Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Úvodní stránka - Aktuality

Nabídka kroužků VESELÉ VĚDY

Aktualizováno: 2022-09-20 23:05:52

Nabídka kroužků VESELÉ VĚDY

Vážení rodiče, milí žáci 1. - 5. tříd.
Nabízíme možnost přihlášení do kroužku VESELÉ VĚDY. V případě naplnění minimálního počtu zájemců budou kroužky provozovány v prostorách naší školy.
Seznam možných kroužků:
1) kroužek vědeckých pokusů
2) technický kroužek
3) kroužek robotiky
Zdraví vás realizátor kroužků - Veselá věda

Online kroužky

Aktualizováno: 2022-09-08 13:47:06

Online kroužky

Vážení rodiče, milí žáci,
nabízíme vám možnost zapojení se do online kroužku MINECRAFT, které provozuje BRIDGE Academy Group s.r.o.
Podrobnější informace najdete na tomto odkazu.

Třídní schůzky tříd s novými třídními učiteli

Aktualizováno: 2022-09-07 21:07:30

V prvním zářijovém týdnu proběhnou třídní schůzky tříd, ve kterých dochází ke změně třídního učitele, první a přípravné třídy.
Přesné termínu budou oznámeny prostřednictvím žákovských knížek (notýsku, popř. mailem).

Změna jídelníčku

Aktualizováno: 2022-09-02 08:36:12

Vážení rodiče, milí žáci.
z provozních důvodů dochází ke změně v již zveřejněném jídelníčku.
Dvojice nabízených jídel ve dnech 13/09/2022 a 15/09/2022 se prohazují.
Vybrané "jedničky" a "dvojky" zůstavávají dle původních voleb.
Děkuji za pochopení.
Gabriela Kopáčková, vedoucí ŠJ

Rozvrhy hodin pro školní rok 2022/2023

Aktualizováno: 2022-08-30 09:50:57

Vážení, rodiče, milí žáci,
víme, že se již chystáte hledat volnočasové aktivity po školním vyučování, proto zde nabízíme rozvrhy hodin, které budou platit od 01/09/2022.
Koncové časy budou již pevné, jen některé vyučovací hodiny se ještě mohou přesunout.
TTěšíme se na vás v ctvrtek.

Zahájení nového školního roku

Aktualizováno: 2022-08-25 22:14:45

1. září zahájíme nový školní rok. Věříme, že po několika náročných letech bude probíhat úplně běžným způsobem.
Společnými silami a za přispění vzájemné spolupráce a podpory najdeme cestu, jak pomoci Vašim dětem - našim žákům zvládnout povinnosti školního roku 2022/2023.

Organizace prvního dne:
Žákům začíná výuka ve čtvrtek 01/09/2022 v 8:00 a bude trvat pouze 1 vyučovací hodinu. V případě potřeby mohou poté využít služby školní družiny.

S sebou si přinesou psací potřeby a zápisník pro zaznamenání prvních informací k novému školnímu roku (rozvrh, pokyny pro rodiče, nákup pomůcek, požadovanou startovní částku do školní pokladny, apod.). Mohou si již přinést i další potřeby do školy dle zadání z konce loňského školního roku (výtvarné potřeby, cvičební úbor, přezůvky).
Prvňáčci a děti v přípravné třídě absolvují svou první školní hodinu v doprovodu svých rodičů. Rodičům budou také k dispozici informace od vedoucí školní družiny (přihlášky, odpovědi na otázky, evidence požadovaných čipů pro vyzveávání dětí) a vedoucí školní jídelny (přihlášky ke stravování, obědové čipy, pravidla objednávání a odhlašování obědů).
Další informace k nadcházejícímu školnímu roku dostanou nejen rodiče prvňáčků, dětí v přípravné třídě nebo nových žáků od třídních učitelek během prvního dne nebo na nejbližším třídních schůzkách.
Všem přejeme šťastný start do nového školního roku.

Prázdninový čas

Aktualizováno: 2022-08-16 20:00:07

30. června se školou rozezněl naposledy v tomto školním roce školní zvonek a žákům byla rozdána vysvědčení, slavnostně jsme se rozloučili se žáky 9. ročníku a nastal dlouho očekávaný čas prázdnin.
Všem žákům i pracovníkům děkuji za skvělou školní práci, kterou odvedli za uplynulých deset pracovních měsícům, rodičům za spolupráci při řešení vzniklých školních problémů či za podporu svých ratolestí při vzdělávání. Všem patří velká poklona za skvělé zvládnutí výuky za neustále se měnících podmínek.
Všem přeji krásné prožití letních prázdninových dní.

Na všechny žáky i pracovníky se budeme těšit 1. září při zahájení nového školního roku 2022/2023.
Mgr. Krapsová Jana

Zvýšení stravného od 01/09/2022

Aktualizováno: 2022-07-08 08:57:50

Vážení rodiče,
posílám vám informace o změně finanční normy potravin od 1. 9. 2022.
Od 1. 9. 2022 dojde k navýšení finanční normy potravin – ceny oběda, tj. ceny, za které naše škola poskytuje jídla v rámci školního stravování.
Věk strávníka Cena oběda
7- 10 let - 28,- Kč
11 – 14 let - 30,- Kč
15 let a více - 32,- Kč
Z výše uvedeného důvodu je nutné zajistit na účtu, ze kterého se provádí inkaso obědů, navýšení limitu pro povolení inkasa.
Žádáme všechny zákonné zástupce o zajištění případného navýšení limitu inkasa ve své bance/internetovém bankovnictví nejpozději do 31. 07. 2022.
V případě pozdního navýšení může hrozit neprovedení inkasa na měsíc září a v důsledku toho nemožnost objednat stravu.

Děkuji za pochopení.
Gabriela Kopáčková,
vedoucí školní jídelny

HURÁ - MÁME BRONZ!!!! v republikovém finále Battlefield

Aktualizováno: 2022-06-27 11:22:09

HURÁ - MÁME BRONZ!!!! v republikovém finále Battlefield

V pátek 24. června 2022 - v den 80. výročí vypálení obce Ležáky - se konalo republikové finále branné soutěže Battlefield (navazující kolo na krajské kolo branné soutěže POKOS), do kterého postoupilo naše úspěšné družstvo žáků IX. A.
Vůbec jsme nevěděli, co je v tomto kole čeká, ale přesto jsme přípravu nezanedbaili. Žáci se zlepšovali ve střelbě, v topografických dovednostech a rozšiřovali si vědomosti z válečného období kolem událostí spojených s obcí Ležáky.
Na cestu se vypravily obě devítky, aby podpořily své zástupce. Podporou jim byli i učitelé, kterří se podíleli na jejich intenzivní přípravě, i paní starostka Blatné - paní K. Malečková, která zastoupiila pana místostarostu P. Ounického a p. M. Dolejše (oba se věnovali našemu družstvu a pomohli jim v přípravě na mnoho disciplín).
Ráno v 6:00 jsme se všichnii nalodilli na palubu autobusu, který nám poskytl vojenský útvar Klatovy (za což moc děkujeme).
V 10:30 se družstvo šťastně zaregistrvalo do soutěže. Po přesunu do nedalekého prostoru žáci vyběhli na skoro dvouhodinový terénní závod se sedmi úkoly (střelba ze vzduchovky, hod granátem na cíl, togografické úkoly, netradiční transport raněného, pamětní úkol, poslechový a komunikační úkol na téma kolem historických událostí spjatých s Ležáky). Žáci prokázali skvělou spolupráci, znalosti i fyzickou přípravu.
Veškeré předchozí roky zúročili opravdu skvěle - získali krásnou bronzovou medaili (Vaněčková Kristýna, Balogová Michaela, Postřehovská Adéla, Hůrka Vít, Schwarz Tomáš, Hanousek David).
VŠEM MOC BLAHOPŘEJEME. Toto vítězství prokázalo, že snaha, nadšení, píle a přijímání veškeré pomoci (tréninky, výuka, nabídka pedagogů pro rozšiřování běžného povědomí) vedou ke skvělým výsledkům. Děkujeme soutěžícím za jejich plné nasazení a všem, kteří je připravovali (padagogoům i zástupcům města Blatná), za jejich neuvěřitelnou pomoc a podporu. Velké poděkování patří i vojenskému útvaru Klatovy za poskytnutý autobus s pohodovým a humorem jiskřícím trojčlenným doprovodem.
Fotogalerie

Pozvánka na schůzku pro rodiče dětí do přípravné třídy

Aktualizováno: 2022-06-20 15:16:04

Pozvánka na schůzku pro rodiče dětí do přípravné třídy

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat na informační schůzku k výuce v přípravné třídě od příštího školního roku.
Těšíme se na Vás v pondělí 27. června od 16:00 v prvním patře v učebně IV. B.

Pozvánka na schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků

Aktualizováno: 2022-06-20 15:13:58

Pozvánka na schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat na informační schůzku k výuce v 1. třídě od příštího školního roku.
Těšíme se na Vás v pondělí 27. června od 16:00 v prvním patře v učebně III. B.

Pasování na čtenáře

Aktualizováno: 2022-06-14 20:55:45

Pasování na čtenáře

Žáci 8. A spolu s paními učitelkami Martinou Jirouškovou a Janou Schmidovou připravili malou slavnost pro naše začínající čtenáře v naší žákovské knihovně - PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE.
Každý prvňáček splnil symbolický úkol, aby dokázal, že si zaslouží stát se novým čtenářem a uživatelem žákovské knihovny. Všichni se stali majiteli průkazky, která je opravňuje si půjčovat knížky z fondu žákovské kníhovny. Již nyní se těší, jak si příští rok užijí nejen zajímavé hodiny čtení, ale že si budou moci některou knížku půjčit i domů a v klidu si vychutnat poutavý příběh.
K průkazce prvňáčci dostali i malou sladkou odměnu a barevný odznak "malého čtenáře".
Všichni si malý slavnostní ceremoniiál moc užili.

POKOS - Zvedněme děti od počítačů

Aktualizováno: 2022-06-08 15:28:23

POKOS - Zvedněme děti od počítačů

V pátek 03/06/2022 proběhlo krajské kolo branné soutěže organizované Krajským velitelstvím České Budějovice a Krajským úřadem Jihočeského kraje.
Z oblastního kola vyrazilo vítězné družstvo - naše šestice z IX. A. Všichni se důkladně připravovali - pod vedením pana místostarosty Pavla Ounického a vedoucího krizové štábu Martina Dolejše se zdokonalovali v technikách topografie, vázání uzlů, střelby a základnímu ovládání raftu. Naši tělocvikáři - manželé Tereza a Miroslav Šafrovi jim pomohli ve fyzické přípravě, pan učitel jim ještě doplnil historické znalosti a paní učitelka Lucie Novotná je připravila na poskytování první pomoci.
A důkladná příprava přinesla ovoce. Po náročném plnění všech stanovišť ani nečekalli, že by mohli v soutěžním poli tak uspět. Proto když byly vyhlašovány výsledky, nemohli uvěřit vlastním uším - první místo a postup do republikového finále.
Soutěžícím srdečně blahopřejeme, paní učitelce třídní Evě Černé za organizační zajištění soutěže a všem, kteří jim pomohli k takovému úspěchu, velmi děkujeme. V pátek 24/06/2022 jim budeme držet palce ve finále!
Článek na portálu Krajského velitelství
Fotogalerie
Článek v elektronické verzi Týdeník Strakonicko
Výsledky soutěží

Konzultační odpoledne - 9. června

Aktualizováno: 2022-06-07 19:24:09

Vážení rodiče,
poslední letošní celoškolní konzultační odpoledne proběhne ve čtvrtek 09/06/2022 v době 15:00 - 16:00 hodin.
Tématem konzultací je končící druhé pololetí školníího roku (prospěch žáků, chování žáků, projednání praviidel a termíínů při uzavírání závěrečného hodnocení).

Hlídky mladých zdravotníků

Aktualizováno: 2022-05-18 19:09:35

Hlídky mladých zdravotníků

Prý pátek třináctého přináší smůlu! Našemu soutěžnímu družstvu v soutěžích mladých zdravotníků ale věstil velký úspěch.
V letošním školním roce se žáci znovu mohli přihlásit do zdravotnického kroužku a nyní své získané znalosti a dovednosti zúročili v soutěži. Družstvo ve složení Peršínová Adriana (IV. A), Mazánková Anna (IV. A), Korousová Lucie (IV. A), Dolejšová Anita (III. B), Pojer Samuel (II. B) se hned zapojilo do dvou souběžných soutěží.
Z okresního kola Soutěže mladých zdravoníků přivezli krásnou zlatou příčku a postoupili do krajského kola.
V soutěži Mladý záchranář - dokaž, že umíš pro změnu získali stříbro.
Všem soutěžícím blahopřejeme, paní učitelce Lucii Novotné děkujeme za jejich příípravu i organizační zajištění soutěže. V krajském kole budeme pevně držet palce.
Velké poděkování patří i figurantům (Jerie Antonín, Jiskra Antonín, Šuhajová Karolína, Mazánek Jan, všichni z II. B), kteří pomohli navodit opravdu autentické pocity všech účastníků, že ošetřují opravdová zranění.
Výsledky soutěží