Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Úvodní stránka - Aktuality

Představujeme naši školu

Aktualizováno: 2022-05-17 20:14:07

Představujeme naši školu

Milí žáci, vážení rodiče i další návštěvníci našeho webu.
Zveme vás na malou virtuální návštěvu naší školy.
Podívejte se, jak to u nás vypadá, co naši žáci umí a zvládajÍ a co u nás můžete všechno zažít.
Nezapomínáme ani na naše budoucí žáčky - předškoláky - zkuste si u nás zahrát malé hry.
Neváhejte a vstupte k nám aspoň takto na dálku: VÍTÁME VÁS!
Další informace k zápisu najdete v sekci Informace pro rodiče => Zápis do 1. ročníku

Prázdninový čas

Aktualizováno: 2022-07-15 20:51:30

30. června se školou rozezněl naposledy v tomto školním roce školní zvonek a žákům byla rozdána vysvědčení, slavnostně jsme se rozloučili se žáky 9. ročníku a nastal dlouho očekávaný čas prázdnin.
Všem žákům i pracovníkům děkuji za skvělou školní práci, kterou odvedli za uplynulých deset pracovních měsícům, rodičům za spolupráci při řešení vzniklých školních problémů či za podporu svých ratolestí při vzdělávání. Všem patří velká poklona za skvělé zvládnutí výuky za neustále se měnících podmínek.
Všem přeji krásné prožití letních prázdninových dní.

Na všechny žáky i pracovníky se budeme těšit 1. září při zahájení nového školního roku 2022/2023.
Mgr. Krapsová Jana

Zvýšení stravného od 01/09/2022

Aktualizováno: 2022-07-08 08:57:50

Vážení rodiče,
posílám vám informace o změně finanční normy potravin od 1. 9. 2022.
Od 1. 9. 2022 dojde k navýšení finanční normy potravin – ceny oběda, tj. ceny, za které naše škola poskytuje jídla v rámci školního stravování.
Věk strávníka Cena oběda
7- 10 let - 28,- Kč
11 – 14 let - 30,- Kč
15 let a více - 32,- Kč
Z výše uvedeného důvodu je nutné zajistit na účtu, ze kterého se provádí inkaso obědů, navýšení limitu pro povolení inkasa.
Žádáme všechny zákonné zástupce o zajištění případného navýšení limitu inkasa ve své bance/internetovém bankovnictví nejpozději do 31. 07. 2022.
V případě pozdního navýšení může hrozit neprovedení inkasa na měsíc září a v důsledku toho nemožnost objednat stravu.

Děkuji za pochopení.
Gabriela Kopáčková,
vedoucí školní jídelny

HURÁ - MÁME BRONZ!!!! v republikovém finále Battlefield

Aktualizováno: 2022-06-27 11:22:09

HURÁ - MÁME BRONZ!!!! v republikovém finále Battlefield

V pátek 24. června 2022 - v den 80. výročí vypálení obce Ležáky - se konalo republikové finále branné soutěže Battlefield (navazující kolo na krajské kolo branné soutěže POKOS), do kterého postoupilo naše úspěšné družstvo žáků IX. A.
Vůbec jsme nevěděli, co je v tomto kole čeká, ale přesto jsme přípravu nezanedbaili. Žáci se zlepšovali ve střelbě, v topografických dovednostech a rozšiřovali si vědomosti z válečného období kolem událostí spojených s obcí Ležáky.
Na cestu se vypravily obě devítky, aby podpořily své zástupce. Podporou jim byli i učitelé, kterří se podíleli na jejich intenzivní přípravě, i paní starostka Blatné - paní K. Malečková, která zastoupiila pana místostarostu P. Ounického a p. M. Dolejše (oba se věnovali našemu družstvu a pomohli jim v přípravě na mnoho disciplín).
Ráno v 6:00 jsme se všichnii nalodilli na palubu autobusu, který nám poskytl vojenský útvar Klatovy (za což moc děkujeme).
V 10:30 se družstvo šťastně zaregistrvalo do soutěže. Po přesunu do nedalekého prostoru žáci vyběhli na skoro dvouhodinový terénní závod se sedmi úkoly (střelba ze vzduchovky, hod granátem na cíl, togografické úkoly, netradiční transport raněného, pamětní úkol, poslechový a komunikační úkol na téma kolem historických událostí spjatých s Ležáky). Žáci prokázali skvělou spolupráci, znalosti i fyzickou přípravu.
Veškeré předchozí roky zúročili opravdu skvěle - získali krásnou bronzovou medaili (Vaněčková Kristýna, Balogová Michaela, Postřehovská Adéla, Hůrka Vít, Schwarz Tomáš, Hanousek David).
VŠEM MOC BLAHOPŘEJEME. Toto vítězství prokázalo, že snaha, nadšení, píle a přijímání veškeré pomoci (tréninky, výuka, nabídka pedagogů pro rozšiřování běžného povědomí) vedou ke skvělým výsledkům. Děkujeme soutěžícím za jejich plné nasazení a všem, kteří je připravovali (padagogoům i zástupcům města Blatná), za jejich neuvěřitelnou pomoc a podporu. Velké poděkování patří i vojenskému útvaru Klatovy za poskytnutý autobus s pohodovým a humorem jiskřícím trojčlenným doprovodem.
Fotogalerie

Pozvánka na schůzku pro rodiče dětí do přípravné třídy

Aktualizováno: 2022-06-20 15:16:04

Pozvánka na schůzku pro rodiče dětí do přípravné třídy

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat na informační schůzku k výuce v přípravné třídě od příštího školního roku.
Těšíme se na Vás v pondělí 27. června od 16:00 v prvním patře v učebně IV. B.

Pozvánka na schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků

Aktualizováno: 2022-06-20 15:13:58

Pozvánka na schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat na informační schůzku k výuce v 1. třídě od příštího školního roku.
Těšíme se na Vás v pondělí 27. června od 16:00 v prvním patře v učebně III. B.

Pasování na čtenáře

Aktualizováno: 2022-06-14 20:55:45

Pasování na čtenáře

Žáci 8. A spolu s paními učitelkami Martinou Jirouškovou a Janou Schmidovou připravili malou slavnost pro naše začínající čtenáře v naší žákovské knihovně - PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE.
Každý prvňáček splnil symbolický úkol, aby dokázal, že si zaslouží stát se novým čtenářem a uživatelem žákovské knihovny. Všichni se stali majiteli průkazky, která je opravňuje si půjčovat knížky z fondu žákovské kníhovny. Již nyní se těší, jak si příští rok užijí nejen zajímavé hodiny čtení, ale že si budou moci některou knížku půjčit i domů a v klidu si vychutnat poutavý příběh.
K průkazce prvňáčci dostali i malou sladkou odměnu a barevný odznak "malého čtenáře".
Všichni si malý slavnostní ceremoniiál moc užili.

POKOS - Zvedněme děti od počítačů

Aktualizováno: 2022-06-08 15:28:23

POKOS - Zvedněme děti od počítačů

V pátek 03/06/2022 proběhlo krajské kolo branné soutěže organizované Krajským velitelstvím České Budějovice a Krajským úřadem Jihočeského kraje.
Z oblastního kola vyrazilo vítězné družstvo - naše šestice z IX. A. Všichni se důkladně připravovali - pod vedením pana místostarosty Pavla Ounického a vedoucího krizové štábu Martina Dolejše se zdokonalovali v technikách topografie, vázání uzlů, střelby a základnímu ovládání raftu. Naši tělocvikáři - manželé Tereza a Miroslav Šafrovi jim pomohli ve fyzické přípravě, pan učitel jim ještě doplnil historické znalosti a paní učitelka Lucie Novotná je připravila na poskytování první pomoci.
A důkladná příprava přinesla ovoce. Po náročném plnění všech stanovišť ani nečekalli, že by mohli v soutěžním poli tak uspět. Proto když byly vyhlašovány výsledky, nemohli uvěřit vlastním uším - první místo a postup do republikového finále.
Soutěžícím srdečně blahopřejeme, paní učitelce třídní Evě Černé za organizační zajištění soutěže a všem, kteří jim pomohli k takovému úspěchu, velmi děkujeme. V pátek 24/06/2022 jim budeme držet palce ve finále!
Článek na portálu Krajského velitelství
Fotogalerie
Článek v elektronické verzi Týdeník Strakonicko
Výsledky soutěží

Konzultační odpoledne - 9. června

Aktualizováno: 2022-06-07 19:24:09

Vážení rodiče,
poslední letošní celoškolní konzultační odpoledne proběhne ve čtvrtek 09/06/2022 v době 15:00 - 16:00 hodin.
Tématem konzultací je končící druhé pololetí školníího roku (prospěch žáků, chování žáků, projednání praviidel a termíínů při uzavírání závěrečného hodnocení).

Hlídky mladých zdravotníků

Aktualizováno: 2022-05-18 19:09:35

Hlídky mladých zdravotníků

Prý pátek třináctého přináší smůlu! Našemu soutěžnímu družstvu v soutěžích mladých zdravotníků ale věstil velký úspěch.
V letošním školním roce se žáci znovu mohli přihlásit do zdravotnického kroužku a nyní své získané znalosti a dovednosti zúročili v soutěži. Družstvo ve složení Peršínová Adriana (IV. A), Mazánková Anna (IV. A), Korousová Lucie (IV. A), Dolejšová Anita (III. B), Pojer Samuel (II. B) se hned zapojilo do dvou souběžných soutěží.
Z okresního kola Soutěže mladých zdravoníků přivezli krásnou zlatou příčku a postoupili do krajského kola.
V soutěži Mladý záchranář - dokaž, že umíš pro změnu získali stříbro.
Všem soutěžícím blahopřejeme, paní učitelce Lucii Novotné děkujeme za jejich příípravu i organizační zajištění soutěže. V krajském kole budeme pevně držet palce.
Velké poděkování patří i figurantům (Jerie Antonín, Jiskra Antonín, Šuhajová Karolína, Mazánek Jan, všichni z II. B), kteří pomohli navodit opravdu autentické pocity všech účastníků, že ošetřují opravdová zranění.
Výsledky soutěží

Beseda pro rodiče - přípravná třída

Aktualizováno: 2022-05-12 09:48:52

Beseda pro rodiče - přípravná třída

NOVĚ OTEVÍRÁME PŘÍPRAVNOU TŘÍDU od 01/09/2022

Aktualizováno: 2022-05-05 16:06:20

NOVĚ OTEVÍRÁME PŘÍPRAVNOU TŘÍDU od 01/09/2022

Vážení rodiče,
byl Vašemu dítěti udělen odklad školní docházky nebo jej čeká poslední rok před nástupem do 1. třídy?
Nabízíme Vám jinou cestu k úspěšnému přechodu do 1. ročníku základní školy.

Více informací najdete v sekci Přípravná třída, v informačním letáku (na odkazu, nebo si jej můžete vyzvednout v mateřské škole nebo u nás ve škole).

Zápis výhradně pro děti - cizince s dočasnou ochranou

Aktualizováno: 2022-05-09 20:14:06

Zápis výhradně pro děti - cizince s dočasnou ochranou

Na 9. června v čase 14:00 - 16:00 hodin je vypsán mimořádný zápis dětí do 1. ročníku základní školy, který je určen výhradně cizincům, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo uděleno speciální dlouhodobé vízum.

На 9 червня з 14:00 до 16:00 оголошується позачерговий набір дітей до 1-го класу початкової школи виключно для іноземців, яким надано тимчасовий захист у зв’язку з конфліктом в Україні або спеціальний тривалий захист. термінова віза.

K zápisu se dostaví děti s odkladem školní docházky nebo narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

На зарахування прийдуть діти з відстроченням відвідування школи або народжені з 1 вересня 2015 року по 31 серпня 2016 року.


Rodiče se dostaví v daném termínu s dítětem do školy. S sebou přinesou:
- rodný list dítěte
- doklad o udělení dočasné ochrany
- potvrzení o zdravotním pojištění
- doklad o ubytování v České republice

Батьки йдуть до школи з дитиною в зазначену дату. Вони принесуть із собою:
- свідоцтво про народження дитини
- докази тимчасової охорони
- свідоцтво медичного страхування
- підтвердження проживання в Чехії

Zápis do 1. tříd základní školy / Зарахування до 1-го класу початкових шкіл

Výsledky sportovních soutěží

Aktualizováno: 2022-05-12 15:14:52

Výsledky sportovních soutěží

S blížícím se koncem školního roku začíná období okresních kol vědomostních, ale i sportovních soutěží.
Do okresního kola fotbalového turnaje McDonald’s Cup vyrazil tým našim žákovských fotbalistů, aby si změřili síly s ostatními na zeleném trávníku. V soutěži obsadili 11. místo.
Další týden se na blatenském atletickém stadionu sešli mladší a starší žákovští atleti, aby překonávali nejlepší výkony v mnoha disciplínách Poháru rozhlasu. Někteří naši reprezentanti si přinesli medaile z drahých kovů:
Kategorie: mladší žákyně
- 6. místo Družstvo dívky
- 2. místo štafetové dívčí družstvo - 4x60m
Kategorie: starší žáci
- 1. místo Schwarz Tomáš (IX. A) – vrh koulí
- 2. místo Družstvo chlapci, Kubát Daniel (VIII. C) – běh na 60 m, Chvátal Josef (VIII. B) – vrh koulí
- 3. místo Hanousek David (IX. A) – skok vysoký, štafetové chlapecké družstvo - 4x60m

A ještě jedno další sportovní klání mají naši sportovci za sebou - turnaj ve vybíjené, do kterého vyrazilo smíšené žáků 4. a 5. tříd. I když neměli dostatek času se sehrát, udělali nám svým 5. místem velkou radost.
Všem sportovcům blahopřejeme ke skvělým výkonům a paní učitelce Pavle Voborníkové a panu učiteli Miroslavu Šafrovi děkujeme za organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Výsledky oblastního kola Branné soutěže

Aktualizováno: 2022-05-10 13:46:24

Výsledky oblastního kola Branné soutěže

V pondělí 9. května - symbolicky v období ukončení 2. světové války - proběhlo oblastní kolo BRANNÉ SOUTĚŽE, do kterého postoupila 3 naše družstva, která vzešla ze školního souboje 12 třídních družstev (21. dubna).
Všem jsme drželil palce a přáli si, aby jedno družstvo postoupilo do krajského kola. Máme velkou radost, protože se nám přání splnilo. V krajském kole nás bude reprezentovat družstvo IX. A. Na bronzové příčce se umístilo družstvo VIII. B a hned za ním i družstvo VIII. C.
Všichni soutěžící předvedli skvělé výkony, jsme na ně právem pyšní.
Děkujeme všem za skvělou reprezentaci, paní učitelce Zdeňce Jestřábové za organizační zajištění soutěže a postupujícímu družstvu přejeme do dalších klání hodně štěstí.
Výsledky soutěží
Odkaz na fotografie z akce