Základní škola Jana Amose Komenského

"Člověk je z tvorů poslední, nejdokonalejší a nejznamenitější."

Jan Amos Komenský

Úvodní stránka

Zápis do 1. ročníku - 6. a 7. dubna 2018

Aktualizováno: 2018-03-16 08:41:19

Dle nového školského zákona začíná období zápisů do 1. ročníku.
Před jeho konáním vždy předcházejí pravidelné akce.
Nejprve k nám do školy zavítaly předškolní ročníky blatenských mateřských škol na program "Prvňáčkem na zkoušku", který pro ně připravili žáci 1. a 8. ročníků.
Vyvrcholením veškerých příprav bude zážitková akce pro předškoláčky a jejich rodiče - Půjdem spolu do pohádky (26. března od 15:00), nad kterou si převzaly patronát děti z 5. a 9. ročníků.
Vlastní zápis proběhne v pátek 6. dubna (14:00 - 17:00) a v sobotu 7. dubna (9:00 - 11:00).
K zápisu přijdou děti s aspoň jedním zákonným zástupcem. Rodiče se mohou rozhodnout pro jakoukoliv základní školu bez ohledu na spádové oblasti. V případě nemoci nebo jiných závažných důvodů je možné si domluvit náhradní termín zápisu dítěte.
Podrobné informace o zápisu najdete v sekci Informace pro rodiče => Zápis do 1. ročníku.

Matematický klokan

Aktualizováno: 2018-03-16 08:43:33

V pátek 16. března žáci plnili úkoly matematické soutěže Matematický klokan. Výsledky budou zveřejněny na začátku nového týdne.

Výsledky okresního kola v chemické olympiádě

Aktualizováno: 2018-03-12 12:42:51

Před jarními prázdninami vyrazili dva zástupci z devátých tříd do okresního kole chemické olympiády, kde získali krásná umístění, která je poslala do dalšího, krajsiého, kola, které se bude konat 21. března v Českých Budějovicích.
Blahopřejeme Anetě Piklové z IX. B ke krásnému 3. místu a Adamu Korbelovi z IX. A k 6. místu. V dalším kole jim budeme držet palce. Paní učitelce Petře Karešové děkujeme za jejich přípravu.
Výsledky soutěží

Výsledky okresního kola halové kopané

Aktualizováno: 2018-03-02 14:21:09

První březnový den vyrazil pan učitel Miroslav Šafr s družstvem fotbalistů změřit síly v okresním kole halové kopané. V desetičlenném soutěžním poli vybojovali chlapci krásnou "bronzovou medaili".
Blahopřejeme všem sportovcům ke krásnému umístění a panu učiteli Miroslavu Šafrovi za organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Pověsti pro štěstí

Aktualizováno: 2018-03-02 20:49:34

Ve čtvrtek 22. února žáci prvního stupně zhlédli divadelní představení Pověsti pro štěstí od divadelní společnosti SemTamFór. Pedagogové i děti si pochvalovali veselé zpracování pověstí. I školní opakování může probíhat veselou a zábavnou formou - shodli se všichni.
Vzkaz pro divadelníky: "Děkujeme za krásný zážitek."

Výsledky zeměpisné olympiády

Aktualizováno: 2018-02-22 14:56:53

V úterý 20. února vyrazili naši soutěžící změřit své síly v okresním kole zeměpisné olympiády a jejich umístění ve výsledkové listině nás opravdu moc potěšilo.
Kategorie A
3. místo - Bejčková Karolína (VI. B)
Kategorie B
1. místo - Flandera Štěpán (VII. A) - postup do krajského kola

Kategorie C
6. místo - Kolár Jan (IX. A)
Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy, Štěpánovi budeme v dalším kole držet palce. Paní učitelce Janě Novotné děkujeme za jejich přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Návrat z LVVZ

Aktualizováno: 2018-03-02 14:22:43

V sobotu 17. února byl oficiálně ukončen další lyžařský kurz naší školy. Všichni žáci zvládli techniky sjezdového a běžkové lyžování. Začátečníci si již dnes troufnou sjet svah a ti zdatnější si zdokonalili techniku jízdy na sjezdových lyžích.
Všem mladým lyžařům se kurz líbil.
Děkujeme všem instruktorům i pedagogům za organizaci nezapomenutelné akce pro naše sedmáky.

Výsledky konverzační soutěže v AJ

Aktualizováno: 2018-03-01 08:06:29

V úterý 13. února se konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Do soutěžního klání vyrazil Oskar Panec z IX. B a obsadil krásné čtvrté místo.
Oskarovi blahopřejeme k pěknému výkonu. Paní učitelce Vladěně Polívkové děkujeme za jeho přípravu na soutěž.
Výsledky soutěží

LVVZ

Aktualizováno: 2018-02-08 07:35:14

V sobotu odjíždějí žáci sedmých tříd na LVVZ do lyžařského areálu Belveder na Šumavě.
Během kurzu zvládnou základní techniky sjezdové i běžeckého lyžování a užijí společné chvíle v krásném šumavském prostředí.
Věříme, že pobyt mimo školní stěny jim pomůže ještě více stmelit třídní kolektivy, čímž by se navázalo na zářijové adaptační pobyty.

Výsledky konverzačních soutěží

Aktualizováno: 2018-02-21 10:45:13

V úterý 6. února proběhlo ve Strakonicích okresní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Naši školu reprezentovali dva zástupci devátých tříd. Umístili se následovně:
8. místo - Karin Míková (IX. A)
11. místo - Adam Korbel (IX. A)
Oběma soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. Paní učitelce Marii Vanduchové děkujeme za jejich přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Cestami proměn

Aktualizováno: 2018-02-01 13:24:24

Město Blatná přihlásilo naši školu do projektu "Cestami proměn". Bude vyroben panel, který bude, resp. je, součástí výstavy "Má vlast".
Na internetu probíhá hlasování o nejhezčí proměnu ... samozřejmě pro nás je nejhezčí právě ta v Blatné.
Více najdete na webu: Hlasování na portálu http://cestamipromen.cz/hlasovani.
Hlasování končí 30. dubna 2018.
Hlasujte, prosím, pro naši školu. Děkujeme všem, kteří se do akce zapojí.

Vysvědčení za 1. pololetí

Aktualizováno: 2018-02-01 13:23:31

Ve středu 31. ledna si odnesly děti vysvědčení (1. třídy) nebo výpisy z vysvědčení.
Prosíme o vrácení dokumentů zpět do školy nejdéle do 9. února 2018.
Zákonní zástupci žáků 1. tříd potvrdí seznámení se s výsledky svých dětí za 1. pololetí podpisem v notýsku, ostatní zákonní zástupci podepíší dolní okraj výpisu z vysvědčení.
Děkujeme za spolupráci.

Změna vnitřního řádu ŠJ

Aktualizováno: 2018-01-31 15:03:08

1. února 2018 nabývá účinnosti nový vnitřní řád školní jídelny, který odpovídá aktuálním požadavkům.
Prosím všechny strávníky (žáky, jejich zákonné zástupce, zaměstnance), aby se s novým dokumentem seznámili.
Děkuji. Jana Krapsová

Kulturní akce na přelomu pololetí

Aktualizováno: 2018-01-31 11:08:35

V den vydávání vysvědčení žáci 1. - 4. tříd zhlédnou filmové představení Pat a Mat ve filmu a žáci od 5. tříd film Po strništi bos.
Protože se v prosince nevměstnaly všechny třídy do sálu blatenské sokolovny na tanečně-dramatické představení Kráska a zvíře (ZUŠ Blatná), využili jsme nabídky na další vystoupení, které proběhne 1. února.
Vstupné na jednotlivé akce bude uhrazeno ze složených záloh na "Školní pokladně".

Výsledky olympiády z českého jazyka

Aktualizováno: 2018-02-08 07:20:31

V pondělí 29. ledna se zúčastnily naše dvě žákyně okresního kola Olympiády z českého jazyka. Karin Míková (IX. A) obsadila 10. místo a Adéla Bejčková (VIII. B) 15. místo.
Oběma žákyním blahopřejeme, paní učitelce Janě Schmidové děkujeme za jejich přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Výsledky matematické olympiády

Aktualizováno: 2018-03-02 20:51:42

Ve středu 24. ledna proběhlo ve Strakonicích okresní kolo Matematické olympiády v kategorii 5. a 9. ročníku. Naši žáci pěkně zabojovali a umístili na krásných místech.
V kategorii Z5 Kateřina Klásková (V. B) získala 7. - 10. místo, David Hanousek (V. A) a Petr Stichenwirth (V. B) se sešli na 18. - 26. místě, Tereza Uldrichová (V. B) obsadila 29. - 31. místo a Michaela Hodková (V. B) vybojovala 32. - 34. místo.
V kategorie Z9 nás skvěle reprezentovala Aneta Piklová (IX. B), která si svým výkonem zajistila z 1. - 2. místa postup do krajského kola, Adam Korbel se také v poli matematiků neztratil a obsadil 5. - 7. místo.
Všem soutěžím blahopřejeme ke skvělým výkonům, paním učitelkám Pavle Voborníkové a Haně Šafaříkové děkujeme za přípravu žáků a organizační zajištění soutěže, Anetě Piklové přejeme do dalšího kola hodně úspěchů.
Výsledky soutěží

Veselé zoubky

Aktualizováno: 2018-01-22 12:28:34

Z pátek 16. února proběhne v 1. třídách dm preventivní program „Veselé zoubky“, který zaštiťuje společnost dm drogerie markt s.r.o. Žáci si zopakují správná hygienická pravidla pro péči o chrup a získají malé preventivní balíčky.

Pedagogická rada pro uzavření 1. pololetí

Aktualizováno: 2018-01-22 12:29:10

Ve středu odpoledne bude oficiálně uzavřeno 1. pololetí na pedagogické radě. Na základě všech výsledků žáci dostanou 31. ledna 2018 výpis z vysvědčení za 1. pololetí.
Následně si mohou žáci 9. tříd pomalu zajišťovat přihlášky k dalšímu vzdělávání prostřednictvím výchovné poradkyně Marie Vanduchové. Termín pro doručení na zvolenou školu je do konce února. POZOR! Některé studijní či učební obory požadují lékařskou prohlídku potvrzenou na přihlášce.

Výsledky okresního kola dějepisné olympiády

Aktualizováno: 2018-01-18 07:38:51

Ve středu 17. ledna proběhlo okresní kolo dějepisné olympiády. Naši žáci se mezi soutěžícími vůbec neztratili.
2. místo - Karin Míková (IX. A), postup do krajského kola
10. místo - Zbyněk Řehoř (IX. A)
17. místo - Ondřej Velek (IX. A)
Všem účastníkům blahopřejeme, Karin přejeme v krajském kole hodně úspěchů, paní učitelce Janě Komrskové děkujeme za jejich přípravu.
Výsledky soutěží

Nepřítomnost výchovné poradkyně

Aktualizováno: 2018-01-12 13:49:30

Vážení rodiče. Dne 15. ledna nebude v době konzultačních hodin přítomna výchovná poradkyně Marcela Srbová z důvodu semináře. Děkujeme za pochopení.

Školní kola olympiád

Aktualizováno: 2018-01-08 09:29:48

Začíná období vědomostních soutěží a ve škole probíhají základní školní kola, ze kterých potom postupují žáci do kol okresních.
Již nyní proběhla školní kola olympiády v matematice, českém jazyce a dějepise.
Všem soutěžícím, kteří postoupili do okresu, budeme při plnění dalších úkolů držet palce, aby získali co nejlepší umístění. Všem pedagogům, kteří je připravují, děkujeme za jejich pomoc.

Vánoční program ve škole

Aktualizováno: 2018-03-02 20:53:50

Adventní čas ve škole byl naplněn mnoha tradičními akcemi.
Mezi první patřilo Mikulášské nadělování, které připravili žáci 9. tříd pro své mladší spolužáky.
Další akcí bylo každoroční Čertovské zastavení, které organizujeme se spolupráci se SRPŠ. Kromě vystoupení 1. a 3. tříd byly připraveny tvořivé prodejní vánoční dílničky a improvizovaná kavárnička, ve které byly nabízeny dobroty připravené šikovnýma rukama maminek a babiček našich žáků.
Další akce již avizovala blížící se svátky. Zpívání na schodech se zhostili žáci 5. - 9. tříd pod vedením paní učitelek Zdeňky Lojdové a Terezy Tvrdé. Školu rozezvučely vánoční koledy.
Přiblížil se poslední předvánoční týden a kromě vánočních besídek v jednotlivých třídách předvedli žáci 4. C živý betlém se zvířátky. Představení nejprve zhlédli jejich nejbližší a pak se jím pochlubili i svým nejmladším spolužákům.
Fotogalerie

Přání do nového roku

Aktualizováno: 2017-12-19 10:48:39

Blíží se konec roku 2017.
Jménem svým i všech pracovníků školy chci popřát všem žákům a jejich rodičům do nového roku 2018 hodně zdraví, mnoho štěstí, úspěchů a splněných přání.
Mgr. Jana Krapsová, ředitelka školy

Poslední školní den roku 2017

Aktualizováno: 2017-12-19 10:48:48

V pátek 22. prosince proběhnou ve třídách vánoční besídky. Vyučování bude končit dle rozpisu. Žáci budou mít změnu konce vyučování zapsanou v žákovských knížkách.

Vánoční zpívání na schodech

Aktualizováno: 2018-01-10 15:02:43

V pondělí 18. prosince 2017 Vás srdečně zveme na tradiční Zpívání na schodech, které začíná v 16:00 hodin v budově školy.
Dopolední zkouška bude probíhat od 10:00 hodin.
Fotogalerie

Mladý chemik

Aktualizováno: 2017-12-15 08:59:13

Ve středu 13. prosince 2017 proběhlo v Praze 2. kolo soutěže Mladý chemik. Ani v letošním školním roce naši zástupci paní učitelku ani nás nezklamali a umístili se v početném soutěžním poli na krásných místech:
1. místo - Aneta Piklová (IX. B) - postup do 3. kola (praktické kolo)
66. - 70. místo - Adam Korbel (IX. A)

Všem soutěžícím blahopřejeme, Anetě budeme držet palce v dalším kole a paní učitelce Petře Karešové děkujeme za jejich přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Termín zaslání počáteční částky do Školního programu

Aktualizováno: 2017-12-22 10:23:29

Děkujeme všem zákonným zástupcům, kteří již složili počáteční částku na účet školní pokladny. Již nyní můžeme čerpat první platbu na hudebně-taneční představení, které se bude konat v pátek 15. prosince.
Prosíme rodiče, kteří tak ještě neučinili, aby složili startovní částku do Školního programu do konce prosince 2017. Pokud Vaše dítě navštěvuje školní družinu, doporučujeme ji navýšit o poplatek za ŠD (70,- Kč na měsíc).
Děkujeme za spolupráci.
Podrobný popis Informace pro rodiče => Školní program
Přesné údaje si můžete ověřit na portálu Školního programu v sekci PLATBY (odkaz do Školního programu přes logo v levém panelu).

Florbalový turnaj

Aktualizováno: 2017-12-14 11:39:29

Žáci naší školy se postupně zúčastnili dvou oficiálních okresních kol ve florbale.
V kategorii starších (8. a 9. třída) obsadilo družstvo krásné 6. místo, mladší sportovci (6. - 7. třídy) se umístili na 5. místě.
Blahopřejeme všem soutěžícím a děkujeme jim za reprezentaci školy. Panu učiteli Miroslavu Šafrovi děkujeme za organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Den starověkého Řecka a Říma

Aktualizováno: 2017-12-14 09:42:29

Na středu 13. prosince byl skupinou předsedů tříd 2. stupně vyhlášen Den starověkého Řecka a Říma. Zapojili se do něj někteří žáci z 2. stupně a paní učitelka T. Tvrdá, která vede skupinu předsedů tříd.
Zapojení žáci tím přispějí do celoroční soutěže tříd.

Školní program startuje

Aktualizováno: 2017-12-14 09:43:26

VÁŽENÍ RODIČE, MNOHOKRÁT VÁM DĚKUJI ZA REGISTRACI.
Číslo účtu, na který můžete skládat startovací částky do školní pokladny: 115-5585760277/0100
Výše startovací částky vám sdělí třídní učitel(ka) - doporučujeme navýšit její celkovou hodnotu o případné poplatky za školní družinu (70,- Kč na měsíc).
Specifický symbol: 70872490
Variabilní symbol pro správné přiřazení k Vašemu dítěti slouží telefonní číslo, které jste uvedli při registraci.
Do poznámky, prosím, uveďte jméno dítěte. V případě sourozenců i rozepište částky pro jednotlivé děti.
Ve výjimečných případech (po domluvě s třídním učitelem/třídní učitelkou) lze částku složit i v hotovosti na pokladně v kanceláři školy.

Registrace do Školního programu - do 1. prosince

Aktualizováno: 2017-12-14 09:43:22

Probíhá registrace zákonných zástupců do Školní online pokladny.
Přístup do systému: https://system.skolniprogram.cz Pro zjednodušení přístupu nastaví správce webových stránek školy uvedený přístup na hlavní stránku školy s názvem Školní program.
Jednotná pravidla registrace:
Zobrazte si webovou stránku https://system.skolniprogram.cz
Proklikněte se tlačítkem REGISTRACE do prostředí registrace uživatelů
Zadejte kód školy: 70872490 a vyberte naši školu z nabídky
Na vstupní stránce Registrace → můžete využít registraci přes Vaše již existující účty a to Facebook, Google, Microsoft Live, nebo pro registraci bez využití výše uvedených služeb proklikem na KLIKNĚTE ZDE.
Vyplňte formulář (Vaše e-mailová adresa bude přihlašovací jméno). Vyplňte jména dětí, které jsou žáky naší školy.
Ukončete registraci odesláním tlačítkem REGISTROVAT.
POZOR! Následně se přihlaste do uvedeného mailu a odsouhlaste registraci. Tímto krokem je Vaše registrace dokončena.
POKUD NEUZAVŘETE REGISTRACI POTVRZENÍM MAILU, BUDE PO NĚJAKÉ DOBĚ VÁŠ ÚČET AUTOMATICKY SMAZÁN!
Pak již může Vaši registraci potvrdit třídní učitel(ka).
V případě, že máte jakýkoliv problém s registrací, neváhejte se na nás obrátit. Nabízíme termín čtvrtek 30. listopadu v době 7:00 - 10:00 a 14:00 - 16:00 v ředitelně nebo kanceláři školy.
O spuštění celého prostředí budete včas informováni.
Děkujeme vám za spolupráci.

Křest knihy Jiřího Sekery

Aktualizováno: 2018-03-02 20:56:10

Ve středu 29. listopadu od 17:00 hodin proběhne v prostorách školy křest knihy Jiřího Sekery - Architekt Karel Fiala.
Fotogalerie

Soutěž tříd 2. stupně - vánoční výzdoba

Aktualizováno: 2018-03-02 20:56:31

Protože se již celé město obléká do vánoční nálady, vyhlásili předsedové tříd 2. stupně i druhou soutěž ve vánoční výzdobě tříd, která platí pro 2. stupeň. Mohou se zapojit i třídy z 1. stupně.

Exkurze - Planetárium Č. Budějovice

Aktualizováno: 2018-03-02 20:57:04

Dne 13. 11. 2017 podnikly třídy 5. A a 5. B cestu do Českých Budějovic do planetária. V budově s kopulí zhlédly projekci noční oblohy se souhvězdími. Následovala komentovaná projekce Náš vesmírný domov, kde žáci získali informace o planetách.

Čertovské zastavení

Aktualizováno: 2017-12-19 09:41:16

Dne 1. prosince 2017 od 15:00 hodin proběhne ve škole již tradiční Čertovské zastavení, které organizujeme společně se Spolkem rodičů a přátel školy.
Na programu jsou:
1) čertovská řádění 1. a 3. tříd
pořadí vystupujících:
- I. A, B (p. uč. Chvostová, Kotšmídová)
- III. A (p. uč. Tvrdá)
- III. B (p. uč. Karbanová)

2) předvánoční prodejní tvořivé dílny
3) improvizovaná kavárnička
Všichni jste zváni na malé předvánoční zastavení před blížícím se adventním časem.

Dopravní soutěž pro děti

Aktualizováno: 2017-11-16 11:55:48

Milí žáci.
Nabízíme dopravní soutěž, ve které můžete vyhrát plno pěkných cen. Stačí odpovědět na pár soutěžních otázek a pak jen čekat, zda jste byli nejrychlejším řešitelem pro daný den, který soutěžní test vyřešil správně. Můžete zkoušet vyplnit test opakovaně.
Zkuste si zasoutěžit.
K pravidlům a do soutěže vstoupíte přes následující odkaz.
Dopravní soutěž

Florbal

Aktualizováno: 2017-11-15 18:34:15

15. listopadu proběhlo v blatenské sokolovně okresní kolo florbalového turnaje družstev základních škol. Naši školu reprezentoval tým žáků 6. tříd, který celkově získal 2. místo.
Blahopřejeme soutěžícím ke skvělému umístění a panu učiteli Miroslavu Šafrovi za organizační zajištění.
Výsledky soutěží

Den slušnosti

Aktualizováno: 2017-12-14 09:45:46

První pátek v listopadu bývá vyhlášen DEN SLUŠNOSTI. Tímto tématem se nechali inspirovat členové "žákovského parlamentu" a vyvěsili na nástěnku parlamentu sběrový plakát, kam žáci mohou zapisovat své dobré skutky.
Sami pak připravili společně se třídou IX. A dobrý skutek pro děti z Mateřské školy Šilhova. Čekaly na ně spousty soutěžních úkolů, kterými je provázely pohádkové postavy. Všem se den moc líbil. Věřím, že jsme tak začali novou tradici.
Děkuji "žákovskému parlamentu" za zorganizování nových aktivit a paní učitelce Tereze Tvrdé za skvělou motivaci žáků pro další nápady.

Výsledky voleb do Školské rady pro období 2017-2020

Aktualizováno: 2017-11-16 11:57:05

Na základě tajných voleb z řad zákonných zástupců a pedagogů bude složení Školské rady pro období 2017-2020 následovné:
Za pedagogické pracovníky - p. uč. Pavla Voborníková a p. uč. Iva Tvrdá.
Za zákonné zástupce - p. Michal Vanduch a p. Antonín Synek.
Za zřizovatele - Pavel Ounický, Luboš Srb.

Školní program

Aktualizováno: 2017-11-10 14:16:03

Škola navázala spolupráci s Online pokladnou a začne využívat Školní program, který nám všem pomůže usnadnit finanční zajištění školních aktivit.
Co vám všem přinese?
Rodiče budou moci skládat platby za veškeré školní akce, pomůcky a školní družinu bezhotovostní cestou formou větší zálohy (možno skládat i ve více splátkách). Sami si budou moci ve svém účtu kontrolovat stav konta svého dítěte a za co byly částky odečítány. Ve výjimečných případech mohou rodiče zálohu složit na pokladně školy. Z této zálohy nebude hrazeno stravné.
Chystáme poslední fázi - registraci rodičů. Až se vše rozběhne, budete včas informováni.

Třídní schůzky

Aktualizováno: 2017-11-10 14:16:12

Ve čtvrtek 9. listopadu proběhnou třídní schůzky k uzavřenému 1. čtvrtletí školního roku. Začátky jednotlivých tříd najdete v ročním plánu akcí.
Organizace roku => Listopad

Volby do školské rady - volební období 2017-2020

Aktualizováno: 2017-11-10 14:16:23

Probíhá sběr přihlášek kandidátů do školské rady z řad zákonných zástupců. Každý zákonný zástupce, jehož dítě navštěvuje naši základní školu, má právo kandidovat do školské rady. Přihlášky ke kandidatuře zákonní zástupci odevzdají osobně nebo prostřednictvím svých dětí.
Volby proběhnou ve čtvrtek 9. listopadu 7:00- 15:30 hodin (v den konání třídních schůzek). Ze všech přihlášených kandidátů budou zákonní zástupci tajnou volbou volit dva zástupce.
Dále proběhne tajná volba z řad pedagogických pracovníků. Zřizovatel Město Blatná jmenuje dva své zástupce.
Seznam nových členů Školské rady pro období 2017-2020 bude zveřejněn na veřejně přístupném místě a webových stránkách v sekci Úřední deska/Školská rada.

Záložka do knihy spojuje školy

Aktualizováno: 2017-11-10 14:20:23

Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě vyhlásila další ročník projektu Záložka do knihy spojuje školy s tématem Tajuplný svět knižních příběhů, kterého se naše škola v partnerství se slovenskou ZŠ s MŠ Važec pustila do výroby záložek.
Naši žáci vyrobili 417 záložek různých typů. Záložky si se slovenskou školou vyměníme na partnerské návštěvě, kterou plánujeme na červen příštího roku.

Branné dny

Aktualizováno: 2018-03-02 20:58:24

V pondělí a ve středu před podzimními prázdninami byl pro žáky 1. a 2. stupně připraven program s brannou tematikou:
- Policie ČR připravila stanoviště s prezentací vybavení zbraněmi a pomůckami k ochraně zdraví při zásahu a ukázku cvičených policejních psů.
- Hasiči v Blatné žákům představili nejen svou techniku a speciální vybavení, ale ukázali i jednoduché zásahy při drobných požárech v domácnosti.
- Starší žáci pod vedením paní učitelky Lucie Novotné seznamovali žáky se zásadami první pomoci. Všichni si mohli vyzkoušet správný postup při ošetření drobných poranění a resuscitace zraněného (využití demonstračních figurín).
- pro žáky 23. stupně bylo připraveno stanovitě střelby ze vzduchovky pod záštitou pana učitele Miroslava Šafra
- Dále si děti zopakovaly vybavení evakuačního zavazadla nebo pravidla použití improvizovaných prostředků ochrany.
Všem organizátorům moc děkujeme za skvělou přípravu vzdělávací akce.

Den obnovitelných zdrojů

Aktualizováno: 2018-03-02 20:58:44

V úterý 24. října se žáci 9. ročníku zúčastnili již tradiční akce Den obnovitelných zdrojů v SPŠ Volyně.
V rámci projektového dne žáci poznali i prostory školy a seznámili se s jejich vzdělávacími obory.
Děkujeme organizátorům pravidelné vzdělávací akce.

Změna telefonního kontaktu do školní družiny

Aktualizováno: 2017-10-09 13:10:02

Od tohoto týdne má školní družina nové telefonní číslo na mobilní telefon - 734 429 802.

Burza škol

Aktualizováno: 2017-10-03 10:43:46

17. října proběhne v Komunitním centru aktivního života v Blatné tradiční Burza škol, na které se budou prezentovat střední školy a střední odborná učiliště své studijní obory. Akce se zúčastní naši žáci z 8. a 9. tříd v rámci dopolední výuky. Odnesou si potřebné informace o možnosti jejich další studijní cesty.

Třídní schůzka pro rodiče žáků 9. ročníku

Aktualizováno: 2017-10-03 10:43:42

12. října 2017 od 15:00 hodin se mohou rodiče žáků v 9. třídách zúčastnit třídní schůzky. Rodiče dostanou informace o možnosti dalšího studia svých dětí od výchovné poradkyně M. Vanduchové. Pracovnice Úřadu práce ve Strakonicích jim přiblíží oblast nabídky pracovních míst s ohledem na budoucí vzdělávání našich žáků 9. ročníků a vysvětlí možnosti pomoci ÚP dětem a jejich rodičům při náročné volbě budoucího povolání.

Začátek plaveckého výcviku

Aktualizováno: 2017-10-03 10:43:37

Ve čtvrtek 5. října začne plavecký výcvik 4. tříd, který absolvují žáci v Plavecké škole při Plaveckém stadionu v Písku. Během deseti dvouhodinových lekcí se žáci seznámí se základními plaveckými styly a zvládnou základní techniky plavání.
Z technických důvodů proběhne 7 lekcí ve čtvrtečních termínech a tři budou mimořádně v úterní. Dále naváže plavecký výcvik 3. tříd.
Cena dopravy bude zcela nebo zčásti dotována z rozvojového programu MŠMT.

Záložka do knihy spojuje školy

Aktualizováno: 2017-10-03 10:43:50

I letos jsme se zapojili do 8. ročníku projektu Záložka do knihy spojuje školy, který vyhlašuje Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. Pro rok 2017 bylo zvoleno téma "Tajemný svět příběhů". Letošní partnerskou školou se stala naše partnerská škola ve slovenském Važci.
Žáci budou vyrábět záložky pro žáky z druhé školy, které si pak mezi školami vyměníme.

Sportovní odpoledne ve ŠD

Aktualizováno: 2017-10-04 10:25:44

Běžeckou dráhu na školním dvoře zdobí nový tartanový povrch a tak slavnostní křest proběhl 27. září v odpolední družině. Již celé září děti zkoumaly nový povrch, jak se na něm běhá, sedí, skáče. Sešli jsme se ve 13,30 hod na školním dvoře, děti, které soutěžily, nedočkavě přešlapovaly na startovní čáře a ostatní, v roli diváků, si posedali okolo dráhy.
Zlaté medaile i drobná sladká odměna vybičovala sportovce ke skvělým výkonům. Gratulujeme všem vítězům i ostatním a děkujeme za příjemně strávené odpoledne.

Měsíc náborů září 2017 v Blatné

Aktualizováno: 2017-10-03 10:42:03

V úterý 26. září proběhla na sportovním stadionu v Blatné jedna z mnoha náborových akcí do fotbalových oddílů. Zúčastnili se jí naši žáci ze II. A, B a III. A. Vyzkoušeli si některé fotbalové techniky, zažili si práci opravdových trenérů fotbalových družstev a kromě sportovních zážitků si odnesli i mnoho odměn.
Věříme, že pro některé bude první setkání s fotbalem impulsem k pohybovým aktivitám, popřípadě i ke vstupu do některého oddílu.
Děti i paní učitelky moc děkují za zorganizování této akce (akce „Měsíc náborů září 2017“ je podporovaná Fotbalovou asociací České republiky a LESY ČR).
Zkrácená verze videozáznamu z akce je volně dostupná na webovém portálu youtube.

Podzimní atletika

Aktualizováno: 2017-09-25 09:44:58

V pátek 22. září 2017 na atletickém stadionu proběhly závody Podzimní atletiky, které organizuje ZŠ T. G. Masaryka Blatná.
Navzdory nepřízni deštivého počasí se naši žáci umístili na krásných místech.
mladší žáci
1. místo - David Fiřt (VII. B) - skok daleký
1. místo - David Fiřt (VII. B) - běh na 60 m
2. místo - David Krejčí (VII. B) - běh na 1 000 m
2. místo - štafeta mladších žáků
starší žákyně
2. místo - Adriana Chodová (IX. A) - běh na 60 m
2. místo - štafeta starších žákyň
3. místo - Rodica Panfilová (IX. A) - skok vysoký
3. místo - Leontýna Kosíková (IX. A) - vrh koulí
starší žáci
1. místo - Lukáš Hochmuth (IX. B) - běh na 60 m
1. místo - Michal Štědronský (IX. A) - vrh koulí
3. místo - Stanislav Ježek (IX. B) - skok daleký
3. místo - Lukáš Hochmuth (IX. B) - vrh koulí
Všem soutěžícím blahopřejeme ke skvělým výkonům a panu učiteli Miroslavu Šafrovi děkujeme za organizační zajištění závodů.

EKOpohádka

Aktualizováno: 2017-09-25 09:45:15

V rámci oblasti environmentální výchovy a ve spolupráci s CKVB žáci 1. - 3. tříd navštíví 22. září EKOpohádku, která jim přístupnou formou přiblíží ochrany životního prostředí. Program je žákům nabídnut zdarma.

SPORTSHOW - SOŠ Blatná

Aktualizováno: 2017-09-14 19:24:04

Protože v loňském roce žil celý svět olympiádou a areál SOŠ Blatná jí věnoval jeden sportovní den, který se všem účastníkům moc líbil, připravila i letos SOŠ podobnou akci na 14. září.
Akce se zúčastnili žáci přihlášených tříd. Všichni moc užili trenažéry různých sportovních odvětví a další pohybové aktivity.
Děkujeme organizátorům za přiblížení různých sportovních odvětví.

Adaptační kurzy

Aktualizováno: 2017-09-14 19:23:58

V letošním školním roce jsme na polovinu září zařadili dva adaptační kurzy - pro 7. ročník (13. - 15. září) a 6. ročník (19. - 20. září).
Od této aktivity si slibujeme správné nastavení vztahů v třídních kolektivech. Žáci se během her a soutěží lépe poznají a naučí se spolupracovat. I pro třídní učitele bude přínosem, protože žáky poznají v jiném prostředí než je běžná třída a výuka.
Adaptační pobyty se stanou pravidelnou činností na začátku 6. ročníku, čímž budeme plnit oblast sociální a osobnostní gramotnosti, která je jedním ze základních záměrů vzdělávání.

Vyhlášen den ředitelského volna

Aktualizováno: 2018-03-02 21:01:05

Dne 21. září bude vyhlášeno ředitelské volno z důvodu pořádání celodenního semináře pro všechny zaměstnance školy – školení k bezpečnosti práce se složkami IZS“ pro všechny zaměstnance školy.“
Všem žákům nabídnuta školní družina, která ale bude přesunuta do náhradních prostor (upřesníme podle počtu zájemců). Školní kuchyně nebude v tento den vařit.

Třídní schůzky

Aktualizováno: 2018-03-02 21:00:10

Ve čtvrtek 7. září (1., 6. a 7, ročník) a v úterý 12. září (ostatní ročníky) se konají třídní schůzky z důvodu změny školního řádu, ŠVP a pravidel hodnocení; organizování adaptačních pobytů v 6. a 7. ročnících, začátek školní docházky (1. ročník) a zavedení pravidel hodnocení ve všech hlavních předmětech.
Časový rozpis v sekci Organizace roku

Začátek školního stravování

Aktualizováno: 2018-03-02 21:01:55

První školní den nebude žákům nabízeno školní stravování.
Provoz školní jídelny začíná od 5. září, kdy bude nabízeno jen jedno hlavní jídlo bez možnosti volby. Od následujícího dne bude již možné vybírat ze dvou možností.
Jana Židová, vedoucí školní jídelny

Co nás čeká od 4. září?

Aktualizováno: 2018-03-02 21:03:02

Největší životní změnu zažijí dvě třídy nových školáků - prvňáčků - Seznamy 1. tříd. Přejeme jim do nové životní etapy mnoho úspěchů a radostí ze školní práce.
V letošním roce bude v rámci školského poradenského pracoviště nabízena podpora školního speciálního pedagoga (na půl úvazku), který bude k dispozici žákům, jejich zákonným zástupcům i našim pedagogům.
Na základě doporučení školského poradenského zařízení bude třem žákům poskytnuta podpora asistenta pedagoga.

Prázdninové změny naší školy

Aktualizováno: 2018-03-02 21:02:22

Během letošních hlavních prázdnin dojde k několika technickým úpravám naší školy:
1) Probíhá výměna oken na vnitřním plášti školní budovy.
2) Na školním dvoře se postupně instaluje tartanový povrch na rozběhovou dráhu pro doskočiště a běžeckou dráhu. Čeká nás poslední fáze - lajnování.
3) Kolem celé budovy dochází k výměnám gajgrů (svodových patek).
4) Proběhla výměna osvětlovacích těles ve školní kuchyni.
5) Průběžně se mění osvětlovací tělesa v místnostech, kde jsou stále starší typy.
5) V učebně fyziky dojde k výměně osvětlovacích těles za světla ledková. Tato výměna probíhá za podpory Města Blatná.
6) Ještě před začátkem prázdnin byl srovnán povrch na části školního dvora a položen nový asfaltový koberec.
Všechny tyto úpravy jsou realizovány z finanční podpory zřizovatele - Města Blatná, za což mu velmi děkujeme.

Návštěva partnerské školy

Aktualizováno: 2017-09-14 19:08:12

Ve středu 24. května k nám přijeli na návštěvu pracovníci a žáci z partnerské ZŠ s MŠ ve Važci v doprovodu zástupce starosty Važce. Všichni byli uvítání v zasedací místnosti Radnice v Blatné paní starostkou Kateřinou Malečkovou a dalšími zástupci města Blatné. Po ubytování (Domov mládeže při SOŠ Blatná) byl pro všechny připraven program v naší škole.
Středeční večer byl zahájen vystoupením mažoretek ze skupiny Preciozo, které předvedly své mistrné umění. Dále se žáci obou škol utkali v turnaji ve florbale a vybíjené. Na závěr celého programu byla připravena diskotéka. Dospělí účastníci si v besedě s našimi pedagogy a zástupci Města Blatné vyměňovali své pracovní zkušenosti.
Čtvrtek věnovali slovenští přátelé poznávání našeho hlavního města. Večerní čas byl zase věnován sbližování našich škol. Program byl zahájen tanečním vystoupením tanečního klubu paní Strnadové. Pro žáky pak byly připraveny družstev a následně zase diskotéka. Večer si všichni moc užívali, ani se jim nechtělo na kutě.
Pátečním vrcholem celého pobytu byla účast slovenských žáků ve výuce a následná prohlídka blatenského zámku.
Velké poděkování patří Městu Blatná, které přispělo na ubytování a stravování návštěvníků a na zajištění jejich kulturního vyžití během tří dní. Dále díky patří všem organizátorům a účastníkům, kteří přispěli k skvělému zvládnutí všech sportovních i kulturních aktivit.

NENECH TO BÝT A NĚCO UDĚLEJ

Aktualizováno: 2017-09-14 19:08:01

Není nic jednoduššího než pomoct. Zkus to i ty! :)
Toto je heslo portálu Nenech to být, který vznikl za podpory MŠMT pro rychlé odhalování a řešení případů šikany.
Naše škola se také zaregistrovala, aby umožnila rodičům či žákům nahlásit případy šikany, které z jakéhokoliv důvodu nemohou nahlásit osobně pracovníkům školy. Oznamovat ji mohou nejen oběti, ale i svědkové nevhodného chování k jiné osobě.
Pro nahlašování slouží odkaz www.nntb.cz - ZŠ J. A. Komenského Blatná

Tématická videa v projektu Fandíme zdraví

Aktualizováno: 2017-09-14 19:07:53

V rámci projektu Fandíme zdraví vzniklo několik metodických a vzdělávacích videí a materilálů, které mohou využít nejen pedagočtí pracvoníci ve výuce a pracovnice školní jídelny při své práci, ale které mohou být i inspirací pro širokou veřejnost.
Podrobnosti najdete v sekci Fandíme zdraví =>Tématická videa

Pohybem ke zdraví

Aktualizováno: 2017-09-14 19:07:47

Dlouhé přípravy předcházely představení sportovního projektu Pohybem ke zdraví, který jsme ve spolupráci s úspěšnými sportovci 2. stupně připravili pro děti z 1. - 4. tříd a zařadili jej do podpory pohybu v rámci pilotního ověřování projektu Fandíme zdraví.
V první fázi se mladším spolužákům představili úspěšní fotbalisté, florbalisté a judista. Ve své prezentaci je seznámili se sportem, s potřebným vybavením, základními pravidly i se svými úspěchy. Vše doplnili krátkými ukázkami svých dovedností, aby mladší spolužáky řádně navnadili. Na závěr jim představili jednoduchou soutěžní aktivitu, kterou budou plnit v rámci hodin tělesné výchovy.
Druhou sadu sportů plánujeme dětem představit v 2. pololetí.
Děkujeme všem zapojeným sportovcům a panu učiteli Šafrovi za skvěle připravený program.

Fandíme zdraví

Aktualizováno: 2017-09-14 19:07:27

V letošním školním roce se naše škola stala jednou z 15 základní škol, které zapojily do pilotního projektu Fandíme zdraví. Projekt není zaměřen jen za správnou výživu, ale také na pohybové aktivity našich dětí. Hlavním smyslem není memorování zdravé výživy, ale nastavení pravidel správné a vyvážené stravy a zdravého pohybu.
Projekt probíhá v několika fázích:
1) dotazníkové šetření pro vedení školy, pro školní jídelnu a pro žáky (u mladších žáků prosíme o spolupráci zákonných zástupců)
2) analýza dotazníkového šetření a následné doporučení dalšího vývoje v dané oblasti
3) workshopy pro žáky, pedagogogy, pracovníky školní jídelny
4) přednáška pro zákonné zástupce a hosty (Ing. Petr Havlíček, PhDr. Karolína Hlavatá - výživoví poradci) - 12. prosince 2016 od 17:00 do 18:30 (podrobnější informace o přednášejících pod odkazem)
5) vyhodnocení projektu
Tisková zpráva "Fandíme zdraví, aneb co se v mládí naučíš!" z 31. srpna 2016
Tisková zpráva "Téměř čtvrtina dětí nastupuje letos do základní školy s nadváhou" z 31. srpna 2016
Plakát "Fandíme zdraví"

Přístup na třídní stránky

Aktualizováno: 2017-09-14 19:07:22

Pro žíky některých tříd paní učitelky zřídily třídní nebo informační webové stránky. Odkaz na ně najdete v sekci Třídy => Třídní stránky

Webové portály ve školní praxi

Aktualizováno: 2017-09-14 19:00:01

S koncem kalendářního roku jsme se rozhodli zpestřit žákům i pedagogům školní práci za pomoci portálů Proškoly.cz. Tuto nabídku mohou využít naši žáci i doma. Podrobné informace získají rodiče v sekci Informace pro rodiče -> Portál Proškoly.cz.

Školní akademie

Aktualizováno: 2017-09-14 18:59:54

V úterý 6. června 2017 proběhla v blatenské sokolovně již tradiční slavnostní školní akademie. Představení si připravily skoro všechny třídy a dramatický kroužek. I náš pedagogický sbor přispěl svým vystoupením.
Všem rodičům, kteří pomohli svým dětem s přípravou kostýmů, děkujeme za pomoc. Všem vystupujícím i pedagogům za nácvik překrásných vystoupení.
Z celého vystoupení se pořizoval videozáznam. Po zpracování celého videozáznamu budete informováni a bude vám nabídnuta možnost zakoupení DVD.

Programy pro žáky o zdravé výživě

Aktualizováno: 2017-09-14 19:07:33

Protože jsme letošní školní rok zasvětili zdravému životnímu stylu, využijly některé třídy 1. stupně nabídku vzdělávacích programů o zdravé výživě.
Ve čtvrtek 10. listopadu proběhl ve třídě II. B celodenní projekt Putování Zdravíkovem (projekt Zdraví do škol) pod vedení Ing. Vladěny Hruškové. Propojením různých aktivit (pohádka, výroba zdravé svačiny, skupinová práce, diskuse,...) uvedla žáky do světa zdravé výživy.
V pondělí 15. listopadu byl pro žáky 2. a 3. tříd připraven workshop o zdravé výživě v rámci pilotního ověřování projektu Fandíme zdraví. Děti na jednotlivých stanovištím plnily různé úkoly a tím si ověřovaly a doplňovaly své povědomí o zdravém stravování.
Všichni si zpestřní výuky moc užili.
(V rámci projektů je vzdělávání nabízeno i pedagogům a pracovnicím školní jídelny. Někteří již nabídky využili.)

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná