Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Úvodní stránka - Aktuality

Představujeme naši školu

Aktualizováno: 2023-02-01 16:13:04

Představujeme naši školu

Milí žáci, vážení rodiče i další návštěvníci našeho webu.
Zveme vás na malou virtuální návštěvu naší školy.
Podívejte se, jak to u nás vypadá, co naši žáci umí a zvládajÍ a co u nás můžete všechno zažít.
Nezapomínáme ani na naše budoucí žáčky - předškoláky - zkuste si u nás zahrát malé hry.
Neváhejte a vstupte k nám aspoň takto na dálku: VÍTÁME VÁS!
Další informace k zápisu najdete v sekci Informace pro rodiče => Zápis do 1. ročníku

Setkání rodičů budoucích prvňáčků s třídními učitelkami

Aktualizováno: 2023-06-02 20:37:18

Setkání rodičů budoucích prvňáčků s třídními učitelkami

Vážení rodiče budoucích prvňáčků.
Paní učitelky z budoucích prvních tříd si pro vás připravují první společné setkání, kde se již navzájem trochu poznáte.
Obě schůzky proběhnou ve středu 14. června, jen časy z organizačních důvodů se budou trochu lišit.
I. A (paní učitelka Ivana Chvostová) - od 14:30 hodin
I. B (paní učitelka Eva Kotšmídová) - od 14:45 hodin

Na schůzce se vám budou věnovat nejen paní učitelky, ale i vychovatelky ze školní družiny a vedoucí školní jídelny.
Věříme, že vás nejvíce zajímá, do které třídy bylo Vaše dítě zařazeno. Protože ještě proběhl dodatečný zápis pro ukrajinské děti (01/06/2023), budou seznamy doladěny během příštího týdne. Následně Vás budeme informovat.
Těšíme se na školní spolupráci.

Poslední konzultační odpoledne tohoto školního roku

Aktualizováno: 2023-06-02 20:02:48

Ve středu 7. června v čase 14:30 - 15:30 budou všem zákonným zástupcům k dispozici pedagogové na letošním posledním společném konzultačním odpoledni.

Den dětí

Aktualizováno: 2023-06-02 20:01:30

Svátek dětí - 1. června - nebyl ve škole organizován jako celoškolní jednotná akce. I tak si žáci užili den dle aktivit jednotlivých tříd či plánovaných akcí podle pedagogů.
Druháčkové a třeťáčkové odcházeli ze školy jako různé pohádkové postavičky díky malovaným obličejům. Za tuto akci můžeme poděkovat jedné nadšené mamince, paní Křemenové, která jim tak udělala velkou radost.
Skřítkové (přípravná třída) vyrazili do blatenského parku a užili si den tam.
I školní družina se zapojila do "oslav". Děti vyrazily na program organizovaný Plantáží Blatná ve spolupráci se základními školami v areálu plaveckého stadionu.

Atletická všestrannost

Aktualizováno: 2023-06-02 19:52:44

Ve středu 7. června změří na blatenském stadionu dívčí i chlapečtí zástupci jednotlivých tříd 1. stupně své třídy na školním klání v atletické všestrannosti. Postupně budou plnit atletické disciplíny - běh na 50 metrů, hod kriketovým míčkem, skok daleký a běh na 300 metrů. Z každého ročníku budou vyhlášeni výsledky v kategorii dívek a v kategorii chlapců.
Soutěže jsou připravovány pedagogy 1. stupně pod vedením paní učitelky Ivy Tvrdé.
Pro nezávodící prvostupňové žáky budou připraveny hravé soutěže, které pro ně chystají jejich nejstarší spolužáci.

Na koloběžkách za broučky

Aktualizováno: 2023-06-02 19:52:42

Čtvrteční dětský den si žáci ze IV. B užily v Hořaždovicích na koloběžkách.
Vyrazily na poznávací projížďku za broučky. Pročesaly postupně různá místa - půdu, trávu na louce i vodu na mělčině.
Čtvrťáci si vyzkoušeli techniky sběru hmyzu, pak se je učili poznávat, dověděli se o jejich životě.
Počasí jim moc přálo a všem se program moc líbil.

Dětské dny v mateřských školách

Aktualizováno: 2023-06-02 19:52:32

Naši nejstarší žáci připravili pro své mladší kamarády trochu opožděné dětské dny. Děti si s nimi užili hravá dopoledne.
Soutěže, hry a jiné aktivity byly pro děti velkým překvapením.
Těmito akcemi jsme završili letošní průběžné akce, kdy naši druhostupňové třídy postupně organizovali různé programy pro jednotlivé předškolní třídy.

Výsledky Májového běhu

Aktualizováno: 2023-06-02 19:52:06

17. května se žáci zúčastnili tradičního Májového běhu, který organizuje po několik let SOU Blatná.
Zde uvádíme nejlepší naše běžce v jednotlivých kategoriích:
Kategorie přípravná třída a 1. třídy:
1. běh:
1. místo - Jukl Šimon (PT)
2. místo - Malá Elena (I. A)
3. místo - Šrámek Karel (I. A)
2. běh:
1. místo - Havlena Zbyněk (I. A)
2. místo - Flögel Denis (I. A)
3. místo - Dlabač Karel (I. A)
Kategorie 2. a 3. třída
1. místo - Princ Tomáš (III. B)
3. míst - Petrášková Nikola (III. A)
Kategorie 4. a 5. třída
1. místo - Kačena Lukáš (V. B), Gregorová Jana (IV. A)
2. místo - Šrámková Kateřina (V. B)
3. místo - Lojíková Štěpánka (IV. B)
5. místo - Pavlík Petr (IV. B), Lebrová Tereza (IV. B)
Kategorie 6. a 7. třída
1. místo - Zíková Nikola (VI. B)
3. Místo - Pangrácová Karolína (VI. B)
Kategorie 8. a 9. třída
2. místo - Princ Jakub (VIII. B)
3. místo - Vrba Tomáš (IX. C), Gregorová Michaela (IX. C)

Všem závodníkům děkujeme za sportovní účast, nejlepším běžcům blahopřejeme, organizátorovi, SOU Blatná, děkujeme za organizaci akce.

Deváťáci v Českém ráji

Aktualizováno: 2023-06-02 17:44:01

Pět krásných dní si užili žáci IX. A. Protože se jim blíží konec školního roku a pomalu se budou loučit s naší školou, chtěli si ještě užít společné chvíle. Vyrazili do Českého ráje, kde postupně poznávali památky, vyráželi na turistické výpravy či za jinými aktivitami.
Ani odpoledne nezaháleli. Dolaďovali své vystoupení, které si připravují na školní akademii.
Celý týden jim přálo počasí.
Velké poděkování třídní učitelce Martině Jirouškové a paní zástupkyni Šárce Komárkové, které se jim věnovaly celých pět dní.

Výsledky oblastního kola branné soutěže POKOS

Aktualizováno: 2023-06-02 17:12:28

V úterý 23. května v oblastním kole branné soutěže POKOSu naši škollu reprezentovala dvě družstva - VIII. B a IX. C, ktetrá postoupila ze školníího kola. Po splnění všech deseti disciplín nakonec v celkovém hodnocení obsadila krásná madailová místa.
Družsto IX. C si přineslo stříbrný pohár a družstvo VIII. B bronzový pohár. Tímto úspěchem krásně navázala na loňské reprezentace.
Blahopřejeme všem členům úspěšných družstev, paní učitelce Zdeňce Jestřábové děkujeme za organizační zajištění soutěže a všem pedagogům, kteří se podíleli na přípravě postupujících družstev, za jejich podporu soutěžících.
Výsledky soutěží

Dravci

Aktualizováno: 2023-05-16 19:32:41

V pátek 12. 05. 2023 se žáci účastnili vzdělávací akce o dravcích, kterou reallizovala organizace Zeyferus.
Během programu poznali známé i cizokrajné druhy dravců, seznámili se s jejich životem a vyslechli si mnohé zajímavosti.
Na závěr proběhla soutěž o hodnotné ceny či samostatné vypouštění dravců.

Třídní schůzky

Aktualizováno: 2023-06-02 17:48:37

Ve čtvrtek 20. dubna proběhnou třídní schůzky nebo individuální konzultace k uzavřenému 3. čtvrtletí školního roku.
Začátky třídních schůzek jednotlivých tříd:
14:30 - I. A, III. B, V. B, VI. A, VI. B
15:00 - II. A, VIII. B, IX. A, IX. B
16:15 - VII. A, VII. B
Časový rozpis konzultačních hodin jednotlivých tříd:
14:00 - 15:30 - V. A
14:00 - 16:00 - II. A
14:30 - 15:45 - IV. B
14:30 - 16:00 - II. B, IV. A, IX. C
od 15:00 - VIII. A
Organizace roku =>Duben

Výsledky školního kola branné soutěže

Aktualizováno: 2023-05-12 09:54:06

Protož e se blíží oblastní kolo oblastní branné soutěže POKOS a na naší škole se do něj přihlásilo celkm 11 šestičlenných družstev, museli jsme znovu uspořádat školní kolo, ze kterého vzejdou dvě družstva, která nás budou v oblastním kole reprezentovat.
Školní kolo proběhlo v pátek 5. května. Všichni změřili své síly v osmi disciplínách. Nejlépe uspělo družstvo IX. C. O 2. místo se dělila družstva IX. B a VIII. B. Na bronzové příčce skončilo smíšené družstvo tříd IX. A, B.
Protože mohou postoupit jen dvě družstva, připravujeme ještě pro rozřazení malé silové soupeření, které rozhodne o druhém zástupci v soutěži. Družstvo IX. C postupuje automaticky.
Všem soutěžícím děkujeme za plné nasazení, pedagogům za skvělé připravení soutěže a postupujícím budeme držet palce.

Výsledky okresního kola Archimediády

Aktualizováno: 2023-05-03 12:09:34

27. dubna vyrazil Tobiáš Antoš (VI. B) do okresního kola fyzikální olympiády v kategorii G - Archimediády, které se konalo ve Strakonicích. S o rok staršími žáky změřil své síly a získal krásné 9. místo.
Věříme, že tato zkušenost mu pomůže v dalších soutěžích.
Soutěžícímu blahopřejeme a paní učitelce Haně Šafaříkové děkujeme za jeho přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Výsledky okresního kola matematické olympiády

Aktualizováno: 2023-04-28 08:49:08

Ve středu 12. dubna proběhlo okresní kolo, do kterého postoupili dva naši nejlepší matematici, aby reprezentovali naši školu v Matematické olympiádě (kategorie 6. a 8. ročník).
Výsledky:
Kategorie Z6
2. místo Antoš Tobiáš (VI. B)
Kategorie Z8
2. místo Čanda Tomáš (VIII. B)

Soutěžícím blahopřejeme a paní učitelce Haně Šafaříkové děkujeme za jejich přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží