte se obrátit na vedení školy telefonicky či mailem
(383 422 094, 734 429 806, zsjak.krapsova@zsjak-blatna.net) nebo využít kontaktní formulář.
Děkujeme za pochopení.

Připomenutí pro rodiče budoucích prvňáčků

Aktualizováno: 2021-03-26 18:30:57

Připomenutí pro rodiče budoucích prvňáčků

Vzhledem k mimořádným opatřením nabízí naše škola rodičům budoucích prvňáčků online portál pro seznámení se s naší školou na webové adrese https://sites.google.com/zsjak-blatna.net/predstaveni-zsjak.

Co zde všechno můžete najít?

1. Hry pro předškoláky – krátké hry, při kterých si budoucí prvňáčci mohou procvičit své dovednosti, které se jim budou v 1. třídě hodit.
2. Leták o škole – přehledné, graficky zpracované a zjednodušené informace o naší škole
3. Online prohlídku školy – prostřednictvím snadno ovladatelné prezentace si můžete z bezpečí domova prohlédnout hlavní prostory naší školy
4. Ukázky prací žáků – ukázky různých prací, které byli naši žáci schopni vytvořit hlavně v období uzavření školy z důvodu mimořádných opatření
5. Ukázky materiálů pro distanční výuku – prezentace prací některých učitelů pro podporu výuky hlavně v období uzavření školy z důvodu mimořádných opatření
Stránky jsou průběžně aktualizovány dle postupného rozšiřování materiálů vhodných ke zveřejnění.
Věříme, že tato cesta vám pomůže vybrat školu dle vašich představ a požadavků. V případě, že byste potřebovali další informace, bez obav se obraťte na vedení školy, které vám může zodpovědět vaše otázky, zprostředkovat individuální skutečnou prohlídku školy či konzultaci s budoucími paními učitelkami prvních tříd (kontakty: 383 422 094, 734 429 806, popř. mail zsjak.krapsova@zsjak-blatna.net, kontaktní formulář).
Těšíme se na nový školní rok a setkání s vašimi dětmi - našimi novými prvňáčky.

JIŽ ZÍTRA webinář o online bezpečnosti

Aktualizováno: 2021-03-24 10:34:32

Milí žáci, vážení rodiče,
dovolujeme si vás pozvat na online přednášku na téma "Manipulace - dezinformace".
Již zítra 25. 3. 2021 v 16:00 hodin. Přednáška bude k dispozici ke zhlédnutí na YouTube kanále do úterý 30.3.2021 - odkaz.
Těší se na setkání s vámi - Lucie Richterová, Projekt Internet s rozumem

Školní kolo Matematického klokana

Aktualizováno: 2021-03-22 11:32:30

V pátek 19. března 2021 proběhlo online školní kolo Matematického klokana.
Soutěže ve čtyřech kategoriích (Cvrček, Klokánek, Benjamín, Kadet) se zúčastnilo 126 žáků.
Nejlepší řešitelé naší školy v jednotlivých kategoriích:
Cvrček:
1. místo Koubek Štěpán III. B
2. místo Korousová Lucie III. A
3. místo Šrámková Kateřina III. B
Klokánek:
1. místo Flandera Martin IV. B
2. místo Koubek Tomáš V. A
3. místo Zemanová Lucie IV. A
Benjamín:
1. místo Čanda Tomáš VI. B
2. místo Slavík Jan VI. B
3. místo Baťková Karolína VII. C
Kadet:
1. místo Koblihová Eliška IX. A
2. místo Hodková Michaela VIII. B
3. místo Bejčková Karolína IX. B
Nejlepším řešitelům blahopřejeme, ostatním účastníkům děkujeme za zapojení se do soutěže.

Aktualizace přijímacího řízení na střední školy

Aktualizováno: 2021-03-16 12:01:20

Na základě vydaných opatření se mění podmínky přijímacího řízení na střední školy:
Zápisový lístek uchazeči o střední vzdělání vydá naše škola do 30. dubna - informace o termínech vydávání předá výchovná poradkyně Marie Vanduchová žákům, kteří podávali přihlášku.
Mění se termíny jednotné přijímací zkoušky (pokud střední škola vyhlásila jejich konání):
Řádné termíny:
1. termín - 3. května 2021 (5. května 2021 pro víceletá gymnázia)
2. termín - 4. května 2021 (6. května 2021 pro víceletá gymnázia)
Výsledky přijímacího řízení ředitel školy vyhlásí v termínu 19. - 21. května 2021.
Náhradní termíny:
1. náhradní termín - 2. června 2021
2. náhradní termín - 3. června 2021
Ředitel školy oznámí výsledky náhradního termínu přijímacího řízení v termínu 14. - 16. června 2021.
Škola oznámí výsledky přijímacího řízení na svých webových stránkách. Pouze v případě nepřijetí žáka ke studiu budou zákonní zástupci vyrozuměni písemně.
Termín odevzdání zápisového lístku na vybranou školu po oznámení výsledků - nejpozději do 10 pracovních dní.
Podrobné aktuální informace k vyhlášeným podmínkám přijímacího řízení na střední školy a konzervatoře

Matematická soutěž Pangea

Aktualizováno: 2021-03-09 12:58:43

V termínu 8. března - 9. dubna probíhá online matematická soutěž Pangea, do které se přihlásili zájemci od 4. třídy výš.
Vyučující matematiky jim rozdají přihlašovací údaje a my jim pak již budeme držet palce, aby zdárně prošli všemi úskalími matematických záludností.
Po vyhodnocení zveřejníme jejich celkové umístění.

Výsledky okresního kola konverzační soutěže v angl. jazyce

Aktualizováno: 2021-03-09 12:56:26

Nejlepší žáci v anglickém jazyce se sešli nadálku při úterním okresním kole Konverzační soutěže v anglickém jazyce (2. března 2021).
Do okresního online kola si za naši školu troufla Ema Převrátilová z IX. A a vybojovala si krásné 7. místo.
Žákyni blahopřejeme a paní učitelce Evě Černé děkujeme za jejich přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Výsledky okresního kola konverzační soutěže v ruském jazyce

Aktualizováno: 2021-03-09 12:51:24

Ve středu 24. února proběhlo distančně okresní kolo konverzační soutěže, tentokrát v ruském jazyce.
Do mladší kategorie se poctivě připravovali naši tři zástupci. A jejich píle byla krásně zúročena.
V kategorii B získal Marek Čížek (VIII. A) 7. místo, Mikuláš Koblih ze VIII. B a Vojtěch Koman z IX. A se podělili o 8. - 10. místo.
Blahopřejeme soutěžícím a paní učitelce Janě Novotné děkujeme za jejich přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Představení naší školy

Aktualizováno: 2021-03-04 17:23:06

Představení naší školy

Vzhledem k mimořádným opatřením nabízí naše škola rodičům budoucích prvňáčků online portál pro seznámení se s naší školou na webové adrese https://sites.google.com/zsjak-blatna.net/predstaveni-zsjak.

Co zde všechno můžete najít?

1. Hry pro předškoláky – krátké hry, při kterých si budoucí prvňáčci mohou procvičit své dovednosti, které se jim budou v 1. třídě hodit.
2. Leták o škole – přehledné, graficky zpracované a zjednodušené informace o naší škole
3. Online prohlídku školy – prostřednictvím snadno ovladatelné prezentace si můžete z bezpečí domova prohlédnout hlavní prostory naší školy
4. Ukázky prací žáků – ukázky různých prací, které byli naši žáci schopni vytvořit hlavně v období uzavření školy z důvodu mimořádných opatření
5. Ukázky materiálů pro distanční výuku – prezentace prací některých učitelů pro podporu výuky hlavně v období uzavření školy z důvodu mimořádných opatření
Stránky jsou průběžně aktualizovány dle postupného rozšiřování materiálů vhodných ke zveřejnění.
Věříme, že tato cesta vám pomůže vybrat školu dle vašich představ a požadavků. V případě, že byste potřebovali další informace, bez obav se obraťte na vedení školy, které vám může zodpovědět vaše otázky, zprostředkovat individuální skutečnou prohlídku školy či konzultaci s budoucími paními učitelkami prvních tříd.
Těšíme se na nový školní rok a setkání s vašimi dětmi - našimi novými prvňáčky.

Poskytování nezbytné péče o děti od 27/02/2021

Aktualizováno: 2021-02-28 14:18:12

Nezbytnou péči o děti ve věku od 6 do 12 let, jejichž zákonní zástupci jsou:
• zaměstnanci bezpečnostních sborů,
• zaměstnanci obecní policie,
• zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
• sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
• sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
• zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
• zaměstnanci Finanční správy České republiky,
• příslušníky ozbrojených sil,
• zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
• pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
• pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
• zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
• zaměstnanci zařízení školského stravování
• zaměstnanci České pošty, s. p.
• v případě volných kapacit a po předchozím projednání v krizovém štábu kraje, také pro:
- zaměstnance nezbytných pro chod subjektů zajišťujících základní infrastrukturu v obci,
- zaměstnance městského úřadu nezbytných pro řešení krizové situace,
- zaměstnance na základě potvrzení zaměstnavatele - viz příloha formulář
a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení zajišťuje:
• ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO BLATNÁ, okres Strakonice
• Nám. J. A. Komenského 387
• Blatná 388 01
• KRAPSOVÁ JANA
• mobilní telefon 734 429 806 (popř. mail zsjak.krapsova@zsjak-blatna.net - ale pouze v dostatečném časovém předstihu)
Pracovníci výše uvedených organizací mohou kontaktovat naši školu, která bude po dobu nouzového stavu poskytovat péči o jejich nezletilé děti ve věku 6-12 let. Přihlášení dítěte (dětí) minimálně 24 hodin před nástupem do školy (pokud to bude možné z důvodu mimořádných okolností).
Pro přihlášení dítěte je nutné nahlásit:
• jméno a příjmení dítěte (dětí)
• kontakt na rodiče (telefon, mail)
• pracovní pozici a zaměstnavatele podpořeného rodiče
• konkrétní dny, kdy umístí dítě do školského zařízení (závazná přihláška)
• čas, kdy si dítě vyzvednou a čas, kdy potřebují ráno dítě umísti (zda budou požadovat, aby dítě v zařízení nocovalo)

Informace k provozu školy od 01/03/2021

Aktualizováno: 2021-02-28 14:18:06

Vážení rodiče, milí žáci.
Z důvodu nepříznivého vývoje epidemie se uzavírají všechny ZŠ a MŠ.
Výuka všech ročníků přechází na distanční výuku a online výuku dle rozvrhu zveřejněného ke dni 02/11/2021.
Přehledné informace k provozu školy od 27. února (do 21. března)
Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února
Pokud potřebujete pro děti zapůjčit techniku pro online a distanční výuku, kontaktujte školu na telefonu 383 422 094, 734 429 806.

Mění se i provoz školní jídelny. Všichni žáci na distanční výuce si mohou objednanou stravu (na telefonu 383 422 093, 734 429 951) vyzvednout do jídlonosičů v předem domluveném čase u zadního vchodu do školní jídelny (vchod vraty) za dodržení všech povinných opatření - roušky, rozestupy, dezinfekce. Strava bude poskytována při splnění určitého počtu strávníků.
Dle předběžných informací bude pravděpodobně znovu aktivována nezbytná péče o děti rodičů vybraných profesí. Kontaktujte vedení školy na telefonu 734 429 806.
Věříme, že se vše brzy vrátí k prezenční výuce.
Přejeme všem pevné zdraví.

Testovací místo Blatná

Aktualizováno: 2021-02-25 09:27:40

Vážení rodiče, žáci i pracovníci.
Od března bude aktivováno testovací místo v Blatné, které nabízí ve dnech úterý a pátek v čase 14.00-16.00 testování na onemocnění COVID 19.
Testování je možné pouze po provedení rezervace!

Na testování je hrazeno ze zdravotního pojištění 1x za 3 dny. Objednávání termínu je spuštěno od 25. února na telefonním čísle 728 768 670 (pondělí-pátek 10.00-15.00).
Informace k provozu testovacího místa v Blatné

Povinnost ochrany dýchacích cest od 25. února

Aktualizováno: 2021-02-24 08:50:51

Povinnost ochrany dýchacích cest od 25. února

Vážení rodiče, milí žáci.
Od čtvrtka 25. února 2021 vstupuje v účinnost povinnost chránit si dýchací cesty předepsanými ochrannými prostředky:
respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
zdravotnická obličejová maska (chirurgická ústenka) nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC
Výjimkou je pouze doba konzumace jídla ve školní jídelně, popř. svačiny v učebně, a to za podmínky, že sedí u stolu (v lavici).
Děkujeme všem za dodržování předepsaných pravidel, kterými si navzájem chráníme naše zdraví.
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
Pokyny pro rodiče a žáky

Platby za stravu

Aktualizováno: 2021-02-23 16:39:36

Vážení rodiče,
chtěla bych odpovědět na Vaše stálé dotazy ohledně strhávání peněz za obědy. Peníze strháváme jistinou – tedy měsíc dopředu. Kvůli neustálým změnám ohledně návratu dětí do škol, nevíme, odkdy děti půjdou nebo nepůjdou do školy. Z těchto důvodů musím vždy obědy přihlásit na celý měsíc a odeslat inkaso do banky, pak již čekáme na rozhodnutí vlády, zda otevřou či neotevřou školy. Na základě závazných údajů obědy tedy odhlašuji nebo přihlašuji.
Vaše platby a průběžné čerpání si můžete kontrolovat na portálu strava.cz.
Věřím, že danou situaci spolu zvládneme. Kdybyste měli jakékoli dotazy, můžete mne kontaktovat na e-mailové adrese zsjak.jidelna@blatna.net nebo telefonicky na čísle 734 429 951.
Děkuji za pochopení. Gabriela Kopáčková, vedoucí školní jídelny

ONLINE pomoc při přípravě na přijímací zkoušky

Aktualizováno: 2021-02-16 11:53:18

ONLINE pomoc při přípravě na přijímací zkoušky

Česká školní inspekce nabízí žákům 9. ročníku online aplikaci do mobilních telefonů na přípravu na přijímací zkoušky, kde budou nasdíleny starší přijímací zkoušky z minulých let.
Odkaz na portál a další informace

Školy zůstávají ve stejném režimu i bez nouzového stavu

Aktualizováno: 2021-02-12 18:04:12

Titulní stránka ⁄ Aktuality ⁄ Školy zůstávají ve stejném režimu jako doposud
ŠKOLY ZŮSTÁVAJÍ VE STEJNÉM REŽIMU JAKO DOPOSUD
Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Bude tedy zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5, viz PES pro oblast školství ZDE.
Provoz školy:
1. a 2. třídy - prezenčně
ostatní třídy - distančně dle online rozvrhu
krizová péče - nadále dle zájmu rodičů

Pravidla pro nařízení případné karantény

Aktualizováno: 2021-02-12 18:04:09

Vážení rodiče.
Na základě nového metodického pokynu pro hygienické stanice pro nastavení karantény na školách (vzhledem k šíření nové britské mutace) je nastaven následující postup. Pokud se žáci či pedagogové dostanou do kontaktu s pozitivním člověkem, ale budou se chránit náležitou ochranou dýchacích cest (jednorázová rouška či respirátor bez výdechového ventilu za dodržení doby použitelnosti), nebudou muset do karantény.
Z tohoto pokynu vyplývá doporučení pro všechny - používání jednorázových roušek či respirátorů lépe chrání před nákazou nejen nositele, ale i jeho okolí, proto nemusí nehrozit případné nařízení přísné karantény při kontaktu s pozitivní osobou. Metodický pokyn zdůrazňuje, že mezi prvky náležité ochrany dýchacích cest nelze zařadit improvizované prostředky (látkové roušky, šátky, šály), ani štíty (obličejové, ústní).

Kdo nás sleduje a proč?

Aktualizováno: 2021-02-09 15:32:46

ZDARMA online přednáška pro pedagogy a rodiče žáků základních škol
Pro velký úspěch opakujeme ve čtvrtek 18.2. 2021 v 16 hodin online přednášku o bezpečném chování na internetu v rámci projektu INTERNET S ROZUMEM na téma "Kdo nás sleduje a proč?"
Pokud jste ji nestihli nebo ji chcete zhlédnout ještě jednou, stačí se v daný den a hodinu připojit na odkaz. Přednáška bude ke zhlédnutí na YouTube do úterý 23.2.2021.
Těší se na setkání s vámi organizátor akce - Lucie Richterová, Projekt Internet s rozumem
Další důležité odkazy portálu:
Publikace o fungování internetu (ke stažení zde)
Poslechněte si naše podcasty o tom, jak internet ovlivňuje chování lidí.
„Bude nás sledovat lednička?“ a mnoho dalších témat najdete na našem YouTube

Ombudsman pro děti

Aktualizováno: 2021-02-04 09:27:01

Ombudsman pro děti

Ombudsman pro děti vám podává pomocnou ruku v případě, že si sami nevíte rady v některých životních situacích.
Samozřejmě jsou vám také připraveni pomoci naši pracovníci (hlavně třídní učitelé, výchovné poradkyně, metodička prevence), na které se můžete bez obav obrátit.
Odkaz na webové stránky ombudsmana.
Leták
Video o činnosti ombudsmana pro děti (youtube kanál)

Nabídka online kroužků pro děti

Aktualizováno: 2021-02-03 08:18:48

Vzhledem k nelepšící se situaci ohledně koronaviru se realizátor aktivity BERU KROUŽKY rozhodl, že zkusí pro děti a rodiče zachránit zájmové kroužky, které jsou velmi důležitou součástí vzdělávání.
Připravil proto nové on-line kroužky. Je již vyzkoušené, že kroužky on-line provozovat jde. Pokud je potřeba nějaký materiál, tak ho dětem připraví a zašlou domů v balíčku pomocí služby Zásilkovny.
Veškeré aktivity v rámci kroužku děti zvládnou ve většině případů samy, bez pomoci rodičů.
Přihlašování trvá do neděle 14.2., v dalším týdnu od 15.2. pak lekce začínaj.
Více informací se dozvíte níže nebo na webu www.berukrouzky.cz/pro-deti/online-krouzky.
Druhy on-line kroužků: Moderní tance, Jóga, Keramika, Kutilská dílna, Výtvarka, Angličtina hrou, Pohádkové čtení
Počet lekcí: 10
Cena: od 990 Kč za 10 lekcí (sleva 10 % pro sourozence nebo při přihlášení na více kroužků)
Věk: 6 - 12 let
Organizátor garantuje vrácení peněz v případě nespokojenosti po první lekci.
Kontakt na organizátora: Ing. Emil Langer, Beru kroužky, +420 737 352 576, +420 775 600 308, info@berukrouzky.cz

Pomoc se školou - Station 17

Aktualizováno: 2021-01-29 13:07:34

Informace z nízkoprahového zařízení Starion 17:
Každý všední den jsou u nás k dispozici až 3x PC pro:
- Online výuka;
- pro psaní domácích úkolů;
- možnost tisku přípravy do školy a další.
Pro koho je služba určena? Děti a mládež od 12 let (po dohodě i mladší)
Jak na to? Spojte se s námi přes:
- tel.: 601 531 511, e-mail: station17@prevent99.cz, FB: „Station Nzdm Prevent“, IG: „station17nzdm“, Web: https://www.prevent99.cz/station17
Nebo se rovnou přijďte domluvit osobně každý všední den od 10. do 18. hod. (po domluvě i dříve ráno) na adresu: Spálená 727, v Blatné (u plavečáku).
Pomoc se školou - Station 17 (leták)

Provoz školy od 4. 1. - 14. 2.

Aktualizováno: 2021-01-29 08:02:07

Od 4. ledna (zatím po dobu trvání nouzového stavu do 14/02/2021, bude jednáno o průběžném způsobu uvolňování) se mohou do školních lavic vrátit jen žáci 1. a 2. ročníku, kteří se budou vzdělávat dle běžného rozvrhu hodin.
Podmínkou pro účast na prezenční výuce je, že žák nesmí vykazovat příznaky virového onemocnění. V případě, že žákovi bude nařízena karanténa nebo bude žák pozitivně testován, jsou rodiče povinni o této skutečnosti okamžitě informovat školu!
Provoz bude probíhat za dodržování přísných hygienických podmínek.
Všichni žáci i pracovníci musí nosit po celou pobytu ve škole roušku, sejmout ji mohou pouze v době konzumace jídla nebo pití.
Ostatní žáci se nadále budou vzdělávat distančním způsobem, platí pro ně rozvrh online hodin platný od 02/11/2020 (pro úplné uzavření školy).

Grafický přehled provozu školy 4. ledna 2021 (vracíme se ke stejnému postupu jako od 18/11/2020)
Další informace k provozu školy v době koronavirové
Věříme, že se brzy školní život vrátí do běžných kolejí.
Děkujeme všem - rodičům i žákům - za skvělé zvládání výuky na dálku a za vzdálenou spolupráci a komunikaci.

Od 4. ledna probíhá i krizová péče o děti rodičů z vybraných profesí. Informace budeme prezentovat až po vydání pokynů krajským krizovým štábem. (viz aktualita níže: Poskytování nezbytné péče o děti od 04/01/2021)
Mimořádné opatření platné na období 27/12/2020 - 10/01/2021
Mimořádné opatření - prodloužení opatření do 22/01/2021
Informace k provozu škol od 1. 2. do 14. 2. 2021

Uzavření 1. pololetí

Aktualizováno: 2021-01-28 10:03:59

Mílí žáci, vážení kolegové, milí rodiče
Dnešním dnem končí 1. pololetí tohoto školního roku. Vy žáci dostanete svá pololetní vysvědčení a vyrazíte na zasloužený den volna - pololetní prázdniny.
Milí prvňáčci – pro vás je tento den velmi významný. Dostanete svá vůbec první vysvědčení a pyšně se se svými výsledky budete moci všude pochlubit, protože jste pilně celý ten čas pracovali.
Naši vycházející žáci – dnes elektronickou cestou dostanete své poslední hodnocení, kterým jste si velmi výrazně mohli pomoci při přijímacím řízení. Nyní na vás čeká svízelná doba rozhodování. Budeme vám držet palce, abyste měli šťastnou ruku při volbě budoucího studia. Věříme, že se na vytoužené obory dostanete.
Všichni, vy žáci i my pedagogové, máme velkou radost ze žákovských úspěchů, které se odrazily v celkovém hodnocení na konci pololetí. 245 z vás jej ukončilo s vyznamenáním a 242 byla udělena pochvala za přístup ke školní práci při prezenční nebo distanční výuce nebo reprezentaci školy. Někteří z vás ale dnes obdržíte výpis z vysvědčení, ze kterého nebudete mít takovou radost. Věřím, že pro vás bude silnou motivací pro zlepšení školních výsledků. Věřte, že my, pedagogové, jsme vám vždy připraveni pomoci.
Vážení rodiče, i tento školní rok poznamenala mimořádná opatření, která vás pasovala do role učitelů, vychovatelů či asistentů pedagoga. Když se za svými dalšími splněnými úkoly ohlédnete, můžete na sebe být pyšní, protože jste se jich zhostili se ctí.
Dovolte mi, abych vám všem – žákům, rodičům, pedagogům, i ostatním pracovníkům – poděkovala za několikaměsíční spolupráci a popřávala vám klidné dny prázdninového volna a do druhé poloviny školního roku popřála hodně sil, píle a ochoty pracovat každý sám na sobě.
Krapsová Jana

Zpřístupnění pololetní klasifikace

Aktualizováno: 2021-01-28 10:03:41

Vážení rodiče, milí žáci.
Žáci 1. a 2. tříd dostanou vysvědčení nebo výpis z vysvědčení ve škole.
Rodičům zbývajících žáků 1. stupně budou během dneška zaslány maily s elektronickou podobou výpisu z vysvědčení.
Rodičům žáků 2. stupně byla zpřístupněna pololetní klasifikace v aplikaci Bakaláři v sekci Klasifikace => Pololetní klasifikace. V případě problémů s přístupem do aplikace nebo požadavku na elektronickou verzi výpisu ve formátu pdf kontaktujte třídního učitele.

Nové pravidlo pro online hodiny

Aktualizováno: 2021-01-28 08:20:12

Na základě usnesení z pedagogické rady budou učitelé vyžadovat používání webové kamery při online hodinách. Při distanční výuce je nutný kontakt žáka a pedagoga nejen přes hlasový projev a zobrazovanou prezentaci výuky, ale i přes obraz (oční kontakt). Učitel tak lépe získává přehled o zvládání učiva a dostává zpětnou vazbu od žáků, která se blíží k běžné výuce ve třídě.
K tomuto kroku přistupujeme z důvodu, že někteří žáci (hlavně 2. stupně) zneužívali nezapnuté kamery.
Prosíme vás. Pokud máte problémy s provozem distanční výuky na vlastní technice, kontaktujte školu, budeme se vám snažit pomoci, popř. vám nabídneme možnost zapůjčení techniky ze školy.

Prázdniny

Aktualizováno: 2021-01-22 10:38:29

Dle informací MŠMT platí prázdninový kalendář, proto na žáky čekají v pátek 29. ledna 2021 první prázdninový den v roce 2021 - pololetní prázdniny.
Termín jarních prázdnin pro strakonický okres - 8. - 14. února 2021 je také stále platný.
V případě potřeby platí poskytování nezbytné péče o děti i po dobu prázdnin (nutné včas nahlásit přítomnost dětí).
Všem žákům i jejich rodinám přejeme klidné volné dny. Načerpejte dostatek sil k plnění dalších povinností.

Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Aktualizováno: 2021-01-22 09:35:00

MŠMT vydalo materiál k termínům přijímacích zkoušek z důvodu úpravy přijímacího řízení v době mimořádných opatření.
SDĚLENÍ MŠMT, KTERÝM SE URČUJE ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ (ZKUŠEBNÍ SCHÉMA) JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V RÁMCI 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
Termíny přijímacích zkoušek jsou zveřejněny v kalendáři školy (Organizace školy)
Žáci 9. ročníku mají připraven kurz na Google učebně pro komunikaci se školou pro vytvoření příhlášek na SŠ/SOU. Žáci 5. a 7. ročníku si mohou o přístup do kurzu zažádat prostřednictvím svých rodičů a třídních učitelů.

Hodnocení 1. pololetí

Aktualizováno: 2021-01-18 12:21:51

Z důvodu častého přechodu na distanční výuku a stále trvajících opatření jsou náročnější podmínky pro uzavření klasifikace žáků za 1. pololetí. Do hodnocení budou zahrnuty výsledky žáků při prezenční i distanční výuce, jejich aktivní přístup k plnění školních povinností, kvalita a dodržování termínů při plnění úkolů, kreativita při vypracovávání samostatných prací, ochota ke spolupráci, apod.
Žáci budou hodnoceni známkou, od některých pedagogů bude známka doplněna slovním doplňujícím sdělením
Ve čtvrtek 28. ledna končí 1. pololetí školního roku 2020/2021 a mělo by být předáno vysvědčení (výpis z vysvědčení) žákům. Protože vydaná mimořádná opatření nedovolí všem žákům přítomnost ve škole, bude hodnocení žáků předáno zákonným zástupcům elektronickou cestou (Bakaláři na 2. stupni, mailem na 1. stupni). Dle pokynu MŠMT se dokumenty v tištěné formě vydají do 3 dnů od prvního dne umožnění přítomnosti žáků ve škole.
Děkujeme za pochopení a velkou pomoc a spolupráci v rámci náročných podmínek distančního vzdělávání.

ONLINE BURZY ŠKOL

Aktualizováno: 2021-01-07 20:08:45

ONLINE BURZY ŠKOL

Jihočeská hospodářská komora (Jhk) zve žáky a rodiče na ONLINE BURZY ŠKOL, protože z důvodu mimořádných opatření není možné organizovat klasickou formu prezentace škol.
Žáky 7. až 9 tříd a jejich rodiče si dovolujeme pozvat na Burzy škol Jhk online 2020/2021.
Protože v letošním roce nebylo možné zúčastnit se výstav, kde se prezentují střední školy, odborná učiliště a gymnázia, mají žáci 8. a 9. tříd možnost zúčastnit se Burz škol, které proběhnou v online prostředí.
Burzy škol budou probíhat ve dnech 12. 13. a 14. ledna 2021, vždy od 9:00, 15:00 a 17:00 na https://www.burzyskol.cz.
Díky účasti získáte informace o:
• studiu na středních školách a odborných učilištích,
• nabídkách a podmínkách studia na středních školách,
• možnostech dalšího uplatnění absolventů v praxi.
Na Burzách škol online Jhk se bude prezentovat téměř 40 středních škol z Jihočeského kraje a dalších vystavovatelů.
Žáci se mohou přihlásit již v dopoledních hodinách, každý den, vždy od 9:00 do 10:00. V odpoledních hodinách pak jsou k dispozici vystavovatelé každý den výstavy vždy od 15:00 do 16:00 a od 17:00 do 18:00.
Online Burzy škol naleznete na webu https://www.burzyskol.cz, kde si stačí vybrat školy dle vašeho zájmu a na vybraný termín se připojit. Přivítá vás zástupce školy, který danou školu představí spolu s maturitními a učebními obory, dále podmínkami studia a dalšími informacemi. Prostor bude i pro vaše dotazy, které pište vystavovateli prostřednictvím chatu či dle instrukcí prezentujícího.
Připojení si můžete i vyzkoušet předem a pročíst si návody „jak na to“, které najdete na webu https://www.burzyskol.cz/pro-zaky.
Máte-li dotazy, kontaktujte organizátora Burz škol Jhk online. Kontakty na ně naleznete ZDE.

Poskytování nezbytné péče o děti od 04/01/2021

Aktualizováno: 2021-01-07 20:08:21

Nezbytnou péči o děti ve věku od 6 do 12 let, jejichž zákonní zástupci jsou:
• zaměstnanci bezpečnostních sborů,
• zaměstnanci obecní policie,
• zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
• sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
• sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
• zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
• zaměstnanci Finanční správy České republiky,
• příslušníky ozbrojených sil,
• zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
• pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
• pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
• zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
• zaměstnanci zařízení školského stravování
• zaměstnanci České pošty, s. p.
• v případě volných kapacit a po předchozím projednání v krizovém štábu kraje, také pro:
- zaměstnance nezbytných pro chod subjektů zajišťujících základní infrastrukturu v obci,
- zaměstnance městského úřadu nezbytných pro řešení krizové situace,
- zaměstnance na základě potvrzení zaměstnavatele - viz příloha formulář
a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení zajišťuje:
• ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO BLATNÁ, okres Strakonice
• Nám. J. A. Komenského 387
• Blatná 388 01
• KRAPSOVÁ JANA
• mobilní telefon 734 429 806 (popř. mail zsjak.krapsova@zsjak-blatna.net)
Pracovníci výše uvedených organizací mohou kontaktovat naši školu, která bude po dobu nouzového stavu poskytovat péči o jejich nezletilé děti ve věku 6-12 let. Přihlášení dítěte (dětí) minimálně 24 hodin před nástupem do školy (pokud to bude možné z důvodu mimořádných okolností).
Pro přihlášení dítěte je nutné nahlásit:
• jméno a příjmení dítěte (dětí)
• kontakt na rodiče (telefon, mail)
• pracovní pozici a zaměstnavatele podpořeného rodiče
• konkrétní dny, kdy umístí dítě do školského zařízení (závazná přihláška)
• čas, kdy si dítě vyzvednou a čas, kdy potřebují ráno dítě umísti (zda budou požadovat, aby dítě v zařízení nocovalo)

Zápůjčka techniky pro distanční výuku

Aktualizováno: 2020-12-28 10:41:20

Vzhledem k tomu, že v současné době jsou v plném běhu vánoční prázdniny a někteří jste vrátili po návratu zapůjčenou techniku (nebo jste si ještě o techniku ani nezažádali), nabzíme možnost zapůjčení notebooku (sluchátek s mikrofonem, webové kamery).
Tuto možnost mohou využít i rodiny s více dětmi, které se musí zapojit do výuku na dálku (možnost podpořit i více kusy techniky do jedné vícedětné rodiny).
O zápůjčku požádejte prostřednictvím třídního učitele (třídní učitelky) nebo na telefonu 734 429 806 (techniku si mohou vyzvednout jen zákonní zástupci proti podpisu zápůjčního protokolu).

Přání do nového roku

Aktualizováno: 2020-12-16 08:09:14

Přání do nového roku

Blíží se konec roku 2020.
Jménem svým i všech pracovníků školy chci popřát všem žákům a jejich rodičům do nového roku 2021 hodně zdraví, mnoho štěstí, úspěchů a splněných přání.

Mgr. Jana Krapsová, ředitelka školy

Vánoční prázdniny

Aktualizováno: 2020-12-16 08:08:56

Na základě rozhodnutí vlády ČR se prodlužují vánoční prázdniny.
Termín prázdnin je 19. 12. 2020 - 03. 01. 2021 (žáci se do školy mají vráti 4. ledna v rotačním systému nastaveném od 30. 11. 2020, pokud nebudou vyhlášena nová opatření).
Žáci, kteří jsou zapsaní do školní družiny, se mohou přihlásit na pracovní dny do prázdninového provozu ŠD. Přihlášky mají k dispozici vychovatelky ŠD.
Přejeme klidné vánoční prázdniny plné odpočinku a rodinné pohody.

Zákaz využívání sportovišť exkterními uživateli

Aktualizováno: 2020-12-15 11:29:20

Na základě mimořádného opatření nabývá platnosti od 18. 12. 2020 zákaz využívání sportovišť (tělocvična, posilovna) pro amatérské sprotovce.
Toto opatření je platné do odvolání.

Děkujeme za pochopení.

Burza škol online

Aktualizováno: 2020-12-07 09:19:20

Burza škol online

Upozorňujeme žáky 9. ročníku, že již od příštího týdne - konkrétně 7.12. - 14.12. budou mít možnost se připojit přímo do Týmsů/Meetsů středních škol a učilišť po celé republice a budou si moci mezi nimi vybírat svoji budoucí střední školu. Do projektu je v tuto chvíli zapojených téměř 430 středních škol (více než 1/3 všech středních škol v ČR).
Burzy škol se budou konat v každém okrese a budou probíhat podle harmonogramu viz. příloha. Deváťáci budou mít možnost se se školami spojit ve dvou časových oknech 8:00 - 12:00 a potom z domova 18:00 - 21:00.
Projektem Burza škol online se snažíme letošním deváťákům alespoň částečně nahradit absentující dny otevřených dveřích na jednotlivých školách a také klasické prezenční výstavy středních škol.
Mapa jednotlivých aktivit s datem jejich konání - rozděleno po okresech
Upoutávka na Facebooku

Poskytování nezbytné péče o děti ukončeno k 30/11/2020

Aktualizováno: 2020-12-07 09:19:16

Z důvodu návratu žáků k prezenční výuce do škol ukončuje naše škola nezbytnou péči o děti rodičů vybraných profesí.
Věříme, že jsme vám mohli touto službou pomoci zvládnout náročnou dobu.

Obnovení školní prezenční výuky od 30. listopadu 2020

Aktualizováno: 2020-12-07 09:18:58

Vzhledem k plánovanému obnovení prezenční výuky od 30. listopadu, mění se rotační systém prezenční a distanční výuky na 2. stupni.
VŠICHNI PŘÍTOMNÍ ŽÁCI A PRACOVNÍCI ŠKOLY JSOU POVINNI NOSIT V BUDOVĚ ROUŠKU (pouze na přímou konzumaci jídla ji mohou sejmout). PROTO DOPORUČUJEME ŽÁKŮM, ABY MĚLI S SEBOU V TAŠCE 2 NÁHRADNÍ ROUŠKY V SÁČKU (hygienická výměna dle doby použitelnosti).
Od prvního dne obnovení výuky je povinná prezenční výuka pro žáky 1. stupně a 9. ročníku. Ostatní třídy 2. stupně se budou střídat v režimu:
1. týden - prezenční výuka pro 6. a 8. ročník, 7. ročník pokračuje dle rozvrhu v distanční a online výuce
2. týden - prezenční výuka pro 7. ročník, 6. a 8. ročník přechází na distanční a online rozvrh, který je již nyní platný (popř. s drobnými úpravami)
Přecházíme při prezenční výuce na režim, který byl nastaven na začátku školního roku (září 2020). Dle pokynů byla nastavena omezení ve výuce TV, PČ a PV na 2. stupni (žákům je tato výuka do oznámení změny odvolána, viz PODROBNÝ POPIS PROVOZU ŠKOLY OD 30. 11. 2020)
VÝZNAMNÁ ZMĚNA VSTUPU ŽÁKŮ DO BUDOVY ŠKOLY - viz PODROBNÝ POPIS PROVOZU ŠKOLY OD 30. 11. 2020
Z důvodu zvýšené potřeby větrání je nutné, prosíme rodiče, aby žáky vybavili vrstveným oblečením (ochrana před prochladnutím a nachlazením).
PODROBNÝ POPIS PROVOZU ŠKOLY OD 30. 11. 2020

Provoz školní jídelny od 30. listopadu

Aktualizováno: 2020-11-26 10:59:00

Pro žáky na prezenční výuce:
Stravovat se přímo ve školní jídelně mohou pouze žáci přítomní na výuce. Žáci budou docházet v doprovodu pedagogického pracovníka do školní jídelny dle rozpisu tak, aby byl omezen kontakt žáků mezi jednotlivými třídami.
Z důvodu zajištění všech hygienických povinností nebude umožněn ohřev přinesených pokrmů a jejich podávání ve školní jídelně.
Vydávání obědů v případě prvního dne nepřítomnosti žáka nebude umožněn do přinesených jídlonosičů, ale budou využity jednorázové obaly. Zájem je nutné oznámit vedoucí ŠJ (na telefonu 383 422 093, 734 429 951), oběd bude po domluvě vydán u postranní vchodu (bývalý zubař).
Pro žáky na distanční výuce:
Žáci si mohou objednanou stravu (na telefonu 383 422 093, 734 429 951) vyzvednout do jídlonosičů v čase 14:15 - 14:45 (vstup do budovy školy bude umožněn postranním vchodem za dodržení všech povinných opatření - roušky, rozestupy, dezinfekce).
Vedoucí školní jídelny

Informace k plánovanému LVVZ

Aktualizováno: 2020-11-23 12:57:31

Na základě mnoha dotazů zákonných zástupců na organizaci LVVZ v příštím kalendářním roce zveřejňujeme následujicí informace.
LVVZ jsou plánovány dle domluvených termínů.
Na základě neustále se měnících protiepedemilogických opatření nemůžeme nyní upřesnit, zda LVVZ proběhnou a za jakých podmínek. Vše závisí po vývoji situace a vyhlášených opatřeních.
Děkujeme za pochopení.

Třídní schůzky v době uzavření školy

Aktualizováno: 2020-11-23 11:24:39

Z důvodu mimořádných opatření nařizujících omezení kontaktů jsou naplánovány třídní schůzky v příštím týdnu prostřednictvím Google Meet (přes žákovský účet).
Do konce tohoto týdne budou zveřejněny návrhy čtvrtletních hodnocení v prostředí Bakaláři (od 6. ročníku).
Jednotliví třídní učitelé (učitelky) si naplánují termíny online schůzek nebo individuálních konzultací dle identifikovaných potřeb. Prosíme rodiče, aby s našimi učiteli navázali kontakt online cestou.
Děkujeme všem za spolupráci.

Návrat žáků 1. a 2. tříd

Aktualizováno: 2020-11-13 13:23:36

Návrat žáků 1. a 2. tříd

Od 18. listopadu se vracejí do školních lavic žáci 1. a 2. ročníku, kteří se budou vzdělávat prezenčně dle běžného rozvrhu hodin.
Podmínkou pro účast na prezenční výuce je, že žák nesmí vykazovat příznaky virového onemocnění. V případě, že žákovi bude nařízena karanténa nebo bude žák pozitivně testován, jsou rodiče povinni o této skutečnosti okamžitě informovat školu!
Provoz bude probíhat za dodržování přísných hygienických podmínek.
Všichni žáci i pracovníci musí nosit po celou pobytu ve škole roušku, sejmout ji mohou pouze v době konzumace jídla nebo pití.
Ostatní žáci se nadále budou vzdělávat distančním způsobem, platí pro ně rozvrh online hodin.
Mění se i provoz školní jídelny.
Stravovat se přímo ve školní jídelně mohou pouze žáci přítomní na výuce, ostatní žáci si mohou objednanou stravu (na telefonu 383 422 093, 734 429 951) vyzvednout do jídlonosičů v čase 12:30 - 13:00 (vstup do budovy školy bude umožněn postranním vchodem za dodržení všech povinných opatření - roušky, rozestupy, dezinfekce).
Grafický přehled provozu školy od 18/11/2020
Další informace k provozu školy v době koronavirové
Věříme, že se brzy školní život vrátí do běžných kolejí.
Děkujeme všem - rodičům i žákům - za skvělé zvládání výuky na dálku a za vzdálenou spolupráci a komunikaci.

Nadále probíhá krizová péče o děti rodičů z vybraných profesí. Nabízíme péči o děti od 3. třídy do 12 let věku.

Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou

Aktualizováno: 2020-11-12 14:26:10

Informace pro žáky 9. ročníku:
Pro přijetí na střední školu uměleckého charakteru se podávají přihlášky do konce listopadu. V případě zájmu o toto studium, kontaktujte třídní učitelku nebo výchovnou poradkyni a následně si ve škole vyzvedněte vyplněnou přihlášku na SŠ s talentovou zkouškou.
Termín odevzdání na školu je 30. listopadu, proto nenechávejte vše na poslední chvíli.

Didakta - didaktické programy

Aktualizováno: 2020-11-09 10:39:38

Vzhledem k současné situaci s Coronavirem a s ní spojeným plošným uzavřením škol byl škole firmou SLCOM poskytnut žákovský přístupový PIN. Zpřístupněny jsou všechny výukové programy, které má naše škola zakoupené v on-line verzi.
Programy jsou vhodné hlavě pro 1. stupeň.
PIN: MF96
Pro přístup k výukovým programům na Didakta.cz si žáci musí nainstalovat naši aplikaci DidaktaCZ projektor z tohoto odkazu pro stažení (pokud tak neučinili již na jaře 2020).
Více informací zde.
Po spuštění nainstalovaného projektoru je nutné stisknout tlačítko „Zadat PIN“ v levém horním rohu knihovny a zadat výše uvedený kód.
SILCOM

Bezpečnost na internetu

Aktualizováno: 2020-11-08 20:06:45

Bezpečnost na internetu

Vážení rodiče,
zveme Vás 12. 11. 2020 v 16:00 hod na online přednášku o bezpečném chování na internetu v rámci projektu INTERNET S ROZUMEM. Přednáška v rozsahu 45 minut je určena pro pedagogy a rodiče žáků základních škol. Přednášet bude Ing. Viktor Janouch, Ph.D. a případné dotazy lze psát během přednášky do chatu.
Ve čtvrtek v 16 hodin se stačí připojit na tento odkaz. Pokud nestihnete živý přenos, přednáška bude ke zhlédnutí na uvedeném odkaze do neděle 15.11.2020.
Projekt Internet s rozumem získal záštitu MŠMT a může být realizován díky laskavé podpoře dalších společností.
Děkujeme, těšíme se na setkání s vámi, Lucie Richterová, Projekt Internet s rozumem

Poskytování nezbytné péče o děti - aktualizováno 02/11/2020

Aktualizováno: 2020-11-03 10:26:37

Nezbytnou péči o děti s povinou školní docházkou ve věku od 6 do 12 let, jejichž zákonní zástupci jsou:
* zaměstnanci bezpečnostních sborů,
* zaměstnanci obecní policie,
* zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
* zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
* zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
* sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
* sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
* zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
* zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
* zaměstnanci Finanční správy České republiky,
* příslušníky ozbrojených sil,
* zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
* pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
* pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
* zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
* zaměstnanci zařízení školního stravování,
* zaměstnanci České pošty, s. p.,
* v případě volné kapacity na základě potvrzení zaměstnavatele - viz příloha
a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení,
zajišťuje:
- ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO BLATNÁ, okres Strakonice
- nám. J. A. Komenského 387
- Blatná 388 01
- zsjak.krapsova@zsjak-blatna.net
- KRAPSOVÁ JANA
- mobilní telefon 734 429 806
Pracovníci výše uvedených organizací mohou kontaktovat naši školu, která bude po dobu nouzového stavu poskytovat péči o jejich nezletilé děti ve věku 6-12 let. Přihlášení dítěte (dětí) minimálně 24 hodin před nástupem do školy (pokud to bude možné z důvodu mimořádných okolností).
Pro přihlášení dítěte je nutné nahlásit:
- jméno a příjmení dítěte (dětí)
- kontakt na rodiče (telefon, mail)
- pracovní pozici a zaměstnavatele podpořeného rodiče
- konkrétní dny, kdy umístí dítě do školského zařízení (závazná přihláška)
- čas, kdy si dítě vyzvednou a čas, kdy potřebují ráno dítě umísti (zda budou požadovat, aby dítě v zařízení nocovalo)

Volby do školské rady - volební období 2020 - 2023

Aktualizováno: 2020-11-02 09:33:48

Probíhá sběr přihlášek kandidátů do školské rady z řad zákonných zástupců. Každý zákonný zástupce, jehož dítě navštěvuje naši základní školu, má právo kandidovat do školské rady.
Přihlášky ke kandidatuře zákonní zástupci odevzdají do pondělí 2. listopadu do 14:00 hodin na mailovou adresu zsjak.krapsova@blatna.net, k čemuž budou vyzváni mailovou zprávou od třídní(ho) učitelky(e). Případný nezájem o kandidaturu mohou vyjádřit zpětnou odpovědí na zaslaný mail.
Volby měly proběhnout ve čtvrtek 12. listopadu 7:00- 15:30 hodin (v den konání třídních schůzek). Ze všech přihlášených kandidátů budou zákonní zástupci tajnou volbou volit dva zástupce.
Na základě vydaného opatření obecné povahy (MŠMT) jsou volby odloženy, volební období platné pro současnou Školskou radu je prodlouženo do konce nouzovoého stavu a tři měsíce po jeho ukončení.
V případě vyhlášených omezujících protiepidemiologických opatření bude tajná volba přesunuta na vhodnější termín, o čemž budete včas informováni.
Dále proběhne tajná volba z řad pedagogických pracovníků. Zřizovatel Město Blatná jmenuje dva své zástupce.
Seznam nových členů Školské rady pro období 2020-2023 bude zveřejněn na veřejně přístupném místě a webových stránkách v sekci Úřední deska/Školská rada.

Rozvrhy online výuky pro plné uzavření školy od 02/11/2020

Aktualizováno: 2020-10-27 20:31:31

Dle informací Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví žáci nenastoupí v avizovaném termínu 2. listopadu k prezenční výuce do škol. Upřesnění podmínek nástupu žáků bude prezentováno do konce října.
V sekci TŘÍDY => ROZVRHY najdete aktuální rozvrhy online výuky, které budou platit od 2. listopadu 2020.
Děkujeme žákům i rodičům za prvopočáteční zapojení do online výuky, která byla nastavena ve startovacím omezeném režimu.
Věříme, že tato situace nebude trvat dlouho a všichni se vrátíme do běžných školních tříd, protože online a distanční výuka nemůže nahradit běžnou výuku za přítomnosti žáků ve školních lavicích.

Uzavření školy ve dnech podzimních prázdnin

Aktualizováno: 2020-10-27 20:27:55

Ve dnech podzimních prázdnin je provoz školy plně uzavřen. Úřední hodiny budou aktivovány v pracovní dny od 2. listopadu 2020.
Požadavky na poskytování nezbytné péče o děti zákonných zástupců zařazených do seznamu profesí spojených s IZS a sociální péčí (viz aktualita níže Rozšíření umístění dětí pro občany a zaměstnavatele/Informace o poskytování nezbytné péče o děti) nahlaste na telefonním čísle 734 429 806 (vedení školy) nejlépe 24 hodin před nástupem dítěte.

Čerpání ošetřovného během posledního říjnového týdne

Aktualizováno: 2020-10-26 16:25:59

V týdnu 26. 10. – 1. 11. došlo k souběhu několika typů dnů (státní svátek, víkend, prázdniny).
Ze zákona není možné čerpat ošetřovné během prázdnin a tzv. ředitelského volna.
26. 10. - 27. 10. ošetřovné bude náležet, školy jsou uzavřené nařízením vlády
28. 10. - ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek
29. 10. - 30. 10. ošetřovné nenáleží, jedná se o dlouhodobě avizované podzimní prázdniny – rodič musí řešit se zaměstnavatelem např. dovolenou
31. 10. – 1.11. ošetřovné bude náležet, jedná se o víkend
Rodič standardně vyplní výkaz péče za daný kalendářní měsíc, jako tomu bylo na jaře. Formulář se v současné chvíli aktualizuje na nové podmínky a bude k dispozici v příštím týdnu. Rodič ošetřovné ukončovat nebude, ve výkazu péče označí dny kdy pečoval, zaměstnavatel pak vyznačí čtvrtek a pátek jako pracovní – rodič si vyřeší se zaměstnavatelem volno stejně, jako kterékoli jiné prázdniny, když potřebuje být s dítětem doma. Nejčastěji se bude jednat zřejmě o dovolenou a za tyto dny bude tedy klasicky náležet výplata od zaměstnavatele.
Odkaz na formuláře na portálu OSSZ

Jak mluvit s dětmi o koronaviru (žáci 1. stupně)

Aktualizováno: 2020-10-22 17:58:03

Jak mluvit s dětmi o koronaviru (žáci 1. stupně)

Vážení rodiče, milí žáci 1. stupně,
další informace k dané problematice a leták v plné velikosti najdete v sekci Informace pro rodiče => Koronavirus.
Vážení rodiče, vzhledem k současné epidemiologické situaci Vás prosíme, abyste se s obsahem seznámili a odpovídajícím způsobem jste informace předali i svým dětem.

Jak mluvit s dětmi o koronaviru (žáci 2. stupně)

Aktualizováno: 2020-10-22 17:58:00

Jak mluvit s dětmi o koronaviru (žáci 2. stupně)

Vážení rodiče, milí žáci 2. stupně,
další informace k dané problematice a leták v plné velikosti najdete v sekci Informace pro rodiče => Koronavirus.
Vážení rodiče, vzhledem k současné epidemiologické situaci Vás prosíme, abyste se s obsahem seznámili a odpovídajícím způsobem jste informace předali i svým dětem.

Rozšíření umístění dětí pro občany a zaměstnavatele.

Aktualizováno: 2020-10-22 17:57:32

Informace o poskytování nezbytné péče o děti


Nezbytnou péči o děti s povinou školní docházkou ve věku od 6 do 12 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních službách, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních řadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 59/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, v případě volné kapacity na základě potvrzení zaměstnavatele - viz příloha zajišťuje:
- ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO BLATNÁ, okres Strakonice
- nám. J. A. Komenského 387
- Blatná 388 01
- zsjak.krapsova@zsjak-blatna.net
- KRAPSOVÁ JANA
- mobilní telefon 734 429 806
Pracovníci výše uvedených organizací mohou kontaktovat naši školu, která bude po dobu nouzového stavu poskytovat péči o jejich nezletilé děti ve věku 6-12 let. Přihlášení dítěte (dětí) minimálně 24 hodin před nástupem do školy (pokud to bude možné z důvodu mimořádných okolností).
- Pro přihlášení dítěte je nutné nahlásit:
- jméno a příjmení dítěte (dětí)
- kontakt na rodiče (telefon, mail)
- konkrétní dny, kdy umístí dítě do školského zařízení (závazná přihláška)
- čas, kdy si dítě vyzvednou a čas, kdy potřebují ráno dítě umísti (zda budou požadovat, aby dítě v zařízení nocovalo)

Nizkoprahové zařízení nabízí pomoc žákům

Aktualizováno: 2020-10-16 09:30:22

Nizkoprahové zařízení nabízí pomoc žákům

Nízkoprahové zařízení Station 17 v Blatné (u plaveckého stadionu) nabízí pomoc žákům v době uzavření školy.
Každý všední den jsou u nás k dispozici až 3x PC pro:
• online výuku;
• pro psaní domácích úkolů;
• možnost tisku přípravy do školy a další.
Pro koho je služba určena? Děti a mládež od 12 let (po dohodě i mladší)
Jak na to? Spojte se s námi přes:
tel.: 601 531 511, e-mail: station17@prevent99.cz, FB: „Station Nzdm Prevent“, IG: „station17nzdm“, Web: https://www.prevent99.cz/station17
Nebo se rovnou přijďte domluvit osobně každý všední den od 10. do 18. hod. (po domluvě i dříve ráno) na adresu: Spálená 727, v Blatné (u plavečáku). Uvedené sociální služby jsou zdarma!
Plakát s nabídkou služeb (plná velikost)

Celostátní nařízení vlády

Aktualizováno: 2020-10-16 09:30:16

S platností od 14. 10. 2020 ruší vláda ČR výuku na všech základních školách v ČR zatím do 1. listopadu.
Škola bude úplně uzavřena a školní družina nebude fungovat.
Veškeré plánované akce jsou prozatím odvolány, budou realizovány pouze v případě znovuotevření školy.
Bližší informace budou na webu školy - v sekci Informace pro rodiče - Koronavirus.

Po celou dobu uzavření školy bude probíhat distanční výuka prostřednictvím portálů Škola v pyžamu (1. - 3. ročník) a Google Class (4. - 9. ročníky) a online hodin dle zveřejněného rozpisu.
ROZVRH online výuky pro 2. stupeň 14/10/2020 - 24/10/2020
Distanční výuka nebude probíhat v době vyhlášeného volna MŠMT (26. a 27. října), státní svátku a podzimních prázdnin.
Zákonní zástupci, kteří budou žádat o ošetřovné po dobu uzavření školy nepotřebují žádné potvrzení ze školy, doloží jen čestné prohlášení.
Oficiální znění opatření
Návody na práci při distanční výuce - postupně bude aktualizováno dle potřeb žáků a učitelů - v sekci ON-LINE výuka => Školní portál

Provoz ŠJ v době uzavření školy

Aktualizováno: 2020-10-16 09:30:10

Školní jídelna nebude ve středu z provozních a organizačních důvodů fungovat.
Všechny obědy jsou po dobu uzavření školy všem automaticky odhlášeny.

Školní jídelna nabízí stravování žákům na distanční výuce a pracovníkům školy. Stravu lze pouze odebrat přímou konzumací ve školní jídelně.
Objednání stravy je možné na telefonním čísle 383 422 093, 734 429 951 nejpozději den předem v čase 7:00 - 13:00, NELZE VYUŽÍVAT OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM STRAVA.CZ (jídelníček na odkazu).
V případě nizkého počtu nahlášených strávníků ve čtvrtek a pátek budete informování, že školní jídelna stravu neposkytne. Od pondělí není omezení počtu strávníků.
Strava bude vydávána:
- žáci 1. stupně - 11:30 - 12:00 hodin
- žáci 2. stupně - 12:00 - 13:00 hodin
- pracovníci školy v čase 11:30 - 13:00
Žáci vstupují do školy hlavním vchodem, nepřezouvají se a po obědě školu urychleně opouští.
Děkujeme za spolupráci. J. Krapsová, G. Kopáčková

ŽIVOT DĚTEM - ukončení sbírky

Aktualizováno: 2020-10-13 19:00:24

Z pochopitelných důvodů jsme museli ukončit sbírku ve prospěch společnosti Život dětem.
Přesto za jediný den bylo zakoupením předmětů vybráno 1 605,- Kč, které posíláme na konto společnosti.
Děkujeme všem žákům a paní učitelkám, kteří příspěli na potřebnou pomoc nemocným dětem.
Členové žákovského parlamentu

Mimořádné opatření 12/10/2020 - 27/10/2020

Aktualizováno: 2020-10-12 09:41:10

Na základě vydaného mimořádného opatření MŠMT dochází ke změnám v provozu školy, které týkají hlavně žáků 2. stupně.
Zjednodušený přehled platných opatření
Podrobná metodika provozu školy
POZOR OPRAVA ROZVRHU ONLINE HODIN
Rozvrh on-line výuky pro 1. týden (třídy VI. B, VII. B, VIII. B, IX. B)

ŽIVOT DĚTEM

Aktualizováno: 2020-10-07 21:25:54

ŽIVOT DĚTEM
Několik let pomáháme rodičům s nemocnými dětmi díky celostátní sbírce, pořádané také na naší škole. Na jaře jsme ji nemohli uskutečnit, a proto ji vyhlašujeme teď, kdy je pomoc ještě potřebnější.
V příštím týdnu (13. - 16. 10.) budou členové žákovského parlamentu prodávat tyto předměty:
• kolíčky s magnetem 30,- Kč
• gumové náramky 30,- Kč
• pravítka měnící, s násobilkou 25,- Kč
• magnetky se zvířátky 30,- Kč
• CD - vánoční písně 40,- Kč
Prodej pro jednotlivé třídy bude upřesněn školním rozhlasem.

Třídní schůzka IX. B

Aktualizováno: 2020-10-07 21:25:41

Paní třídní učitelka svolala mimořádnou třídní schůzku zákonných zástupců žáků IX. B na čtvrtek 8. září od 15:00.
Důvodem je náprava nedostatků distanční výuky, hledání cesty pro zlepšení školních výsledků a přípravy na vyučování s ohledem na blížící se přijímací řízení na střední školy.

Opatření pro TV a HV

Aktualizováno: 2020-10-02 15:18:54

Dnem 5. října 2020 nabývá platnosti opatření pro TV a HV.
Žáci 1. a 2. stupně při hodinách hudební výchovy nesmějí zpívat.
Zákaz sportovních aktivit při tělesné výchově platí pouze pro žáky 2. stupně. Místo běžných sportovních aktivit budou zařazovány procházky.
Další opatření se týkají organizace školní jídelny (rozmístění stolů, organizace výdeje obědů, počty osob u jednoho stolu). Vzhledem k daným opatřením může dojít k prodloužení doby výdeje obědů. Proto vás všechny prosíme o shovívavost a trpělivost.
Platnost opatření je zatím vyhlášena do 18. října 2020.

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Aktualizováno: 2020-09-25 12:09:29

Ředitelka školy vyhlašuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na DODÁVKU ICT VYBAVENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ DISTANČNÍ VÝUKY.
Datum vyhlášení: 25. 09. 2020
Zahájení podání nabídky: 29. 09. 2020
Ukončení podání nabídky: 05. 10. 2020 (do 14:00)
Podrobnosti na odkazu Výběrová řízení

Ředitelské volno 25. 9. 2020

Aktualizováno: 2020-09-23 11:37:33

Vážení rodiče, milí žáci.
Naše škola po dohodě se zřizovatelem nebude vyhlašovat ředitelské volno na pátek 25. 9. 2020. Páteční výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu hodin.

V případě jakékoliv centrálně řízené změny vás budeme okamžitě informovat.

Třídní schůzky VII. B, C

Aktualizováno: 2020-09-18 10:49:34

Z důvodu nepřítomnosti třídních učitelek Vladěny Polívkové a Zdeňky Jestřábové v době organizace ostatních třídních schůzek jsou třídní schůzky tříd VII. B a VII. C svolány na náhradní termín čtvrtek 24. září od 15:00.
Děkujeme za pochopení.

Povinnost nošení roušek od 18. září

Aktualizováno: 2020-09-18 09:49:16

Na základě vydaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vzniká povinnost nošení roušek či jiné ochrany úst a nosu i na dobu výuky. Tato povinnost je platná pouze pro žáky 2. stupně.
Žáci 1. stupně se dále řídí jen povinností nošení roušek ve společných prostorách školy (chodby, toalety, šatny).
Výjimku mají žáci pouze v době konzumace jídla a pití, při tělesné výchově a zpěvu.

S ohledem na omezenou časovou účinnost roušek doporučujeme, aby byli žáci vybaveni aspoň 3 rouškami na dopolední vyučování, popř. přidat do výbavy další roušku na odpolední vyučování. Pedagogové budou žákům v průběhu dne připomínat v časových odstupech výměnu roušek.
Mimořádné opatření s platností od 18. 09. 2020
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Povinnost roušek od 10. září

Aktualizováno: 2020-09-11 09:53:53

Dle aktualizace opatření vydaném MZdr vzniká pro všechny žáky i zaměstnance školy povinnost nosit roušky ve společných prostorách školy (chodby, šatny, toalety) od čtvrtka 10. září 2020 do odvolání.
Roušky se mohou odložit ve třídách, tělocvičně nebo v jídelně při konzumaci jídla.
Doporučujeme, aby žáci měli s sebou dvě až tři roušky na den, které budou mít uložené v sáčku a náhradní sáček na uložení používané roušky.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ vydané Ministetsvem zdravotnictví, s platností od 10. září 2020 do odvolání

Třídní schůzky

Aktualizováno: 2020-09-10 08:21:24

Pro všechny proběhnou třídní schůzky pro informování zákonných zástupců o organizaci chodu školy dle aktuálních protiepidemiologických podmínek, seznámení s doplněným školním řádem a pravidly hodnocení, podmínkami organizace případné distanční výuky, kritérii hodnocení v jednotlivých předmětech, organizací adaptačních pobytů v 6. ročníku a dalšími třídními informacemi.
1. ročník - čtvrtek 3. září - 14:30 hodin
2., 3. ročník - čtvrtek 10. září - 14:30 hodin
IV. A - čtvrtek 10. září - 14:30 hodin
IV. B - čtvrtek 10. září - 15:00 hodin
V. A - čtvrtek 10. září - 14:30 hodin
V. B - čtvrtek 10. září - 15:30 hodin
6. ročník - čtvrtek 3. září - 15:00 hodin
VII. A - čtvrtek 10. září - 16:00 hodin
8. ročník - čtvrtek 10. září - 15:00 hodin
IX. A - čtvrtek 10. září 14:30 hodin
IX. B - čtvrtek 10. září - 15:00 hodin
Z důvodu zajištění zvýšených hygienických požadavků na provoz školy prosíme zákonné zástupce, aby po celou dobu pobytu ve škole a na třídních schůzkách použili roušky - naši pedagogové je použijí také pro vzájemnou ochranu zdraví. Děkujeme.

Nový školní řád a pravidla pro hodnocení

Aktualizováno: 2020-09-02 14:40:47

Na základě novelizace Školského zákona byl doplněn školní řád a pravidla hodnocení s účinností od 1. září 2020. Aktualizované znění je zveřejněno na úřední desce.
Školní řád
Pravidla pro hodnocení

Adaptační pobyty žáků 6. ročníku

Aktualizováno: 2020-09-02 14:40:46

Od pondělí 7. září do středy 9. září je naplánován ADAPTAČNÍ POBYT žáků 6. tříd s novými třídními učiteli.
Pokud nedojde k výrazné změně protiepidemiologických opatření neuvažujeme o jejich zrušení. Podrobnější informace dostanou rodiče na třídní schůzce 3. září.

Zahájení nového školního roku - ZMĚNA

Aktualizováno: 2020-08-27 14:12:13

1. září zahájíme nový školní rok. Dle manuálu ale ani tento školní rok nebude probíhat úplně běžným způsobem.
Pravidla organizace prvního školního dne a informace o následující výuce budou zveřejňovány v sekci Informace pro rodiče => Koronavirus a průběžně upravovány dle aktuálních pravidel protiepidemiologických opatření.
Věřím, že ale společnými silami a za přispění vzájemné ohleduplnosti a podpory najdeme cestu, jak za mnohem náročnějších podmínek pomoci Vašim dětem - našim žákům zvládnout povinnosti školního roku 2020/2021.

STATION 17 NZDM PREVENT

Aktualizováno: 2020-06-10 11:37:41

Nízkoprahové centrum STATION 17 znovu nabízí své služby od 25. května 2020 na základě uvolňování opatření.
Podrobné pokyny, které jsou povinné pro návštěvníky centra - ODKAZ

Informace k hodnocení žáků na konci 2. pololetí

Aktualizováno: 2020-05-05 18:08:59

MŠMT vydalo 27. 4. 2020 závaznou vyhlášku pro hodnocení výsledků vzdělávání na II. pololetí 2019/2020.
Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020 (metodika)
Do poloviny května bude školou zveřejněn konkrérní postup školy.

Výsledky zápisu do 1. ročníku základní školy

Aktualizováno: 2020-04-29 11:03:13

Ve dnech 6. - 27. dubna proběhl ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Celkem zákonní zástupci zapsali 42 dětí, pro tři z nich podali žádost o odklad povinné školní docházky.
Na základě výsledků zápisu počítáme s otevřením dvou prvních tříd. Třídními učitelkami se stanou Mgr. Ivana Chvostová a Mgr. Eva Kotšmídová. Obě již mají opakovanou zkušenost s prací s dětmi v první třídě.
Všem žádostem o přijetí dítěte k plnění školní docházky na naší škole bylo vyhověno.
Všem zákonným zástupcům děkujeme za důvěru, kterou nám projevili zapsáním svých dětí na naši školu. Všichni se již těšíme na práci s dětmi a spolupráci s jejich rodiči. Touto společnou devítiletou cestou dovedeme budoucí prvňáčky k jejich úspěšné budoucí přípravě pro vysněné povolání a úspěšnému vstupu na vlastní dráhu samostatného života.
Seznam přijatých dětí

Inspirace ze školní kuchyně

Aktualizováno: 2020-04-22 18:47:37

Vážení rodiče, milí žáci.
Naše školní kuchařky pro vás připravily kuchařskou knihu ze školní jídelny.
Recepty, které jsou v ní uvedeny, pravidelně jídají naši žáci a pracovníci, pro vás nyní mohou být inspirací v této nelehké době.
Receptář z naší školní jídelny
Dobrou chuť přejí kuchařky ŠJ

Spolu doma

Aktualizováno: 2020-04-22 18:47:35

Odkaz na domovskou stránku SpoluDoma.cz
Pomocník pro rodiny s dětmi při společném trávení času a vzdělávání doma
Tyto stránky vznikly jako iniciativa týmu psychologů a speciálních pedagogů pedagogicko-psychologických poraden.
Nejčastěji řešená témata u nás v poradnách a zprostředkování odpovědí na časté dotazy
Tématické okruhy v této sekci:
- Aktuální situace
- Máte doma předškoláka?
- Máte doma školáka?
- Máte doma středoškoláka?
- Vzděláváte doma dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (SPU, ADHD, APOD.)?
- Pro inspiraci a volný čas
- Nejčastější otázky a odpovědi

Nenech to být

Aktualizováno: 2019-09-30 11:49:22

Portál Nenech to být je určen k pomoci všem, kteří se setkali se šikanou - ať už jako oběti nebo jako svědkové, kteří chtějí pomoci.
Pro snadnější a rychlejší anonymní nahlášení problémového chování portál vytvořil mobilní aplikaci, kterou si může stáhnout do svého mobilního telefonu z App Store nebo Google Play.
Podrobnější informace na letáčku

Bezpečnost na internetu

Aktualizováno: 2018-12-18 14:48:19

Internet nabízí dětem a mladým lidem úžasné příležitosti objevování, komunikace a tvorby. Totéž nabízí i dospělým.
Ale ne všechny stránky jsou vhodné pro naše děti.
Internet svou otevřenou náruč informací otevírá všem. My dospělí máme ale povinnost nastavit bezpečné prostředí pro děti, které mohou být jeho obsahem ohroženy.
Největší nebezpečí na ně číhá ve světě sociálních sítích, které umožňují komunikujícím osobách velkou anonymitu a pocit beztrestnosti. Pro děti je tento svět velmi lákavý. Mnohé je začínají využívat, aniž by splnily věkovou hranici.
Nebezpečí osobního kontaktu s cizími lidmi a správnou komunikaci mezi nimi dětem vštěpujeme odmalička. K naprosto stejnému postupu by měly být děti vedeny i při komunikaci po internetu, kde si toto nebezpečí ani neuvědomují.
Virtuální svět je pro nás všechny nekonečný a velmi přínosný, pokud se jej naučíme správně používat.
Podrobnější informace k bezpečnosti na internetu

Návštěva z partnerské školy (22. - 24. 5. 2019)

Aktualizováno: 2019-10-15 19:45:16

Dlouhé přípravy předcházely příjezdu zástupců pedagogů a žáků z partnerské školy ve slovenském Važci.
Ve středu 22. května jsme v odpoledních hodinách přivítali plný autobus našich slovenských přátel.
Navečer byli všichni oficiálně přivítáni v naší škole. Byl pro ně připraven úvodní program - vystoupení něžných mažoretek z PREZIOSA a silných hochů z oddílu JUDA.
Pak se již program rozdělil. Žáci obou škol změřili své síly v turnaji vybíjené a florbalu a na závěr podpořili své přátelství za znění diskotékové hudby.
Ve čtvtek vyrazila slovenská návštěva za poznáváním jihočeských krás - na zámek Hluboká nad Vltavou.
Ani čtvrteční večer nikdo nezahálel. Nejprve smíšená družstva obou škol změřila síly v různých dovednostních soutěžích a večer uzavřeli opět malou diskotékou. Ani se nikomu nechtělo jít spát.
Páteční ráno si žáci z partnerské školy vyzkoušeli jednu vyučovací hodinu na naší škole a pak si šli prohlédnout novou expozici blatenského muzea, ze které odcházeli velmi nadšení. Po obědě je čekala dlouhá cesta zpátky k domovu.
Všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a zdárném průběhu akce, velmi děkujeme.
FOTOGALERIE

Jihočeská hospodářská komora

Aktualizováno: 2019-10-15 19:40:58

Navázali jsme spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou, která realizuje projekt na podporu kariérního poradenství a volbu povolání žáků základních a středních škol.
Kariérní poradkyně s třídními učitelkami a zástupkyní Jč. hospodářské komory připraví exkurze do několik okolních podniků, kde se žáci seznámi s provozem a kde bude jim umožněno si některé pracovní aktivity i vyzkoušet.
V rámci návštěvy dostanou i informace, které vzdělání budou pro případnou profesi potřebovat.
Podrobnosti budou žáci získávat v průběhu posledních měsíců kalendářního roku 2018.

NENECH TO BÝT A NĚCO UDĚLEJ

Aktualizováno: 2018-09-14 14:08:50

Není nic jednoduššího než pomoct. Zkus to i ty! :)
Toto je heslo portálu Nenech to být, který vznikl za podpory MŠMT pro rychlé odhalování a řešení případů šikany.
Naše škola se také zaregistrovala, aby umožnila rodičům či žákům nahlásit případy šikany, které z jakéhokoliv důvodu nemohou nahlásit osobně pracovníkům školy. Oznamovat ji mohou nejen oběti, ale i svědkové nevhodného chování k jiné osobě.
Pro nahlašování slouží odkaz www.nntb.cz - ZŠ J. A. Komenského Blatná

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná