Základní škola Jana Amose Komenského

"Spanilý člověk neučený - co jiného než papoušek s krásným peřím."

Jan Amos Komenský

Úvodní stránka

Den otevřených dveří - 115. výročí školy

Aktualizováno: 2019-09-17 13:33:28

Všechny srdečně zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ organizovaný ke 115. výročí školy na sobotu 21. září 2019 v čase 10:00 - 17:00 hodin.
Můžete si prohlédnout prostory školy, staré i nové materiály, vyzkoušet si, co naši žáci zvládají ve školní dny a zavzpomínat na svá školní léta.

Výsledky voleb do Školské rady pro období 2017-2020

Aktualizováno: 2019-09-18 15:09:26

Na základě tajných doplňovacích voleb z řad zákonných zástupců a pedagogů bude složení Školské rady pro období 2017-2020 následovné:
Za pedagogické pracovníky - p. uč. Pavla Voborníková a p. uč. Iva Tvrdá.
Za zákonné zástupce - p. Michal Vanduch a p. Gabriela Kopáčková.
Za zřizovatele - Pavel Ounický, Luboš Srb.

Třídní schůzky na začátku školního roku

Aktualizováno: 2019-09-09 12:59:32

Na začátku školního roku proběhnou informační třídní schůzky. Přesné informace o jejich konání budou mít žáci zapsány v žákovských knížkách. Třídní schůzky pro 1. a 9. třídy jsou plánovány na pozdější období (1. třídy přelom září říjen - po částečném seznámení s chodem školy, pro 9. ročník během října - informace doplněné i pracovnicí Úřadu práce ze Strakonic k volbě budoucího studia).

Adaptační kurzy

Aktualizováno: 2019-09-12 11:36:50

V letošním školním roce jsme opět na začátek září zařadili adaptační kurzy - pro 6. ročník (VI. C - 11. - 13. září, VI. A, B 16. - 18. září).
Od této aktivity si slibujeme správné nastavení vztahů v třídních kolektivech. Žáci se během her a soutěží lépe poznají a naučí se spolupracovat. I pro třídní učitele bude přínosem, protože žáky poznají v jiném prostředí, než je běžná třída a výuka.
Adaptační pobyty se staly pravidelnou činností na začátku 6. ročníku, čímž budeme plnit oblast sociální a osobnostní gramotnosti, která je jedním ze základních záměrů vzdělávání.

Co nás čeká od 2. září?

Aktualizováno: 2019-09-05 13:58:24

Největší životní změnu zažijí dvě třídy nových školáků - prvňáčků. Přejeme jim do nové životní etapy mnoho úspěchů a radostí ze školní práce.
V letošním roce bude v rámci školského poradenského pracoviště nabízena podpora školního speciálního pedagoga (na půl úvazku), který bude k dispozici žákům, jejich zákonným zástupcům i našim pedagogům.
Na základě doporučení školského poradenského zařízení bude pěti žákům poskytnuta podpora asistenta pedagoga.
Díky dotačnímu programu Šablony II. bude žákům nabídku Čtenářský klub při ŠD a Klub konverzace v cizím jazyce (AJ) při ZŠ. Dále budou moci využít nepovinné předměty "... hrou" (forma doučování. Podporu získají i naši pedagogové, kteří se budou dále vzdělávat.

Finále Soutěž o nejlepšího kuchaře se společném stravování

Aktualizováno: 2019-09-06 07:28:14

Dvoučlenný tým z naší školní kuchyně se přihlásil Soutěže o nejlepšího kuchaře ve společném stravování a postoupil mezi deset nejlepších do finále, které se konalo na konci srpna v Praze.
Před odbornou komisí museli uvařit přihlášené jídlo - krůtí karbanátky s jáhlovými knedlíčky a zeleninovým pyré, které posoudila jejich kuchařské umění. V celkovém hodnocení se náš tým umístil na krásném 4. místě.
Podrobnější informace

První školní den

Aktualizováno: 2019-09-05 13:59:06

V pondělí 2. září 2018 se opět otevřela školní brána a vpustila do školy odpočaté žáky i pracovníky.
Nejvíce rozechvělí byli naši prvňáčci v doprovodu svých blízkých, pro které byl tento den prvním školním dnem. Z malých školkáčků se stali velcí školáci, kteří za tento školní rok udělají neuvěřitelné pokroky.
Pro žáky 9. ročníku bude tento rok přípravami na velký životní krok - výběr oboru dalšího vzdělávání pro jejich budoucí povolání.
Nám všem - žákům, rodičům i pracovníkům - přeji, abychom všichni společně zdárně splnili všechny plánované povinnosti školního roku.
Mgr. Krapsová Jana

Prázdninový čas

Aktualizováno: 2019-07-01 10:37:51

28. června se školou rozezněl naposledy v tomto školním roce školní zvonek a žákům byla rozdána vysvědčení, slavnostně jsme se rozloučili se žáky 9. ročníku a nastal dlouho očekávaný čas prázdnin.
Všem žákům i pracovníkům děkuji za skvělou školní práci, kterou odvedli za uplynulých deset pracovních měsícům, rodičům za spolupráci při řešení vzniklých školních problémů či za podporu svých ratolestí při vzdělávání.
Všem přeji krásné prožití letních prázdninových dní.

Na všechny žáky i pracovníky se budeme těšit 2. září při zahájení nového školního roku 2019/2020.
Mgr. Krapsová Jana

Slavnostní závěr školního roku

Aktualizováno: 2019-07-01 08:38:29

V posledních červnových dnech (22. - 26. června) probíhaly třídnické práce. Třídy nepracovaly podle klasického rozvrhu hodin.
Ve čtvrtek 27. června proběhla slavnostní školní akademie.
V pátek 28. června byla vydána vysvědčení. Se žáky 9. tříd proběhlo závěrečné slavnostní rozloučení na blatenském zámku.

Výsledky jarního testování SCIO

Aktualizováno: 2019-07-01 08:27:32

V květnu proběhlo v 8. ročníku druhé kolo testování Čtenářské a matematické gramotnosti, které podpořil Jihočeský kraj ve spolupráci se SCIO.
Všichni zúčastnění žáci si mohou prohlédnout své výsledky na webovém pportále pod přihlašovacím údaji, které obdrželi ve škole při testování. Výsledky testů jim mají pomoci při přípravě na přijímací řízení pro další studium v 9. ročníku.
Na konci školního roku 2018/2019 proběhne ještě jedno kolo testování, ve kterém si žáci ověří změnu úrovně obou gramotností.

Hledání Země Nezemě

Aktualizováno: 2019-06-21 10:33:14

V pátek 21. června nám závěr školního roku svátečně zpříjemnilo tanečně-dramatické vystoupení Hledání Země Nezemě v podání dětí ze ZUŠ Blatná. I letos jejich představení oplývalo nápady a nadšením pedagogů i malých tanečníků.
Děkujeme za krásné zastavení v závěrečném školním finiši.

Outdoor Resort Březová

Aktualizováno: 2019-06-18 18:14:07

V rámci práce s třídními koletivy vyrazily osmé třídy do největšího zážitkového parku v ČR - Outdoor Resortu v Březové.
Nabitý program sportovními a skupinovými aktivitami je provedl několikadenním pobytem. Celý areál je doplněn bazénem, lanovým centrem a dalším zajímavým vybavením.
Žáci i jejich třídní učitelé si čtyřdenní výlet moc užili a přivezli si mnoho příjemných zážitků.

Softbalový turnaj

Aktualizováno: 2019-06-18 18:14:15

V pondělí 17. června naše škola organizovala již 2. ročník softbalového turnaje pro okolní školy.
Letos se přihlásily k účasti ZŠ T. G. Masarka Blatná a ZŠ a MŠ Bělčice. Nakonec proběhlo jen soupeření mezi naší školou a bělčickou školou.
Všem sportovcům děkujeme za plné nasazení v zápasech.
Děkujeme i paní zástupkyni M. Michalové a panu učiteli M. Šafrovi za zorganizování meziškolního turnaje.

Školní výlety

Aktualizováno: 2019-06-18 07:15:32

Konec roku = období školních výletů. Některé třídy vyrazí za poznáním, některé za dobrodružstvím - všichni si najdou jeden společný zájem, který společně zrealizují.
1. třídy - za zvířátky do ZOO Tábor
2. třídy - za zvířátky do ZOO Hluboká nad Vltavou
3. třídy - za poznáním do Techmánie Plzeň
4. třídy - za zvířátky ZOO Hluboká nad Vltavou
5. třídy - za poznáním (Petřínská rozhledna, Podmořský svět Praha)
6. třídy - za zážitky do Laser Game Arény a Jump Arény v Praze
7. třídy - výlet za hranice - Chan (Německo)
8. třídy - za poznáním sebe sama (Outdoor Resort Březová)
IX. A - vícedenní pobyt u vody s poznáváním okolí (Máchovo jezero)
IX. B - vícedenní pobyt v přírodě u vody - tábor Vrbno

Školní akademie

Aktualizováno: 2019-06-12 09:35:57

Ve čtvrtek 27. června proběhne v blatenské sokolovně již tradiční slavnostní školní akademie. Představení si připravily všechny třídy a dramatický kroužek.
Podle dobré odezvy z loňského školního roku jsme i v letošním roce připravili pro veřejnost dvě vystoupení - všichni budou moci využít už druhou generální zkoušku od 10:15, dále je pak připraveno již tradiční odpolední vystoupení od 16:30 hodin.
Všem rodičům, kteří pomáhají svým dětem s přípravou kostýmů, děkujeme za pomoc, všem vystupujícím i pedagogům držíme palce, aby se jim jejich vystoupení zdařila.
Odkaz na sekci Organizace školního roku - plakát

Tajemnou krajinou Blatenska

Aktualizováno: 2019-06-17 16:19:57

Tak se nazývá vzdělávací program Městského muzea Blatná, který přináší velký ohlas a zájem. Postupně se jej účastní většina tříd naší školy a všichni si odnáší příjemné zažítky z atraktivně zpracovaného programu, který je zaměřen na pověsti Blatenska a který jeho organizátoři vždy upraví věku návštěvníků.
Děkujeme pracovníkům Městského muzea v Blatné za krásně připravenou vzděláací aktivitu a již nyní se těšíme na další podobné nápady.

Poslední termíny odhlašování obědů

Aktualizováno: 2019-06-12 09:35:35

S blížícím se koncem školního roku jsou vyhlášeny termíny pro poslední možnost odhlášení stravy ve školní jídelně:
Žáci 9. tříd si mohou odhlásit všechny obědy do konce školního roku nejpozději do čtvrtka 20. 6. V pátek 21. 6. bude všem deváťákům vrácen přeplatek v hotovosti.
Všichni ostatní žáci si mohou odhlásit obědy nejdéle v pondělí 24. 6.
(výjimkou je nemoc žáka)

Hodina moderní chemie

Aktualizováno: 2019-06-12 09:26:23

Prezentaci MODERNÍ HODINY CHEMIE zařazujeme ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Ukázka netradičních a efektních pokusů s přitažlivým přiblížením chemických pochodů žáky vždy přitáhne.
V letošním školním roce si takto žáci 8. a 9. tříd oživí chemické znalosti ve středu 12. června.

Pozvánka pro rodiče budoucích prvňáčků

Aktualizováno: 2019-06-05 15:15:29

Srdečně Vás zveme na první informativní schůzku s třídní učitelkou, která se bude konat v budově školy v učebnách tříd III. B, V. B dne 19. 6. 2019 od 15:30 hodin.
p. uč. Jana Fialová, Lenka Motyková

Station 17

Aktualizováno: 2019-06-03 10:17:46

I v letošním školním roce probíhá spolupráce s nízkoprahovým centrem Station 17.
Aby se žáci odpovídající věku seznámili s prostředím a službami, které jim centrum nabízí, domluvila školní preventistka exkurzi pro 6. a 7. ročníky.

Výsledky okresního kola Pythagoriády

Aktualizováno: 2019-06-03 10:16:01

Ke konci května proběhlo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, do kterého jsme vyslali čtyři zástupce do tří kategorií.
Největší radost nám udělal Tomáš Čanda (IV. B), který získal plný počet bodů a v poli o rok starší kategorie obsadil 1. - 2. místo.
Ani ostatní se neztratili. Tereza Uldrichová (VI. B) si ve své kategorii vypočítala 20. - 23. místo.
Do nejvyšší kategori - 8. ročník jsme vyslali dva nejlepší matematiky. Flandera Štěpán (VIII. A) a Antoš Jan (VIII. B) - oba stejně ztratili pouze jeden bod a s ostatními soutěžícími se podělili o 6. - 10. místo.
Blahopřejeme počtářům a děkujeme jim za skvělou reprezentaci školy, paní učitelce Haně Šafaříkové děkujeme za organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Návštěva z partnerské školy (22. - 24. 5. 2019)

Aktualizováno: 2019-05-31 08:41:50

Dlouhé přípravy předcházely příjezdu zástupců pedagogů a žáků z partnerské školy ve slovenském Važci.
Ve středu 22. května jsme v odpoledních hodinách přivítali plný autobus našich slovenských přátel.
Navečer byli všichni oficiálně přivítáni v naší škole. Byl pro ně připraven úvodní program - vystoupení něžných mažoretek z PREZIOSA a silných hochů z oddílu JUDA.
Pak se již program rozdělil. Žáci obou škol změřili své síly v turnaji vybíjené a florbalu a na závěr podpořili své přátelství za znění diskotékové hudby.
Ve čtvtek vyrazila slovenská návštěva za poznáváním jihočeských krás - na zámek Hluboká nad Vltavou.
Ani čtvrteční večer nikdo nezahálel. Nejprve smíšená družstva obou škol změřila síly v různých dovednostních soutěžích a večer uzavřeli opět malou diskotékou. Ani se nikomu nechtělo jít spát.
Páteční ráno si žáci z partnerské školy vyzkoušeli jednu vyučovací hodinu na naší škole a pak si šli prohlédnout novou expozici blatenského muzea, ze které odcházeli velmi nadšení. Po obědě je čekala dlouhá cesta zpátky k domovu.
Všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a zdárném průběhu akce, velmi děkujeme.
FOTOGALERIE

Příprava pro volbu povolání

Aktualizováno: 2019-05-31 08:42:08

Žáci osmých tříd postupně navštívili několik jihočeských podniků a středních škol. Tuto aktivitu nám umožnil projekt Jihočeské hospodářské komory.
Seznámení s různými typy výroby a potřeby různého zaměření pracovníků poznali žáci v rámci exkurzí do blatenského Leifheitu a vodňanské firmy Pöttinger.
I návštěvy středních škol některým žákům otevřely jiné pohledy na budoucí povolání. Velmi se jim líbily prostory Střední školy rybářské ve Vodňanech a pak projektový den Den obnovitelných zdrojů v SPŠ Volyně.
Další aktivitou doplňující oblasti předmětu volba povolání je spolupráce s pracovnicemi Úřadu práce ve Strakonicích.
I na příští školní rok jsou naplánovány další exkurze, které budou předcházet termínu podávání přihlášek ke studiu.

Kytičkový den - Den proti rakovině

Aktualizováno: 2019-05-15 10:30:17

Ve středu se naši žáci přihlásili do akce Kytičkový den - Den proti rakovině
Členové školního parlamentu budou ve škole nabízet kytičky a tím mohou žáci, zaměstnanci či případně další návštěvníci školy přispět na dobrou věc.
Všem, kteří přispějí drobnou korunkou (20,- Kč za kytičku), všem děkujeme.

Krajská kola Hokejbalu proti drogám

Aktualizováno: 2019-05-31 08:13:56

Začátkem května v krajských kolech Hokejbalu proti drogám postupně změřily síly týmy, které postoupily z okresních kol. Z naší školy nás postupně budou reprezentovat tři družstva ve třech různých kategoriích.
2. května proběhlo v Blatné krajské kolo kategorie 4. a 5. tříd. Chlapci zabojovali a přinesli do naší sbírky další pohár za stříbrnou pozici.
O den později v kraském kole změřily své síly chlapecké týmy 8. a 9. tříd, které také přišly ozdobené stříbrnými medailemi.
Posledního krajského kola se zúčastnilo chlapecké družstvo 6. a 7. tříd a nezkazilo sestavu krajských medailí - přivezli zaké stříbro.
Blahopřejeme chlapcům a děkujeme jim za skvělou reprezentaci školy, paní učitelce Pavle Voborníkové děkujeme za organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Upozornění pro rodiče - finanční transakce dětí na internetu

Aktualizováno: 2019-05-02 21:28:28

Svět internetu nabízí všem neměrné množství služeb. Jen na nás je, abychom si se zdravým rozumem vybírali takové, které jsou pro nás bezpečné a neohrožují nás v žádném směru. Tyto dovednosti musíme předávat i našim dětem.
Ne všechny služby na internetu jsou zdarma. Hlavně děti neumí správně vyhodnotit finanční zátěž a jsou schopné utrácet nesmyslné částky za postup v počítačové hře nebo jiné služby na internetu. Děti využívají služby PAYSAFECARD. Tato služba není omezena věkem a děti mnohdy nejsou schopné k jejímu využívání přistupovat v rozumné míře a zodpovědně zacházet s penězi.
Prosíme Vás, vážení rodiče, poučte své děti o bezpečném a hospodárném využívání počítačových služeb a sledujte nejen jejich pohyb na internetu, ale i zacházení s penězi – společně je tak připravíme na samostatný zodpovědný přístup k oběma oblastem života.
Podrobnosti k finančnímu ohrožení Vašich dětí naleznete na odkaze Bezpečnost na internetu Platby na internetu - PAYSAFECARD

MONTÉRKOVÝ DEN

Aktualizováno: 2019-05-03 14:52:32

Další aktivita žákovského parlamentu sjednotí všechny žáky i zaměstnance v tématickém dni - "MONTÉRKOVÉM DNI" (den v pracovním oděvu) - 3. května.
I když v názvu je přesná definice pracovního oděvu, mohou si všichni zapojení vybrat i jiný specifický pracovní oděv, který je typický pro jakékoliv povolání ("uniformu" zdravotní sestřičky, kuchařky, lékaře, hasiče,...).
Podpořte všichni nápad našich starších žáků a sjednoťme naši školu dle daného hesla. Možná se pro některé z nich jednou stanou součástí jejich života.
FOTOGALERIE

Výsledky matematické olympiády

Aktualizováno: 2019-04-17 20:06:38

V úterý 9. dubna proběhlo ve Strakonicích okresní kolo Matematické olympiády v kategoriích 6., 7. a 8. ročníku. Naši žáci pěkně zabojovali a umístili na krásných místech.
V kategorii Z6 David Hanousek (VI. A) získal 14. místo.
V kategorie Z7 nás skvěle reprezentoval Radek Sitter (VII. A), který si svým výkonem zajistil bronzovou příčku.
Symbolické medailové pozice obsadili žáci i v kategorii Z8. Zlato si "vypočítal" Štěpán Flandera (VIII. A) a bronz Jakub Maroušek (VIII. A).
Všem soutěžím blahopřejeme ke skvělým výkonům, paní učitelce Haně Šafaříkové děkujeme za přípravu žáků a organizační zajištění soutěže, Anetě Piklové přejeme do dalšího kola hodně úspěchů.
Výsledky soutěží

Den Země

Aktualizováno: 2019-04-17 20:06:32

Celosvětový Den Země, který nám všem připomíná, že se musíme zamyslet nad svým chováním k planetě Zemi, letos připadá na 22. dubna.
V následujících dnech si pro naše žáky pedagogové ve spolupráci s dalšími odborníky připravili tématické dny zaměřené na environmentální výchovu.
23. dubna proběhne projektový den na 1. stupni, v rámci kterého si jednotlivé ročníky užijí různé aktivity s rozšiřujícím obsahem o přírodě, její ochraně i praktických činnostech člověka vedoucích k péči o naši planetu.
Podobný projektový den čeká žáky 2. stupně 30. dubna.

Pöttinger Vodňany

Aktualizováno: 2019-04-17 20:06:30

Ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou se žáci 8. ročníku v rámci předmětu volba povolání podívali do provozu firmy PÖTTINGER Vodňany. Prohlídka firmy jim přiblížila nejen vlastní provoz a její produkci, ale i případné uplatnění, které je může inspirovat při volbě svého dalšího studia, která na ně čeká ani ne za rok.

Soutěž o nejkrásnější kraslici

Aktualizováno: 2019-04-17 20:06:16

Žákovský parlament vyhlásil na začátku dubna Soutěž o nejkrásnější kraslici, které se mohli zúčastnit zruční a kreativní žáci. Po Velikonocích budou vyhlášeny výsledky. Pro tvůrce tří nejkrásnějších kraslic jsou připraveny odměny. Malé drobnosti čekají i na ostatní účastníky soutěže.
Všem, kteří se pochlubili svými kraslicemi, děkujeme za účast v soutěži.

Výsledky soutěže Hokejbal proti drogám (starší kategorie)

Aktualizováno: 2019-04-25 13:24:20

V úterý 9. dubna proběhlo na blatenském stadionu okresní kolo několika kategorií Hokejbalu proti drogám. Naše škola vyslala tři soutěžní družstva. Výsledky všech zápasů nás velmi potěšily.
V kategorii družstev 6. a 7. tříd přinesli chlapci zlatý pohár. Zlatou příčku získalo i chlapecké družstvo 8. a 9. tříd. Oba chlapecké týmy nám budou reprezentovat v krajském kole. Ani dívčí družstvo se neztratilo a obsadilo krásnou stříbrnou příčku.

Ve čtvrtek 11. dubna se konalo na blatenském stadionu okresní kolo nižších kategorií Hokejbalu proti drogám. Naše škola vyslala opět tři soutěžní družstva. A znovu nás výsledky všech zápasů velmi potěšily.
V kategorii družstev 4. - 5. tříd přinesli chlapci stříbný pohár a tím si zajistili postup do krajského kola. Bronzovou příčku získalo i chlapecké družstvo 1. - 3. tříd. Velmi urputně bojovalo další družstvo z 4. - 5. tříd, které ale neobsadilo medailovou pozici.

Všem družstvům blahopřejeme, zlatým chlapcům budeme v krajských kolech držet palce. Panu učiteli Miroslavu Šafrovi a paní učitelkám Ivě Tvrdé a Pavle Voborníkové děkujeme za jejich přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Přijímací zkoušky

Aktualizováno: 2019-04-11 11:42:39

V pátek 12. dubna a v pondělí 15. dubna proběhne první kolo přijímacích zkoušek na střední školy (vzdělávací obory s maturitou).
Všem našim deváťákům držíme palce, aby zkoušky zvládli tak, aby se dostali na své vysněné studijní obory.
Další termíny přijímací zkoušek pro víceletá gymnázia či náhradní termíny jsou uvedeny v kalendáři pro letošní školní rok.

Výsledky okresního kola biologické olympiády

Aktualizováno: 2019-04-25 13:24:54

10. dubna vyrazili naši čtyři zástupci do okresního kola biologické olympiády obhájit své "vědecké" práce a splnit i další úkoly.
Nejlepších výsledků dosáhla Klára Jiřincová (VII. A), která se umístila na 12. místě. Další úspěšní řešitelé jsou David Hanousek (VI. A) na 13. místě, Ema Převrátilová (VII. A) na 21. místě a Markéta Flanderová (VI. B) na 24. místě.
Všem soutěžím blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Paní učitelce Petře Karešové děkujeme za jejich přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Výkup léčivých bylin

Aktualizováno: 2019-04-12 10:21:36

Firma Byliny Mikeš předala škole informace o sběru léčivých rostlin, do kterého se mohou zapojit všichni.
Informace ke sběru najdete na webových stránkách firmy Byliny Mikeš.
Ceník sbíraných bylin je uveden pod tímto odkazem.
Výkup bylin probíhá i v NÁKUPNĚ V BLATNÉ v čase 9:00 - 16:00 v následujících dnech 15. 5., 29. 5., 12. 6., 26. 6., 10. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 8., 4. 9., 2. 10., 16. 10., 30. 10
NÁKUPNA BLATNÁ (Šilhova 90 - areál Sběrných dvorů Blatná)

Výsledky zápisu do 1. ročníku základní školy

Aktualizováno: 2019-04-10 07:22:24

Ve dnech 5. a 6. dubna proběhl ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Celkem zákonní zástupci k zápisu přivedli 34 dětí, pro žádné z nich nepodali žádost o odklad povinné školní docházky.
Na základě výsledků zápisu počítáme s otevřením dvou prvních tříd. Třídními učitelkami se stanou Mgr. Jana Fialová a Mgr. Lenka Motyková. Obě již mají opakovanou zkušenost s prací s dětmi v první třídě.
Všem žádostem o přijetí dítěte k plnění školní docházky na naší škole bylo vyhověno.
Všem zákonným zástupcům děkujeme za důvěru, kterou nám projevili zapsáním svých dětí na naši školu. Všichni se již těšíme na práci s dětmi a spolupráci s jejich rodiči. Touto společnou devítiletou cestou dovedeme budoucí prvňáčky k jejich úspěšné budoucí přípravě pro vysněné povolání a úspěšnému vstupu na vlastní dráhu samostatného života.
Seznam přijatých dětí

Třídní schůzky k uzavřenému 3. čtvrtletí

Aktualizováno: 2019-04-10 09:10:16

Termíny třídních schůzek pro uzavření 3. čtvrtletí:
4. dubna
- V. C
11. dubna
- ostatní třídy
Přesné časy najdete v sekci Školní rok 2018/2019=>Organizace roku

Velikonoční jarmark

Aktualizováno: 2019-04-09 12:30:21

Dne 12. dubna 2019 od 15:00 hodin proběhne ve škole již tradiční Velikonoční jarmark, které organizujeme společně se Spolkem rodičů a přátel školy.
Na programu byly:
1) velikonoční vystoupení 2. a 4. tříd
- II. A, B (p. uč. Chvostová, Kotšmídová)
- IV. A, B (p. uč. Lojdová, Voborníková)
2) velikonoční prodejní tvořivé dílny
3) improvizovaná kavárnička
Všem vystupujícím i paním učitelkám a vychovatelkám děkujeme za přípravu krásné velikonoční akce.
Všem pekařkám z řad maminek a babiček předem děkujeme za napečení sladkostí i slaných dobrot do improvizované kavárničky.
Plakát na Velikonoční jarmark

Environmentální pobyt

Aktualizováno: 2019-04-08 20:36:56

Třída V. C v pondělí 8. dubna vyrazila vlakem do šumavské obce Stožec, kde absolvuje týdenní environmentální pobyt se vzdělávacími programy.
Každý den budou poznávat přírodu nejen Národního parku Šumava, ale celého českého regionu. Programy probíhají v prostorách Centra environmentální výchovy Stožec i ve volné přírodě NP Šumava.
Z pobytu budou aktualizovány fotografie ve fotogalerii.

Výsledky APRÍLOVÉHO BĚHU DO SCHODŮ

Aktualizováno: 2019-04-03 09:54:16

První dubnový den je celý naruby. Tento den mají žáci (i pracovníci) povolenu jednu hodinu, kdy smí běhat po schodech ve škole - probíhá tradiční školní závod - APRÍLOVÝ BĚH DO SCHODŮ.
Každý závodník vyběhl z přízemí až do druhé patra, kde na něj čekala malá sladká odměna. Výsledné časy byly vyhodnoceny v několika kategoriích a zde jsou výsledky třech nejlepších běžců v každé kategorii:
DÍVKY
1. ročník: Eiflerová Barbora, Floriánová Veronika, Škardová Eliška (všechny I. B)
2. - 3. ročník: Slavíková Kateřina (III. B), Pangrácová Karolína, Pangrácová Leontýna (obě II. B)
4. - 5. ročník: Uldrichová Anna, Šustrová Simona, Kratochvílová Adéla (všechny V. A)
6. - 7. ročník: Thorovská Karolína (VII. A), Uldrichová Tereza, Marassová Kristina (obě VI. B)
8. - 9. ročník: Kratochvílová Iva, Zemanová Martina, Šustrová Karolína (všechny VIII. A)
CHLAPCI:
1. ročník: Navrátil Adam, Kačena Lukáš, Pavlík Petr (všichni I. B)
2. - 3. ročník: Pojer Michal (III. B), Kratochvíl Josef (III. A), Spousta Daniel Jack (III. B)
4. - 5. ročník: Tůma Tadeáš (V. B), Švec Michal (IV. B), Zemek Josef (V. A)
6. - 7. ročník: Schwarz Tomáš, Doležal Filip (oba VI. A), Potůček Jakub (VI. B)
8. - 9. ročník: Potůček Josef (IX. B), Maroušek Jakub (VIII. A), Rod Filip (IX. A)

Den učitelů

Aktualizováno: 2019-04-02 15:33:38

28. března 1592 se narodil Jan Ámos Komenský, a proto se celosvětově slaví tento den jako Den učitelů.
V naší škole jsme tento den pojali nejen jako Den učitelů, ale jako den všech pracovníku naší školy, protože jméno Učitele národů nese naše škola.
Členové žákovského parlamentu předali všem našim pracovníkům rozkvetlé posly jara (macešky) ozdobené logem školy a malou sladkostí.

Zápis do 1. ročníku (5. a 6. 4. 2019)

Aktualizováno: 2019-03-28 14:50:23

Dle nového školského zákona začíná období zápisů do 1. ročníku.
Před jeho konáním předcházely pravidelné akce.
Nejprve k nám do školy zavítaly předškolní ročníky blatenských mateřských škol na program "Prvňáčkem na zkoušku", který pro ně připravili žáci 1. a 8. ročníků.
Vyvrcholením veškerých příprav byla zážitková akce pro předškoláčky a jejich rodiče - Půjdem spolu do pohádky (21. března od 15:00), nad kterou si převzaly patronát děti z 5. a 9. ročníků.
Vlastní zápis proběhne v pátek 5. dubna (14:00 - 17:00) a v sobotu 6. dubna (9:00 - 11:00).
K zápisu přijdou děti s aspoň jedním zákonným zástupcem. Rodiče se mohou rozhodnout pro jakoukoliv základní školu bez ohledu na spádové oblasti. V případě nemoci nebo jiných závažných důvodů je možné si domluvit náhradní termín zápisu dítěte.
Podrobné informace o zápisu najdete v sekci Informace pro rodiče => Zápis do 1. ročníku.

Krajská kola chemické a dějepisné oympiády

Aktualizováno: 2019-03-27 08:13:14

V průběhu předposledního březnového týdne vyrazili naši postupující žáci do DDM České Budějovice změřit své síly v krajských kolech vědomostních soutěží.
Nejprve se konala chemická olympiáda, ve které vybojoval Jan Kolár (IX. A) 15. místo.
V pátek pak následovala dějepisná olympiáda, kde se Šimon Chalupecký (VIII. A) umístil na 7. místě v kraji.
Soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Paním učitelkám Petře Karešové, Martině Kubíkové a Martině Michalové za jejich přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Půjdem spolu do pohádky

Aktualizováno: 2019-02-22 09:27:21

Zveme všechny rodiče s jejich budoucími prvňáčky na akci Půjdem spolu do pohádky, která se bude konat ve čtvrtek 21. března 2019 od 15:00 hodin.
Pro děti je pod patronací 5. a 9. tříd připraveno pohádkové hravé odpoledne.
Zákonní zástupci se od vedení školy a třídních učitelek v budoucích 1. třídách dozví vše o nástupu do 1. třídy, chodu školy a vlastním aktu zápisu. Na závěr si budou moci prohlédnout budovu školy.
Předcházející akce před zápisem

Výsledky okresního kola chemické olympiády

Aktualizováno: 2019-03-06 10:29:49

Začátek března se v DDM ve Strakonicích nesl v duchu chemických vzorečků a výpočtů - proběhlo okresní kolo chemické olympiády. Z naší školy se vydali změřit síly tři naši mladí chemici. Plnili úkoly v teoretické i praktické části.
Jan Kolár z IX. A získal celkem 79 bodů a tím si zajistil krásné (a možná i postupové) 4. místo. Na 12. příčce zůstala Tereza Šafaříková (IX. B) a o 3 místa níže ještě Adéla Bejčková (IX. B).
Všem soutěžícím děkujeme a paní učitelce Petře Karešové děkujeme za jejich přírpavu a organizační zajištění soutěží.
Výsledky soutěží

Hledáme mladého chemika

Aktualizováno: 2019-02-22 09:32:16

Do 3. (praktického) kola soutěže Hledáme mladého chemika postoupila naše žákyně Tereza Šafaříková z IX. B. Změřit své síly s ostatními zájemci o chemii vyrazila 21. února do Prahy.
Po splnění všech úkolů a přičtení bodů z minulých kol nakonec obsadila krásné 11. místo. Odnesla si pěkné ceny a plno zajímavých zážitků.
Blahopřejme jí ke skvělému umístění a přejeme do dalších let mnoho úspěchů v daném oboru, který si ji získal. Děkujeme paní učitelce Petře Karešové za její přípravu a paní učitelce H. Šafaříkové za organizační zajištění účasti v soutěži.
Výsledky soutěží

LVVZ (16. - 23. únor 2019)

Aktualizováno: 2019-02-22 12:42:42

Zítra odjíždí naši sedmáci na lyžařský kurz do Lyžařského areálu Belveder na Šumavě.
V rámci kurzu se budou snažit zvládnout základní techniky sjezdového a běžeckého lyžování.
Večerní program bude zaměřen nejen na vzdělávání (první pomoc na horách, lyžařské vybavení,...), ale i zábavě a poznávání se v jiném prostředí, než je škola.
Podrobnější informace:
Odjezd v sobotu 16. února ve 14:00 od budovy školy (autobusem).
Před odjezdem nutné odevzdat potvrzení o bezinfekčnosti a další požadované doklady.
Návrat je plánován na sobotu 23. února kolem 12:00 hodin zase k budově školy.
Přejeme žákům i pedagogům, aby si celý kurz užili a ve zdraví se šťastně vrátili.
Fotografie z LVVZ

Výsledky okresního kola zeměpisné olympiády

Aktualizováno: 2019-02-22 09:10:42

Konalo se další okresní kolo vědomostní soutěže - Zeměpisné olympiády.
Výsledky:
Kategorie A
7. místo - Hanousek David (VI. A)
Kategorie C
5. místo - Kolár Jan (IX. A)

Soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. Paní učitelce Janě Novotné děkujme za jejich příprau a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

PANGEA

Aktualizováno: 2019-02-15 14:51:51

Dnes proběhlo školní kolo mezinárodní matematické soutěže PANGEA, do které se přihlásiilo 33 žáků z 4. - 9. ročníku. Během 45 minut splnili 15 záludných matematických úloh.
Výsledky budou známy na začátku měsíce dubna. Nejlepší žáci z celé republiky se zúčastní 17. května 2019 republikového finále v Praze.

Okresní kola konverzačních soutěží

Aktualizováno: 2019-02-20 10:29:02

Postupně proběhla okresní kola konverzačních soutěží.
Nejprve se soutěžilo v ruském jazyce, kde se naši zástupci umístili následovně:
5. - 6. místo - Fiřt David (VIII. B)
7. - 8. místo - Vaňáčová Lucie (VIII. B), Kratochvílová Iva (VIII. A)

Další konverzace probíhaly v jazyce německém a ani tady se naše žačky neztratily. Sandra Vondrová z IX. A získala 4. místo a Adéla Bejčková z IX. B hned příčku za ní.
Vše soutěžící zakončili v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovali v kategorii II A Jan Antoš (VIII. B), který se umístil na 3. místě, a Doina Panfil (VII. B) v kategorii I A, která získala 9. místo.
Všem soutěžícím blahopřejeme a paním učitelkám Jiřině Karlíkové (Janě Novotné), Marii Vanduchové a Vladěně Polívkové děkujeme za jejich přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Prvňáčkem na zkoušku

Aktualizováno: 2019-02-20 09:37:09

5. a 8. února jsme přivítali předškolní třídy z MŠ Šilhova a Vrchlického na akci Prvňáčkem na zkoušku.
Žáci 1. tříd se svými třídními učitelkami je nejprve pozvali do svých tří, aby si vyzkoušeli, jaké to je být prvňáčkem.
Potom na ně čekala pohádka O dvanácti měsíčkách v podání dramatického kroužku pod vedením paní vychovatelky Marie Kulhové.
Další překvapení si pro ně připravili žáci 8. ročníku. Sportovní soutěže si vyzkoušeli všichni předškoláci, odnesli si za ně medaile a kornout plný sladkých lízátek.
Děkujeme žákům 1. a 8. tříd, paním učitelkám i paní vychovatelce za skvěle připravený program pro budoucí prvňáčky.

Biatlon

Aktualizováno: 2019-02-18 15:17:40

V minulém týdnu využil pan učitel Miroslav Šafr ve spolupráci s paní zástupkyní Martinou Michalovou mimořádné sněhové nadílky a připravili pro chlapce 7. - 9. tříd malý závod ve školním biatlonu. Připravili pro ně krátkou dráhu, střelbu ze vzduchovky nahradili střelbou z praku.
Žáci si tím zpestřili klasickou hodinu tělesné výchovy. Sedmáci si tak před odjezdem na LVVZ vyzkoušeli svou zručnost a starší žáci zavzpomínali na naučené techniky z jejich LVVZ.
Fotografie ve fotogalerii

Přihlášky k dalšímu studiu

Aktualizováno: 2019-02-07 09:26:27

Měsíc únor je obdobím rozhodování našich vycházejících žáků a jejich zákonných zástupců.
KAM DÁL?
Žáci mají právo zvolit nejvýše dva následné studjní obory (dostanou tudíž maximálně dvě stejné přihlášky, na kterých jsou uvedeny oba obory).
Škola žákům připravuje přihlášky dle jejich zvoleného oboru. Veškeré údaje jsou ve škole zkontrolovány a přihlášky jsou postupně předávány žákům.
Upozorňujeme žáky i zákonné zástupce, že je nutné nechat potvrdit přihlášku lékařem, pokud potvrzení škola vyžaduje. Dále jsou žáci i jejich rodiče povinni doplnit na přihlášku termíny přijímacích zkoušek (pokud se na zvolený obor konají), datum, místo a podpisy (žáka i zákonného zástupce uvedeného na přihlášce).
Termín pro odevzdání přihlášky na zvolené školy je do konce února 2019. Za odevzdání přihlášky zodpovídají zákonní zástupci žáka.
Veškeré tyto informace se týkají i žáků, kteří se hlásí ke studiu na víceletá gymnázia z 5. nebo 7. ročníku.
Dále již budeme jen všem našim vycházejícím žákům držet palce, aby se jejich vysněný obor stal oborem, který budou moci od září 2019 studovat.

Výsledky okresního kola matematické olympiády

Aktualizováno: 2019-02-07 09:26:33

Pětice našich matematiků z 1. stupně vyrazila do strakonického okresního kola matematické olympiáda.
Umístění v soutěžním klání:
11.-12. místo - Hromada Michal (V. A)
13.-14. místo - Čanda Tomáš (IV. B)
15.-17. místo - Kratochvílová Adéla (V. A)
18.-25. místo - Fejtl Matěj (V. B), Tůma Tadeáš (V. B), Vilítová Markéta (V. B)

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. Paní učitelce Tereze Kuparové za hladký průběh školního kola a přípravu žáků, paní učitelce Pavle Voborníkové za organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Průkaz ISIC, ITIC, ALIVE

Aktualizováno: 2019-02-07 13:00:10

Od listopadu 2018 je škola partnerem společnosti GTS ALIVE, která distribuuje průkazy pro žáky, pedagogy a další zaměstnance ve škole.
Za tuto dobu bylo vydáno celkem 116 průkazů.
- 94 ISIC ŠKOLÁK (pro žáky)
- 17 průkazů ITIC (pro pedagogické zaměstnance)
- 5 průkazů ALIVE (pro další zaměstnance školy)
Všichni zájemci mají stále možnost si průkaz objednat. Podrobnější informace najdete ve sekci INFORMACE PRO RODIČE/PRŮKAZY ISIC ŠKOLÁK

Konec pololetí

Aktualizováno: 2019-01-30 10:33:18

31. ledna končí oficiálně 1. pololetí tohoto školního roku. Žáci dostanou svá pololetní vysvědčení a vyrazí na zasloužené (i když jen jednodenní) pololetní prázdniny.
Pro prvňáčky tento den bude velmi významný. Dostanou svá vůbec první vysvědčení a pyšně se se svými výsledky budou moci všude pochlubit, protože pilně celý ten čas pracovali.
Pro naše vycházející žáky je toto vysvědčení poslední možnost, jak si trochu pomoci při přijímacím řízení. Nyní je už jen čeká svízelná doba rozhodvání. Budeme jim držet palce, aby měli šťastnou ruku při volbě budoucího studia. Věříme, že se na vytoužené obory nakonec dostanou.
Děkuji všem žáků, rodičům i našim pedagogům, i ostatním pracovníkům za několikaměsíční spolupráci, která vedla k dalšímu rozšíření vzdělání našich dětí pro jejich budoucnost.
Mgr. Jana Krapsová

Okresní kolo olympiády z českého jazyka

Aktualizováno: 2019-01-30 10:33:37

Poslední lednové pondělí proběhlo oresní kolo olympiády v českém jazyce, do kterého byli vysláni dva soutěžní zástupci.
Umístění:
10.-13. místo obsadila Adéla Bejčková (IX. B) a 18.-21. místo Jan Kolár (IX. A).
Oběma soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. Paní učitelce Janě Schmidové za organizační zajištění soutěže a přípravu žáků.
Výsledky soutěží

Plavecký výcvik

Aktualizováno: 2019-01-28 09:35:20

Na konci ledna se pomalu vystřídají třeťáci se čtvrťáky na plaveckém výcviku.
Žáci 3. tříd ukončili deset dvouhodinových lekcí. Někteří vstupovali do píseckého bazénu jako naprostí neplavci, na konci celého turnusu všichni zvládli základy plaveckých stylů a mnozí uplavali až 200 metrů. Poslední hodinu odcházeli všichni s mokrým vysvědčením, na kterém bylo potvrzeno, že se z nich stali plavci.
Čtvrťáci navazují na loňské hodiny plavání. V tomto roce se již budou zdokonalovat v plaveckých stylech.
Děkujeme Plavecké škole pri Plaveckém stadionu Písek za skvěle vedené hodiny plaveckého výcviku a příjemný přístup všech instuktorů.

Upozornění na změnu v jídelníčku

Aktualizováno: 2019-01-28 09:35:43

Upozorňujeme žáky i zákonné zástupce, že došlo k výrazné změně v jídelníčku od 4. února.
Pokud již máte proveden výběr stravy na toto období, doporučujeme provést kontrolu.
Děkujeme za pochopení.

Školní ples

Aktualizováno: 2019-01-21 09:13:04

Na pátek 1. února 2019 se připravuje pravidelný ŠKOLNÍ PLES pro žáky 2. stupně, který organizuje SRPŠ. Akce se bude konat v sále Komunitního centra aktivního života v Blatné od 18:00 hodin (do 22:00 hodin).
Na programu je předtančení, osvojení si tanečních kroků některých tanců a losování bohaté tomboly.
Žáci si mohou zakoupit lístky ve škole (kanceláři účetní - 1. patro vpravo).
Plakát na Školní ples

Výsledky okresního kola dějepisné olympiády

Aktualizováno: 2019-01-17 15:21:40

Začal nový kalendářní rok, pomalu končí 1. pololetí, ale pro okresní a vyšší kola soutěží začíná nejbohatší období.
Právě ve středu 16. ledna se ve strakonickém DDM konalo okresní kolo DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY, do kterého vyrazili tři naši zástupci. Svými výkony nás moc potěšili.
Umístění:
3. místo Chalupecký Šimon (VIII. A) – postup do krajského kola
10. místo Flandera Štěpán (VIII. A)
28. místo Zemanová Martina (VIII. A)

Všem soutěžícím blahopřejeme, Šimonovi budeme držet v dalším kole palce a paní učitelce Martině Kubíkové děkujeme za jejich přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Plavecký výcvik

Aktualizováno: 2019-01-17 15:04:20

Plavecký výcvik probíhá ve 3. a 4. ročnících dle našeho Školního vzdělávacího programu "Škola základ života".
Ve čtvrtek 24. ledna si žáci 3. ročníku užijí poslední dvouhodinovou lekci a převezmou si svá mokrá vysvědčení. Další týden již bude písecký bazén (10 čtvrtečních dvouhodinových lekcí) čekat na naše čtvrťáky.

Výstava MERKUR

Aktualizováno: 2019-01-17 15:00:52

V prosinci a nyní i v lednu postupně třídy navštěvují interatkivní výstavu MERKUR v Městském muzeu Blatná. Všichni žáci i pedagogové se z výstavy vracejí nadšení. Prohlídka doplněná komentářem průvodce je jen počátkem celého programu. Nejvíce zábavná je pro všechny vlastní práce se stavebnicí.
Děkujeme pracovníkům muzea za zajímavou a prakticky zaměřenou výstavu, která podporuje polytechnické vzdělávání.

Nabídka dvou jídel

Aktualizováno: 2019-01-01 16:23:01

Od ledna 2019 bude znovu zavedena nabídka dvou hlavních jídel ve školní jídelně.
Upozorňujeme strávníky, že volbu musí učinit do středy předchozího týdne. Pokud tak neučiní, zůstane jim automaticky nastavena první nabídka na daný den.
Všem strávníkům i rodičům děkujeme za pochopení a trpělivost po dobu řešení dlouhodobých nemocí pracovnic školní kuchyně.

Přání do nového roku

Aktualizováno: 2018-12-21 10:03:09

Blíží se konec roku 2018.
Jménem svým i všech pracovníků školy chci popřát všem žákům a jejich rodičům do nového roku 2019 hodně zdraví, mnoho štěstí, úspěchů a splněných přání.

Mgr. Jana Krapsová, ředitelka školy

Poslední předvánoční školní den

Aktualizováno: 2018-12-18 08:22:32

V pátek 21. prosince se žáci pomalu připraví na sváteční dny. I ve škole bude upraven rozvrh.
Na obou stupních se připravuje vánoční výzdoba a chystají se vánoční besídky. Školu rozezní vánoční melodie a provoní cukroví od maminek a babiček.
Po všech adventních akcích jsou již všichni plni očekávání příchodu nejkrásnějších svátků roku.

Výsledky okresního kola ve florbale

Aktualizováno: 2019-01-23 09:23:21

Ke konci kalendářního roku vyrazilo chlapecké družstvo do okresního kola florbalového turnaje do Strakonic.
Prošli postupně všemi jednotlivými souboji. Na základě všech výsledků nakonec obsadili pěkné 9. místo.
Děkujeme žákům za reprezentaci školy a panu učiteli M. Šafrovi za jejich přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Výsledky Náboj Junior

Aktualizováno: 2019-01-04 11:49:23

V Písku proběhlo regionální kolo matematicko-fyzikální soutěže družstev žáků 2. stupně - Náboj Junior. Do boje se vypravila dvě družstva, která se v početném regionálním (posléze i celostátním) žebříčku neztratila.
4. místo obsadilo smíšené družstvo ve složení Bejčková Adéla (IX. B), Šejvar Adam (IX. B), Synek Antonín (IX. B), Flandera Štěpán (VIII. A), hned následující 5. místo získalo družstvo žáků IX. A ve složení Rod Filip, Vlach Dalibor, Kolár Jan a Houdek Svatopluk.
Všem soutěžícím blahopřejeme a paní učitelce V. Šofrové děkujeme za organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Bezpečnost na internetu

Aktualizováno: 2018-12-18 14:48:19

Internet nabízí dětem a mladým lidem úžasné příležitosti objevování, komunikace a tvorby. Totéž nabízí i dospělým.
Ale ne všechny stránky jsou vhodné pro naše děti.
Internet svou otevřenou náruč informací otevírá všem. My dospělí máme ale povinnost nastavit bezpečné prostředí pro děti, které mohou být jeho obsahem ohroženy.
Největší nebezpečí na ně číhá ve světě sociálních sítích, které umožňují komunikujícím osobách velkou anonymitu a pocit beztrestnosti. Pro děti je tento svět velmi lákavý. Mnohé je začínají využívat, aniž by splnily věkovou hranici.
Nebezpečí osobního kontaktu s cizími lidmi a správnou komunikaci mezi nimi dětem vštěpujeme odmalička. K naprosto stejnému postupu by měly být děti vedeny i při komunikaci po internetu, kde si toto nebezpečí ani neuvědomují.
Virtuální svět je pro nás všechny nekonečný a velmi přínosný, pokud se jej naučíme správně používat.
Podrobnější informace k bezpečnosti na internetu

Výsledky Mladého chemika

Aktualizováno: 2018-12-18 08:51:43

Druhého testovacího kola soutěže Hledáme mladého chemika 2019 se zúčastnili naši tři začínající chemici z 9. ročníku. Do Prahy dorazili soutěžící z Jihočeského a Středočeského kraje a pražští žáci. Celkem se zapojilo 348 dětí.
V tomto početném poli se naši chemici vůbec neztratili.
Umístění:
21. místo - Šafaříková Tereza (IX. B, postup do 3. praktického kola)
120. místo - Šorna Robert (IX. B)
192. místo - Šejvar Adam (IX. B)

Blahopřejeme všem soutěžícím, Terezce držíme palce v dalším kole a paní učitelce Petře Karešové děkujeme za přípravu žáků a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Jak Grinch ukradl Vánoce

Aktualizováno: 2018-12-14 12:55:22

V pátek 14. prosince vánoční náladu přineslo tanečně-dramatické vystoupení Jak Grinch ukradl Vánoce v podání dětí ze ZUŠ Blatná. I letos jejich představení oplývalo nápady a nadšením pedagogů i malých tanečníků.
Děkujeme za krásné navození sváteční nálady.

Výsledky testování SCIO

Aktualizováno: 2018-12-14 08:14:56

V listopadu proběhlo v 8. ročníku testování Čtenářské a matematické gramotnosti, které podpořil Jihočeský kraj ve spolupráci se SCIO.
Všichni zúčastnění žáci si mohou prohlédnout své výsledky na webovém pportále pod přihlašovacím údaji, které obdrželi ve škole při testování. Výsledky testů jim mají pomoci při přípravě na přijímací řízení pro další studium v 9. ročníku.
Na konci školního roku 2018/2019 proběhne ještě jedno kolo testování, ve kterém si žáci ověří změnu úrovně obou gramotností.

Možnost vyzvednutí průkazů ISIC

Aktualizováno: 2018-12-14 11:55:46

Vážení rodiče.
Na základě Vašich objednávek (v případě splnění následujících podmínek: žáci měli dostatečný zůstatek na Školním programu a byli přítomni ve škole v době hromadného fotografování) byla provedena hromadná objednávka. Těmto žákům byly doručeny průkazy ISIC - Školák. Ostatním žadatelům budou průkazy doručovány v dalších vlnách.
Žáci 2. stupně si průkaz proti podpisu vyzvednou sami (v žákovské knížce dostanete informaci o převzetí průkazu Vaším dítětem).
Rodiče žáků 1. stupně budou vyzváni třídní učitelkou, aby si proti podpisu přišli vyzvednout průkazy ISIC - Školák do kanceláře školy.
Děkujeme Vám za spolupráci.
Přejeme všem, aby se průkaz stal opravdu přínosnou součástí běžného života.

Vyhlášeny dny ředitelského volna

Aktualizováno: 2018-12-13 15:50:13

Vážení rodiče, žáci a zákonní zástupci,
oznamuji Vám, že v souladu s § 24, odst. 2 zák. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji den ředitelského volna na dny 3. a 4. ledna 2019z organizačních důvodů.
Všichni zákonní zástupci mohou pro své děti využít školní družinu (bez zajištění stravování školní jídelnou). Přihlášky do školní družiny je nutné odevzdat do středy 19. prosince třídní učitelce nebo vychovatelce ŠD.
Mgr. Jana Krapsová, ředitelka školy

Vánoční zpívání na schodech

Aktualizováno: 2018-12-07 10:55:06

V pondělí 17. prosince 2018 Vás srdečně zveme na tradiční Zpívání na schodech, které začíná v 16:00 hodin v budově školy.
Dopolední zkouška bude probíhat od 10:00 hodin.
Pozvánka na Vánoční zpívání na schodech
Program Vánočního zpívání na schodech

Vánoční prodej dekorační keramiiky

Aktualizováno: 2018-12-07 10:51:15

Ve středu 12. prosince dopoledne bude organizován vánoční prodej dekorační keramiky. Žáci si ve školní jídelně mohou zakoupit výrobky, které jsou vhodné jako drobný vánoční dárek.

Průkazy ISIC Školák

Aktualizováno: 2018-12-06 08:44:17

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým žákům mezinárodní žákovský průkaz ISIC Školák. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje totožnost žáka a jeho příslušnost ke škole; kromě toho funguje jako mezinárodně uznávaný doklad o školní docházce, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako karta využitelná pro zhruba 2.000 různých slev a výhod v ČR. ISIC Školák je také neocenitelnou pomůckou při cestování – v zahraničí je uznáván na více než sto dvaceti pěti tisících místech.
Podrobnější informace najdete v sekci Informace pro rodiče/Průkazy ISIC Školák

Slavnostní rozsvěcení blatenského vánočního stromu

Aktualizováno: 2018-12-03 07:41:52

První adventní neděli (2. prosince) proběhlo slavnostní rozsvěcení blatenského vánočního stromu u kašny. Programu se účastnili i žáci naší školy.
Všem zpěvákům i paní učitelce Tereze Tvrdé děkujeme za krásné zpestření zahájení adventu v Blatné.

Čertovské zastavení

Aktualizováno: 2018-12-03 07:45:17

Dne 30. listopadu 2018 od 15:00 hodin proběhlo ve škole již tradiční Čertovské zastavení, které organizujeme společně se Spolkem rodičů a přátel školy.
Na programu byly:
1) čertovská řádění 1. a 3. tříd
- I. A (p. uč. Tvrdá)
- I. B (p. uč. Karbanová)
- III. A (p. uč. Fialová)
- III. B (p. uč. Motyková)
2) předvánoční prodejní tvořivé dílny
3) improvizovaná kavárnička
Všem vystupujícím i paním učitelkám a vychovatelkám děkujeme za přípravu krásné předadventní akce.
Všem pekařkám z řad maminek a babiček za napečení sladkostí i slaných dobrot do improvizované kavárničky.
Plakát na Čertovské zastavení

Pozvánka na Čertovské zastavení

Aktualizováno: 2018-11-27 07:37:55

Dne 30. listopadu chystáme ve školní družině vánoční jarmark spojený s představením vánočních koled a básní od prvňáčků a třeťáků.
Vánoční jarmark plný kreativních dílniček a dětských prodejců ve stáncích s vánoční tématikou bude otevřen od 15.00 hod v prostorách školní družiny.
Provizorní kavárnička Vám nabídne trochu vánoční pohody s vánočním cukrovím.
Těšíme se na Vás.
vychovatelky školní družiny

Výsledky soutěží

Aktualizováno: 2018-11-26 08:37:49

S přelomem prvního čtvrtletí se pomalu rozjíždí okresní kola soutěží.
První soutěž, které se družstvo našich žáků zúčastnilo, bylo okresní kolo FLORBALu ve Strakonicích. Smíšené družstvo florbalistů obsadilo krásnou bronzovou příčku.
První vědomostní soutěží tohoto školního roku bylo okresní kolo matematicko-fyzikální soutěže Náboj JUNIOR, kterou pořádá SOŠ a VOŠ Písek s MFF UK Praha. Do soutěžního klání vyrazila dvě družstva žáků 8. a 9. tříd. Obě družstva se úspěšně zhostila svého úkolu a zařadila se do výsledkové listiny mezi gymnaziální soutěžící. Získáním 4. a 5. místa nám udělali žáci velkou radost.
Blahopřejeme žákům k jejich úspěchům a děkujeme paní učitelce V. Šofrové a panu učiteli M. Šafrovi za jejich přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Propojení portálů školy pod jedním přihlášením

Aktualizováno: 2018-11-23 09:21:34

Vážení rodiče.
Vzhledem k tomu, že naše škola začala využívat několik portálů pro zlepšení komunikace mezi školou a rodiči a žáky, nabízíme možnost sjednotit přihlášení pod jeden portál, ze kterého se následně jednoduše dostanete na portály další bez zadávání přihlašovacích údajů.
Přihlášení probíhá přes Školní program, ze kterého je možné jednoduchým proklikem přepnout do Stravy.cz (záložka OBĚD) a do Bakalářů (záložka ŽK).
Postup aktivace naleznete na odkazu: Nastavení propojení
Pak již můžete používat jen jediný portál, ze kterého se dostanete na veškeré informace, které vám škola předává.
Děkujeme vám za skvělou spolupráci pro zavádění komunikačních novinek do praxe. Věřím, že se s nimi rychle sžijeme a budou pro nás stejně přínosné, jako se již stal Školní program.

Třídní schůzky

Aktualizováno: 2018-11-07 20:02:18

Ve čtvrtek 15. listopadu proběhnou třídní schůzky k uzavřenému 1. čtvrtletí školního roku. Začátky jednotlivých tříd najdete v ročním plánu akcí.
Organizace roku => Listopad

Projektový den - 100. výročí ČSR

Aktualizováno: 2018-11-09 07:34:26

V pátek před státním svátkem 28. října na naší škole proběhl projektový den - 100. výročí ČSR, ve kterém se žáci seznámili různou formou s událostmi vzniku samostatného Československa, s významnými osobnostmi,se státními symboly a dalším vývojem našeho státu.
Celá škola (žáci, učitelé) se oděla do národních barev.
Do projektu se postupně zapojili na různé úrovni všichni od prvních tříd.
Pro žáky 2. stupně byla připravena třídní soutěž. Nejlepší tři družstva dostala krásné dorty v národních barvách a s českým lvem, které upekla paní učitelka V. Šofrová. Pro všechny se staly dorty velkou motivací soutěžit. Vítězná družstva si na závěr dne svou odměnu opravdu vychutnala.
Děkujeme všem žákům za nadšení, s jakým se do dne zapojili. Věříme, že si odnesli nejen zajímavé zážitky, ale jistě i nové informace týkající se významné vývojové etapy našeho státu.
Všem pedagogům děkuji za přípravu všech aktivit a sladké odměny.
Dle ohlasů od dětí i pedagogů se všem sváteční den moc líbil.
Fotogalerie z projektového dne

Branné dny

Aktualizováno: 2018-10-23 13:31:31

V pátek 12. října (1. stupeň) a v pondělí 15. října (2. stupeň) byl pro žáky připraven den s brannou tematikou:
- Policie ČR připravila stanoviště se zaměřením na dopravní výchovu
- Hasiči v Blatné žákům představili svou práci se zapojením žáků (soutěžní dráha, ukázka řešení drobného požáru, průchod zakouřeným prostorem, ...)
- pro žáky 1. stupně bylo připraveno stanoviště hodu granátem na cíl a pro žáky 2. stupně stanoviště střelby ze vzduchovky
- Dále si děti zopakovaly vybavení evakuačního zavazadla nebo pravidla použití improvizovaných prostředků ochrany či řešení momořádné události pod vedením třídních učitelů(ek).
- Děkujeme pracovníkům HZS Blatná pod vedením pana Antonína Synka a pracovníkům PČR (por. Jana Nováková, pprap. Martin Tůma) za perfektně připravená stanoviště.

Kontrola zůstatku na školním programu

Aktualizováno: 2018-10-16 18:10:02

Vážení rodiče,
prosíme Vás o pravidelnou kontrolu zůstatku na účtu ŠKOLNÍHO PROGRAMU.
Na začátku roku došlo k převodu zůstatku z loňského školního roku. Během prvních měsíců byly z účtů odečteny částky za pomůcky a pracovní sešity dle domluvy s vyčujícími a vstup na vzdělávací program DRAVCI. V 6. ročníku byl zaplacen poplatek za adaptační pobyt.
Jedenkrát měsíčně je strháván poplatek za školní družinu, pokud je do ní žák přihlášen (70,- Kč měsíčně).
Během měsíce listopadu je plánováno inkaso 100,- Kč do fondu SRPŠ (během školní docházky žáci čerpají příspěvek na dopravu na LVVZ v 7. ročníku, příspěvek na dopravu na soutěže, příspěvek na odměny žákům, apod.).
Děkujeme Vám za spolupráci.

Den s moderní technkou

Aktualizováno: 2018-10-12 10:16:34

Ve čtvrtek 11. října naše žáky pozvalo Střední odborné učiliště Blatná na pravidelnou akci Den s moderní technikou.
Žáci si zde prohlédli prostory SOU, vyzkoušelli si některé aktivity - nejvíce je zaujala jízda na čtyřkolce a setkali se s významnými pozvanými osobnostmi, od kterých získali podpisy. Všichni žáci i pedagogové, kteří se akce zúčastnili, si ji moc pochvalovali.
Děkujeme organizátorům za umožnění účasti.

Podzimní atletika

Aktualizováno: 2018-10-12 10:17:36

Ve středu 3. října proběhla na blatenském stadionu tradiční PODZIMMNÍ ATLETIKA, kterou organizuje ZŠ T. G. Masaryka pro okolní základní školy.
Naši atleti vybojovali tři zlaté, 8 stříbrných a 4 bronzové medaile.
Výsledky:
Mladší žákyně:
2. místo – Natálie Strnadová (VI. B) – skok daleký ml. žákyň
2. místo – Natálie Strnadová (VI. B) – běh na 60 m ml. žákyň
Mladší žáci:
2. místo – Jakub Outlý (VII. A) – běh na 1 000 m ml. žáků
2. místo – Tomáš Schwarz (VII. A) – skok daleký ml. žáků
2. místo – štafeta ml. žáci – Vít Hůrka (VI- A), Jakub Outlý (VIII. A), Tomáš Schwarz (VI. A), Marek Čížek (VI. A)
3. místo – Jakub Outlý (VII. A) – skok daleký ml. žáků
Starší žákyně:
1. místo – Sára Soukupová (VIII. A) – skok vysoký st. žákyň
1. místo – Martina Zemanová (VIII. A) – běh na 800 m st. žákyň
1. místo – štafeta st. žákyně – Tereza Šafaříková (IX. B), Anna Fišerová (IX. B), Kateřina Čapková (IX. A), Kateřina Vaněčková (IX. A)
2. místo – štafeta st. žákyně – Natálie Kostohryzová (VIII. B), Tereza Šmídová (VIII. B), Iva Kratochvílová (VIII. A), Lucie Vaňáčová (VIII. B)
3. místo – Lucie Vaňáčová (VIII. B) – vrh koulí st. žákyň
Starší žáci:
2. místo – David Fiřt (VIII. B) – skok daleký st. žáků
2. místo – Josef Potůček (IX. B) – běh na 1 500 m st. žáků
3. místo – David Fiřt (VIII. B) – běh na 60 m st. žáků
3. místo – štafeta st. žáků - Jakub Sedláček (IX. B), Daniel Říha (IX. B), Vlach Dalibor (IX. A), Rod Filip (IX. A)
Blahopřejeme všem ke skvělým sportovným výsledkům a děkujeme za reprezentaci školy. Vyučujícím tělesné výchovy děkujeme za přípravu závodníků a panu učiteli M. Šafrovi za organizační zajištění soutěže.

Den obnovitelných zdrojů

Aktualizováno: 2018-10-12 10:11:58

V úterý 16. října se žáci 9. ročníku zúčastní již tradiční akce Den obnovitelných zdrojů v SPŠ Volyně.
V rámci projektového dne žáci poznají i prostory školy a seznámí se s jejich vzdělávacími obory.
Děkujeme organizátorům za pravidelné organizování vzdělávací akce.

SPORTSHOW - SOŠ Blatná

Aktualizováno: 2018-10-12 10:11:53

Protože se všem líbil první ročník, který nastartovala olympiáda, ožívá areál SOŠ Blatná vždy na jeden sportovními aktivitami pro okolní školy a návštěvníky. Letos již SOŠ připravila 3. ročník akci SPORTSHOW na 20. září.
Akce se zúčastnili žáci přihlášených tříd. Všichni moc užili trenažéry různých sportovních odvětví a další pohybové aktivity. V rámci sportovního dne mohou všichni navštívit i prostory SOŠ a vyzkoušet různé aktivity i v jejích učebnách.
Děkujeme organizátorům za přiblížení různých sportovních odvětví.

Burza škol (Blatná)

Aktualizováno: 2018-10-03 09:03:58

Centrum kultury a vzdělávání Blatná za podpory Města Blatná připravuje na 23. října 2018 Burzu škol (10:00 - 15:00 hodin).
Burzy se zúčastní žáci 8. a 9. ročníku v rámci výuky. Celý program je přístupný i veřejnosti či mladším spolužákům.
Plakát - Burza škol v Blatné
Podobné akce jsou připravovány i v okolních městech:
Prachatice - 1. 11. 2018
Strakonice - 6. 11. 2018
České Budějovice - 7. 11. – 9. 11. 2018
Písek - 12. 11. 2018 (den otevřených škol ve všech píseckých středních školách a učilištích)

Dravci

Aktualizováno: 2018-10-02 14:47:52

Ve čtvrtek proběhne vzdělávací akce na téma DRAVCI, kterou organizuje společnost ZEYFERUS (výukové programy pro školy, společnost na ochranu dravých ptáků).
Vlastní prezentace se bude konat na atletickém stadionu - nejprve představení ptáků (i méně známých druhů - např. orel bojovný, orel kamčatský, orel mořský, orlík kejklíř, karančo jižní, dřemlík tundrový, sup krahujový, sup kapucín, sokol šahin, luňák hnědý) spojené se soutěžemi, kde budou žáci odměněni zajímavými cenami. Na závěr bude následovat vlastní ukázka letu dravců, jejich lovu.
Cena celého programu je 80,- Kč (platba prostřednictvím Školního programu).

Změna termínu inkasa stravného na říjen

Aktualizováno: 2018-09-20 14:43:31

Z technických důvodů nelze inkasovat stravné, jak je obvvyklé - tj. 20. den v měsíci. V tomto měsíci se bude inkasovat až 24. září, proto žádáme rodiče, aby si ponechali na účtě dostatečný zůstatek.

Přihlášení do elektronické žákovské knížky (Bakaláři)

Aktualizováno: 2018-09-19 14:40:19

Vážení rodiče,
v letošním školním roce aktivujeme pro žáky 4.-9. tříd elektronické žákovské knížky, proto na třídních schůzkách dostáváte přihlašovací údaje, abyste mohli průběžně sledovat výsledky vzdělávání Vašich dětí.
Odkaz na stránky portálu BAKALÁŘI pro přihlášení k elektronické žákovské knížce. Připravujeme vytvoření odkazu v levém panelu, jako máme do Školního programu.
Prosíme Vás, abyste se do elektronické žákovské knížky přihlásili aspoň jedenkrát týdně.
Případné dotazy pro práci v novém prostředí vám ve škole rádi zodpovíme.

Jihočeská hospodářská komora

Aktualizováno: 2018-09-26 11:44:10

Navázali jsme spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou, která realizuje projekt na podporu kariérního poradenství a volbu povolání žáků základních a středních škol.
Kariérní poradkyně s třídními učitelkami a zástupkyní Jč. hospodářské komory připraví exkurze do několik okolních podniků, kde se žáci seznámi s provozem a kde bude jim umožněno si některé pracovní aktivity i vyzkoušet.
V rámci návštěvy dostanou i informace, které vzdělání budou pro případnou profesi potřebovat.
Podrobnosti budou žáci získávat v průběhu posledních měsíců kalendářního roku 2018.

Začátek plaveckého výcviku

Aktualizováno: 2018-09-14 14:16:33

Ve čtvrtek 15. listopadu začne plavecký výcvik 3. tříd, který absolvují žáci v Plavecké škole při Plaveckém stadionu v Písku. Během deseti dvouhodinových lekcí se žáci seznámí se základními plaveckými styly a zvládnou základní techniky plavání.
Cena dopravy bude zcela nebo zčásti dotována z rozvojového programu MŠMT.

Anketa - Mléko do škol, Ovoce do škol

Aktualizováno: 2018-09-14 14:20:34

Vážení účastníci Školního projektu Mléko do škol,
žádáme Vás o vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se zkušeností se školním projektem Mléko do škol po prvním roce jeho provádění naší firmou.
Snažíme se projekt co nejvíce přiblížit požadavkům škol i dětí a rádi bychom získali představu, jak je projekt vnímán nejen samotnými školami, ale i rodiči dětí a proto jsme připravili krátký dotazník i pro ně.
Dotazník je též anonymní a je přístupný na adrese www.szif.cz – Zpravodajství – Dotazníková šetření – Dotazník pro rodiče - Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol. Je možno ho vyplňovat do 31. 10. 2018.
Děkujeme Vám za spolupráci.
Tým školních projektů
Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00
T: 222 871 871
F: 222 871 765
E: info@szif.cz

Školní program na začátku školního roku

Aktualizováno: 2018-09-14 14:12:01

Se začátkem školního roku dochází ve Školním programu k aktualizaci dat.
Prosíme zákonné zástupce nových žáků (prvňáčci, žáci po přestupu), aby se zaregistrovali do portálu, pokud již registraci nemají z dřívější doby. Podrobný návod najdete v sekci Informace pro rodiče => Školní program
Dále prosíme, aby zákonní zástupci zkontrolovali výši zůstatku na účtech svých dětí, popř. doplnili finanční prostředky dle pokynů třídních učitelek(ů). Stav účtu dětí, které navštěvují školní družinu, doporučujeme navýšit o poplatek za školní družinu, tj. 700,- Kč (10 měsíčních poplatků ve výši 70,-Kč). Informace k platbě záloh je také v sekci Informace pro rodiče => Školní program.
Děkujeme všem za spolupráci.

Výslovný informovaný souhlas

Aktualizováno: 2018-09-14 14:11:54

Vážení rodiče,
od třídních učitelek (třídního učitele) dostáváte k podpisu Výslovný informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů Vašich či Vašich dětí naší školou. Tento souhlas dáváte na dobu školní docházky Vašich dětí, můžete jej kdykoliv změnit nebo úplně zrušit.
Tento souhlas je zpracován pod vedením pověřence DPO, kterého škola pověřiila vedením veškeré této dokumentace spojené s GDPR.
Osobní údaje budou zpracovávány dle Směrnice školy, která je k nahlédnutí v ředitelně školy.

Stravování ve školní jídelně

Aktualizováno: 2018-09-14 14:12:48

Stravování ve školní jídelně ve školním roce 2018/2019 bude zahájeno v úterý 4. září.
Z důvodu dlouhodobé nemoci pracovnice ŠJ budeme do odvolání nabízet jen jedno jídlo.
Omlouváme za vzniklou situaci a děkujeme za pochopení.

Prázdniny

Aktualizováno: 2018-09-14 14:11:33

27. června byla rozdána vysvědčení, slavnostně jsme se rozloučili se žáky 9. ročníku a nastal dlouho očekávaný čas prázdnin.
Všem žákům i pracovníkům děkuji za skvělou školní práci, kterou odvedli za uplynulých deset pracovních měsícům, rodičům za spolupráci při řešení vzniklých školních problémů či za podporu svých ratolestí při vzdělávání.
Všem přeji krásné prožití letních prázdninových dní.
Na všechny žáky i pracovníky se budeme těšit 3. září při zahájení nového školního roku 2018/2019.
Mgr. Krapsová Jana

Konec školního roku

Aktualizováno: 2019-07-01 08:29:11

Školní rok 2017/2018 se blíží do finále.
Ve výkladních skříních ve městě se objevují tabla 9. tříd, proběhla školní akademie, třídy vyrážejí na školní výlety, probíhají poslední kola soutěží a žáci finišují v boji o co nejlepší závěrečné hodnocení.
Uzavření školního roku proběhne na pedagogické radě ve středu 20. června. Od následujícího dne se již nebude vyučovat podle rozvrhu, ale budou probíhat třídnické práce. Na poslední pondělí je naplánována každoroční branná soutěž.

Slavnostní rozloučení

Aktualizováno: 2018-09-14 14:11:24

Ve středu 27. června si všichni žáci odnesou svá vysvědčení. Pro žáky 9. tříd je tento den ještě zpestřen symbolickým vymetením panem školníkem ze školy, slavnostním průvodem městem a závěrečným ceremoniálem v obřadní síni blatenského zámku (od 9:00, 9:30), během kterého budou vyhlášeny výsledky závěrečných prezentací, trojice nejlepších žáků získanou odměny a každý deváťák si odnese pamětní list s malým překvapením. Všem vycházejím žákům přejeme v jejich dalším životě mnoho úspěchů a splněných přání.

Závěrečné prezentace žáků 9. tříd

Aktualizováno: 2018-09-14 14:09:59

Na úterý 19. června je pro žáky 9. tříd vyhlášen den studijního volna, ve kterém si budou moci ve skupinách vypracovat a vyzkoušet své závěrečné prezentace. Jistě k přípravě přistoupí svědomitě.
Výsledky svého úsilí zúročí při závěrečných prezentacích ve středu 20. června před hodnotící komisí, složenou ze zástupců města Blatné, vedení školy a třídní učitelky.
Vyhodnocení nejlepších prezentací bude vyhlášeno při slavnostním rozloučení na blatenském zámku.

Florbalový turnaj

Aktualizováno: 2018-09-14 14:10:10

V pondělí 18. června proběhl první ročník meziškolního florbalového turnaje, který naše škola organizovala a tím zahájila pravidelnou turnajovou tradici.
Výsledky turnaje:
1. místo - družstvo ZŠ TGM Blatná
2. místo - družstvo ZŠ JAK Blatná
3. místo - družstvo ZŠ a MŠ Bělčice
Věříme, že do dalšího ročníku se přihlásí i další okolní základní školy.

Návštěva partnerské školy ve Važci

Aktualizováno: 2018-09-14 14:10:44

Ve středu 13. června vyrazil autobus plný žáků, pedagogů a zástupců města Blatné do partnerské obce Važec, kde má naše škola navázané partnerství se ZŠ s MŠ Važec. Třídenní akce byla vyvrcholením společného projektu "Školní kalendář 2019" a zapojení do projektu "Záložka do knihy spojuje školy".
Během návštěvy jsme poznávali okolí Važce (skanzen Pribylina, Spišský hrad, kostel sv. Jakuba v Levoči) a zajímavost samotného Važce (Važecká jeskyně, Hálův dům a Muzeum lidových tradic). V rámci pobytu byl pro žáky připraveno sportovní a taneční odpoledne, pro pedagogy a zástupce města setkání s važeckými přáteli.
Finační prostředky na zajištění celé akce byly získány z příspěvku Města Blatné, grantu Jihočeského kraje a podpory Obce Važec a její školy. Všem moc děkujeme.
V dalším roce plánujeme přijetí važeckých přátel u nás v Blatné.

Školní akademie

Aktualizováno: 2018-09-14 14:10:37

V úterý 5. června 2018 proběhla v blatenské sokolovně již tradiční slavnostní školní akademie. Představení si připravily všechny třídy a dramatický kroužek. I náš pedagogický sbor přispěl svým vystoupením.
V letošním roce nastala velká změna ve vystoupeních pro veřejnost - všichni mohli využít už druhou generální zkoušku od 10:15, dále je připraveno již tradiční odpolední vystoupení od 16:00 hodin.
Všem rodičům, kteří pomohli svým dětem s přípravou kostýmů, děkujeme za pomoc, všem vystupujícím i pedagogům za skvěle nacvičená vystoupení.

Korunkový král

Aktualizováno: 2018-09-14 14:11:14

Do konce roku plnili žáci přihlášených tříd úkoly z finanční gramotnosti a odhadovali, kolik korun je celkem ukryto v průhledné krabičce na soutěžní fotografii v rámci celostátní soutěže Korunkový král (vyhlášení na portálu Datakabinet).
Bezchybné splnění všech úkolů a nejlepší odhad částky v krabičce zajistilo třídě VIII. A (pod vedením paní učitelky H. Šafaříkové) 1. místo a výhru 13 318,- Kč na třídní výlet, který proběhne 19. června 2018.
Třídě i paní učitelce blahopřejeme. Jistě si svou odměnu náležitě užijí.

Výsledky republikového finále Mladého chemika

Aktualizováno: 2018-09-14 14:11:09

V minulém týdnu vyrazila Aneta Piklová (IX. B) do Pardubic, aby se zúčastnila republikového finalé soutěže Mladý chemik. Svým výkonem vybojovala třetí - bronzovou příčku a přivezla si krásný pohár.
Všichni jí moc blahopřejeme ke skvělému umístění, paní učitelce Petře Karešové za její přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží
Informace k výsledkům soutěží z dalších internetových portálů: Závěrečná zpráva

Výsledky krajského kola dějepisné olympiády

Aktualizováno: 2018-09-14 14:09:42

20. března vyrazila naše žákyně Karin Míková z IX. A poměřit své dějepisné znalosti do krajského kola dějepisné olympiády. V početném poli znalců dějin se umístila na krásném 6. místě.
Karin blahopřejeme a paní učitelce Janě Komrskové děkujeme za přípravu žákyně na soutěž a organizační zajištění celé akce.
Výsledky soutěží

Výsledky krajských kol Hokejbalu proti drogám

Aktualizováno: 2018-09-14 14:09:38

Do krajských kol Hokejbalu proti drogám postoupila 3 družstva z různých kategorií a vyrazila do Prachatic a Jindřichova Hradce změřit si své síly s dalšími postupujícími družstvy. Ve vyšším kole předvedli hokejbalisté pěkné výkony a obsadili následující místa:
Kategorie 1. - 3. třídy - 2. místo
Kategorie 6. - 7. třídy - 2. místo
Kategorie 8. - 9. třídy - 3. místo

Všem sportovcům děkujeme za reprezentaci školy a pedagogů M. Šafrovi a P. Voborníkové za jejich přípravu a organizační zajištění soutěží.

Informace o proběhlé bezpečnostní akci na škole

Aktualizováno: 2018-09-14 14:09:27

Vážení rodiče, dnes proběhla na naší škole plánovaná bezpečnostní akce. Akce byla na doporučení organizátorů (Policie ČR) držena v tajnosti, podrobnosti nevěděli ani pedagogičtí pracovníci školy.
Dle zadání Policie ČR, jsme využili postup, který byl pro tuto bezpečnostní akci sestaven, a který jsme si s žáky společně prošli a poté i prodiskutovali. Pro případ potřeby byla zajištěna i lékařská pomoc, která ale nebyla využita.
V rámci zachování reálných podmínek, jsme vás tedy o akci předem neinformovali. Věříme, že oceníte, že se naše škola touto problematikou zabývá. Bezpečnost vašich dětí je na prvním místě a v dnešní době nezbývá než být na podobné případy připraveni.
Děkujeme za pochopení, vedení školy

Výsledky krajského kola zeměpisné olympiády

Aktualizováno: 2018-09-14 14:09:22

Krajského kola zeměpisné olympiády se zúčastnil postupující žák Štěpán Flandera ze VII. A, který zvládl skvěle splnit zadané úkkoly a získal proto krásné 8. místo.
Štěpánovi blahopřejeme a paní učitelce Janě Novotné děkujeme za jeho přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Výsledky krajského kola matematické olympiády

Aktualizováno: 2018-09-14 14:09:13

Z okresního kola matematické olympiády postoupila Aneta Piklová (IX. B) do vyššího kola, které se konalo 27. března v Českých Budějovicích. Matematické úlohy zvládla naprosto bravurně a tím získala 13. místo.
Anetě blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Paní učitelce Haně Šafaříkové děkujeme za její přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Výsledky krajského kola chemické olympiády

Aktualizováno: 2018-09-14 14:09:08

Naše nejúspěšnější reprezentanti ve soutěži chemické olympiády - Aneta Piklová z IX. B a Adam Korbel z IX. A postoupili do krajského kola a měřili své síly v početném poli zdatných mladých chemiků. Aneta obsadila 13. místo v kraji a Adam 24. místo.
Anetě i Adamovi blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Paní učitelce Petře Karešové děkujeme za její přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Záložka do knihy spojuje školy

Aktualizováno: 2018-09-14 14:08:54

I letos jsme se zapojili do 8. ročníku projektu Záložka do knihy spojuje školy, který vyhlašuje Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. Pro rok 2017 bylo zvoleno téma "Tajemný svět příběhů". Letošní partnerskou školou se stala naše partnerská škola ve slovenském Važci.
Žáci budou vyrábět záložky pro žáky z druhé školy, které si pak mezi školami vyměníme.

NENECH TO BÝT A NĚCO UDĚLEJ

Aktualizováno: 2018-09-14 14:08:50

Není nic jednoduššího než pomoct. Zkus to i ty! :)
Toto je heslo portálu Nenech to být, který vznikl za podpory MŠMT pro rychlé odhalování a řešení případů šikany.
Naše škola se také zaregistrovala, aby umožnila rodičům či žákům nahlásit případy šikany, které z jakéhokoliv důvodu nemohou nahlásit osobně pracovníkům školy. Oznamovat ji mohou nejen oběti, ale i svědkové nevhodného chování k jiné osobě.
Pro nahlašování slouží odkaz www.nntb.cz - ZŠ J. A. Komenského Blatná

Přístup na třídní stránky

Aktualizováno: 2018-09-14 13:43:29

Pro žíky některých tříd paní učitelky zřídily třídní nebo informační webové stránky. Odkaz na ně najdete v sekci Třídy => Třídní stránky

Programy pro žáky o zdravé výživě

Aktualizováno: 2018-09-14 14:08:33

Protože jsme letošní školní rok zasvětili zdravému životnímu stylu, využijly některé třídy 1. stupně nabídku vzdělávacích programů o zdravé výživě.
Ve čtvrtek 10. listopadu proběhl ve třídě II. B celodenní projekt Putování Zdravíkovem (projekt Zdraví do škol) pod vedení Ing. Vladěny Hruškové. Propojením různých aktivit (pohádka, výroba zdravé svačiny, skupinová práce, diskuse,...) uvedla žáky do světa zdravé výživy.
V pondělí 15. listopadu byl pro žáky 2. a 3. tříd připraven workshop o zdravé výživě v rámci pilotního ověřování projektu Fandíme zdraví. Děti na jednotlivých stanovištím plnily různé úkoly a tím si ověřovaly a doplňovaly své povědomí o zdravém stravování.
Všichni si zpestřní výuky moc užili.
(V rámci projektů je vzdělávání nabízeno i pedagogům a pracovnicím školní jídelny. Někteří již nabídky využili.)

Webové portály ve školní praxi

Aktualizováno: 2018-09-14 13:43:23

S koncem kalendářního roku jsme se rozhodli zpestřit žákům i pedagogům školní práci za pomoci portálů Proškoly.cz. Tuto nabídku mohou využít naši žáci i doma. Podrobné informace získají rodiče v sekci Informace pro rodiče -> Portál Proškoly.cz.

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná